2016 m. vasario 19 d.    
Nr. 7
(2174)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Gavėnios programa

Varniškiams kalba
kan. Andriejus Sabaliauskas

VARNIAI. Trankia Užgavėnių švente varniškiai išvijo žiemą ir Pelenų diena pradėjo Gailestingumo metų Gavėnią – kiekvienam katalikui brangų 40 dienų pasiruošimo Velykų šventei laikotarpį. Tai – visiems palankus metas ištrūkti iš savo egzistencinio susvetimėjimo ir dažniau, o galbūt ir atidžiau klausantis Dievo žodžio, daryti gailestingumo darbus. Gavėnia – ne grimavimosi, bet sąžinės valymosi metas, kai žmogus turi susitaikyti su savimi, neapsistatyti nejautros sienomis, turėti tikslą bei visa širdimi tikėti tuo, ką daro.

Šiemet varniškiai kaip niekada turės turiningą ir dvasingą Gavėnios programą – ne triukšmingus koncertus ar pasilinksminimus, bet rimtą ir maldai už save, savo artimus, gyvus ir mirusius parapijiečius sutelktą Gavėnios metą. Be Kryžiaus kelio stočių vaikščiojimo penktadieniais ir sekmadieniais, Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios klebono kan. Domo Gatauto paraginti, varniškiai parapijos salėje penktadieniais rinksis giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnus. Tiems, kurie turi neatsakytų klausimų, savo viduje jaučia graužatį, kurie ieško paprasto ir nuoširdaus bendravimo, šeštadieniais po šv. Mišių kviečiami Gavėnios pašnekesiams Varnių seniūnijos salėje. Klebonas numatė ir iš anksto paskelbė būsimų pranešėjų sąrašą. Dvasininkai ir pasauliečiai su parapijiečiais kalbėsis Gailestingumo metų tema.

Pirmąjį gavėnios penktadienį Kryžiaus kelio stotis ėjo Varnių M. Valančiaus gimnazijos ateitininkai ir parapijiečiai, po šv. Mišių giedojo Žemaičių Kalvarijos kalnus. Vasario 13 dieną varniškiai turėjo susitikimą su Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektu ir dėstytoju kan. Andriejumi Sabaliausku. Prelegentas paprastai ir įtaigiai, pasiremdamas savo patirtimi, pasakojo apie gailestingumo darbus. Ir taikliai pastebėjo, kad mes, žmonės, esame tik mokytojai ir daktarai: net nesusimąstome, kaip dažnai esame linkę vienas kitą mokyti, patarinėti ir jaustis visažinančiais. Esame labai greiti smerkti, apkalbėti, dažnai iš adatos priskladyti vežimą, menką įvykį „apauginti“ savo versijomis ir paversti sensacija. Kanauninkas Andriejus priminė ir paprastais pavyzdžiais pailiustravo gailestingumo darbus sielai ir kūnui. Regis, nepasakė nieko naujo, tik priminė, ką mes, skubantys ir informacijos pertekliaus nuvarginti žmonės, žinojome, bet buvome primiršę. Gavėnios metu kan. A. Sabaliauskas ragino sustoti ir pagalvoti, gal geriau kitam dovanoti daug daugiau nei materialius daiktus: dovanoti save, paskiriant žmonėms savo laiką, žodžius ir gebėjimą klausytis. Dovanodami žmogui laiką, visų pirma apie jį daug galvojame. Seniau, kai nebuvo televizorių, kompiuterių, interneto ir kitų komunikacijos priemonių, žmonės daugiau ir nuoširdžiau bendravo, žinojo, kaip sekasi kaimynui, gyvenančiam už kelių kilometrų, o šiandien, ypač mieste, daugiabučio laiptinės kaimynai šalia pragyvenę ne vienerius metus, nepažįsta vieni kitų, nebendrauja. Šiandien žmones gąsdina tai, kad, būdami paprasti, nuoširdūs bei atviri, jie apsinuogins ir rizikuos būti nesuprasti, išjuokti, neįvertinti. Motina Teresė sakė: Atiduodami pasauliui visa, kas geriausia, rizikuojate likti nuogi. Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio! Nebijokime sustoti ir pasiteirauti žmogaus, kaip jam sekasi, nebijokite nusišypsoti, nes šypsena ir meilė yra gyvenimo pagrindas ir variklis. Per Gavėnią reikėtų susilaikyti nuo kitų teisimo ir liguistų minčių, nuo nepasitenkinimo ir pykčio, nuolatinės įtampos ir rūpinimosi tik savimi ir švęsti pripažinimą bei atleidimą, gailestį kitiems ir tikslingą tylą.

Vasario 20 dieną varniškių laukia susitikimas su religijos, politikos, visuomenės ir kultūros gyvenimo apžvalgininku Tomu Vilucku. Gavėnios šeštadienio pašnekesiams Varnių seniūnijos salėje kviečiami ir laukiami ne tik Varnių, bet ir aplinkinių parapijų žmonės.

Alma Būdvytienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija