2016 m. vasario 19 d.    
Nr. 7
(2174)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Malda už ligonius ir medikus

Minint Lurdo Švč. Mergelę Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną, vasario 11-osios vidudienį LSMU ligoninės Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje už ligonius ir medikus buvo meldžiamasi šv. Mišiose. Joms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo kunigai – klinikų kapelionai. Pamaldose dalyvavo Kauno klinikų vadovai, gydytojai, slaugytojai, pacientai. Giedojo klinikų moterų ansamblis „Kolegės“. Šv. Mišiose melstasi ir onkologinių ligonių intencijomis, kurias surinko juos lankydami studentai iš ateitininkų medikų korporacijos „Gaja“.

„Nešdami ligos, kančios, vienatvės kryžių, kartais galime pasijusti Viešpaties apleisti. Tačiau taip nėra. Kai meldžiamės, ypač nusilpus kūnui ir dvasiai, Jėzus yra kartu“, – savo homilijoje sakė arkivysk. L. Virbalas SJ, atkreipdamas dėmesį, jog Dievas visada yra labai arti kenčiančio žmogaus. Ganytojas priminė nuo persekiojimų kentėjusį apaštalą Paulių, sakiusį: „Džiaugiuosi tad silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas“ (2 Kor 12, 10). Tik artuma su Viešpačiu teikia stiprybės, kai savo gyvenime baiminamės ligų, kančių, mirties, kai sunku mums patiems ar mūsų artimiesiems: „Ištiko ką iš jūsų nelaimė? Tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi? Tegul gieda. Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu“ (Jok 5, 13–14).

Homilijoje minėta ir apie gydytojo ir ligonio susitikimą, kai žmogus serga ir laukia paguodos. Svarbu užtikrinti žmogiškumą rūpinantis sergančiu žmogumi, jame atpažinti kenčiantį Kristų ir sykiu matyti Dievo pagalbą per tuos, kurie gydo ar slaugo. Visuotinėje maldoje prašyta stiprinti ligonius, paguosti nuliūdusius ir kenčiančius, suteikti drąsos aukotis, duoti išminties studentus mokantiems medicinos dėstytojams, suteikti ramybę jau iškeliavusiems pas Viešpatį medicinos darbuotojams.

Šv. Mišių pabaigoje prieš palaimindamas arkivyskupas dėkojo medikams, ligoninių kapelionams, paragino nebijoti ir laiku pakviesti kunigą sergančiam žmogui.

Tą dieną Kaune, VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje (Laisvės alėjoje), buvo pašventinta koplyčia. Pamaldoms vadovavo vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo kapelionas kun. Renaldas Šumbrauskis. Iškilmėse dalyvavo Kauno klinikinės ligoninės direktorius Gediminas Abeciūnas, administracijos darbuotojai, skyrių vedėjai, slaugytojai, pacientai, Šv. Elžbietos kongregacijos seserys. Liturgijoje giedojo Vita Tamulionytė. Vysk. K. Kėvalas homilijoje kvietė savo širdyje įkurti Dievui erdvę – koplyčią – bei per santykį su Kristumi jau dabartyje švęsti bendrystę.  Po šv. Mišių vyskupas koplyčiai padovanojo Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopiją bei pasiūlė įvardinti šią koplyčią „Švč. Mergelės Marijos – Ligonių sveikatos“ titulu. Ligoninės direktorius G. Abeciūnas dėkojo ganytojui ir įteikė padėkos raštus Šv. Elžbietos kongregacijos seserims už rūpestį bei pagalbą įkuriant naująją koplyčią. Kapelionas kun. R. Šumbrauskis dėkojo visiems šventės dalyviams ir informavo, kad vasario 4 dieną iš Berlyno Kauną pasiekė liturginės „dovanos“: altorius, tabernakulis, pulpitas, suolai, kurie sukūrė dabartinę koplyčios erdvę.

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos tikybos mokytojos su mokyklos atstovais lankė ligonius bei dalino angelus. Šventę vainikavo ganytojo apsilankymas palatose bei ligonių palaiminimas.

Bažnyčiose, kitų ligoninių koplyčiose Pasaulinę ligonių dieną irgi melstasi už ligonius, jų artimuosius, medikus. Ganytojai lankė sergančiuosius ligoninių palatose, slaugos namuose, teikė asmenišką ligonių palaiminimą, susitiko su medikų bendruomenėmis, dėkojo joms ir laimino jų sunkų darbą.

Pagal Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos ir karmelituparapija.lt pranešimus

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija