2015 m. lapkričio 13 d.    
Nr. 42
(2162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Sakralios poezijos šventė

Lina Kiršaitė

Vertinimo komisija klausosi
skaitovų eilėraščių

Spalio 10 dieną Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčioje vyko antroji sakralios poezijos šventė „Vilties paukštė“, kurią organizavo Berčiūnų rektoratas ir kaimo gyventojų bendruomenė „Senieji Berčiūnai“. Lietuvos poetų ir savo kūrybą skaitė moksleiviai ir suaugusieji. Jie buvo vertinami kompetentingos komisijos, kuriai tikrai nebuvo lengva išrinkti geriausiuosius.

Renginio pradžioje Berčiūnų bažnyčios rektorius kun. teol. lic. Algirdas Dauknys pristatė Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčią, jos pavadinimą atitinkantį sumanymą įrengti joje Tautos kankinių galeriją: kun. Alfonso Lipniūno, vysk. Teofiliaus Matulionio ir kitų. Atkreiptas dėmesys, kad Berčiūnų bažnyčią galima laikyti vitražo mokyklos Lietuvoje pradininko Stasio Ušinsko memorialu, kadangi svarbiausias jos meninis akcentas yra brandžiausias dailininko kūrinys – vitražas „Švč. Jėzaus Širdis“, kuriame vaizduojami svarbiausi Romos, Vilniaus religiniai objektai, Dzūkijos, Suvalkijos koplytstulpiai, stilizuotas V. Svirskio kryžius, kiti lietuvių tautiniai motyvai.


Dailininko tapyti portretai – restorane

Vienintelis Lietuvoje enkaustikos technika kuriantis autorius atidarė mirusiesiems pagerbti skirtą parodą

Dailininkas Gytautas
Balkevičius prie savo
enkaustikos technika
tapytų portretų

Kaunietis dailininkas Gytautas Balkevičius restorane „Legenda“ atidarė mirusių žymių žmonių portretų, tapytų labai sena technika, atrasta XVIII amžiuje prieš Kristų, parodą. „Apie šią techniką, kuri ypatingai vertinta Afrikoje, išgirdau lankydamasis Egipte. Žinoma, kelionės metu su enkaustika tik susipažinau, o tikrasis gilinimasis į ją vyko pastaruosius kelerius metus jau Lietuvoje“, – sakė pirmos enkaustikos darbų parodos autorius.

Enkaustikos pagrindas – tapyba spalvotu vašku ant paviršių, naudojant įkaitintus instrumentus, deginimą. G. Balkevičius sakė, kad rasti informacijos internete lietuvių kalba ar specialistą, iš kurio galima būtų pasimokyti, neįmanoma – Lietuvoje šia technika iš profesionalių dailininkų niekas nedirba. Žinių kūrėjas sėmėsi iš knygų, interneto ir to, ką gyvai buvo parodęs menininkas, su kuriuo jis susipažino Egipte. G. Balkevičius tapyti portretus nutarė ant medžio lakšto ir teptuku. Jam pastaroji priemonė priimtinesnė už visas kitas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija