2016 m. vasario 19 d.    
Nr. 7
(2174)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Per Užgavėnes – apie sveikatą

Persirengėliai prie bažnyčios

Senolių kaimu vadinamame pasakiškame Vajasiškyje visada viskas vyksta tik pasakiškai... Štai ir vasario 7-osios sekmadienį susirinko pulkas ubagų, giltinė, raganos ir velniai, dar ir Kanapinis su Lašininiu atsibeldė. Švelni šiemet žiema žiemužė buvo, bet ir tą pačią susiruošė išvaryti iš kiemo, nes iki Velykų liko tik 40 dienų. Užgavėnės krikščioniškajame kalendoriuje riboja pokalėdinį laikotarpį nuo velykinio.

Iš Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios po Mišių išėję žmonės sužavėjo tokiu gražiu persirengėlių būriu: juodaplaukė čigonė ateitį jau burti ruošėsi, gražuolės moterėlės savo grožiu visus kerėjo. O varpinės boba įspūdinga pasirodė: vaišino visus pipirine, kad jokia kvaraba niekada nepultų. O tos kvarabos, matyt, ir pačios išsigando, nes taip smagiai užgrojo armonika; ir aplink muzikantę susibūrė visi: kas su kočėlu, kas su skalbimo lenta, kas butelį su žirniais nusitvėrė – visi pasiruošė ne tik žiemą išvaryti, bet ir pasilinksminti iki soties, nes dabar iki Velykų jau ramiai sėdėti teks.

Taip pasakiškos linksmybės ir prasidėjo: linksmai žaidė, smagiai šoko, garsiai dainavo, įnirtingai virvę traukė, skubiai trivietėmis kaimo slidėmis čiuožė, įspūdingose butelių kautynėse dalyvavo, smarkiai dūko, Kanapinio ir Lašininio kovą atidžiai stebėjo... Ypatingai visus sužavėjo rogučių lenktynės... Svarbiausia, kad čia nugalėjo draugystė.

Saulė tik linksmai šypsojosi danguje, matydama, kaip dega Morė, nusinešdama visas nelaimes ir vargus. Kol visi linksminosi, niekas ir nepastebėjo, kad puikiosios šeimininkės Vita Barauskienė ir Dalia Skaudienė jau laukė su dideliais indais, pilnais įvairiausių pasakiškai skanių blynų, garuojančios šiupinienės, o tradicinė kaimo arbata ištroškusiems maloniai karštimu gomurį kuteno.

Jėgas atgavę, pailsėję, visas navynas aptarę, besiskirstydami namo šnekėjome: „Kas blynų bus neragavį, tai tas pats kaip velniui dušių atidavį, prisvalgį ir prisipūtį grįžį nama gulkitės unksčiau truputį“. Teateinie pas mus greičiau pavasaris...

Nuoširdžiausiai norisi padėkoti šiemet Vajasiškio kaimo bendruomenės pirmininkei Genovaitei Sorokinai, kuri visus į tokią pasakišką šventę sukvietė, gausiai apdovanojo, žiemą išvaryti padėjo, mūsų tradicijas priminė, visiems visko prilinkėjo....

O kai patys linkėjimų pilnas kišenes ir dar užančiuos nešėmės, tai ir Jums visiems linkėjome: „Kad vištos kiaušinius gerai dėtų, kad gero oro negailėtų, kad daug sveikatos ir ukvatos turėtumėt“.

Inga GIKIENĖ

Zarasų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija