2016 m. gruodžio 30 d.    
Nr. 49
(2217)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Mirė žymus išeivijos atstovas

Bronius Nainys

Gruodžio 20 dieną JAV mirė buvęs Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas, ilgametis žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redaktorius Bronius Nainys. Jis ėjo 96-uosius metus.

„Drąsiai galiu teigti, kad buvo mano mentorius ir patarėjas. Susipažinti man teko pereitais metais Čikagoje. Jis mane iš pagrindų ištyrinėjo, kritiška akimi žiūrėjo, bet ant galo tapome draugais. Siuntė daug elektroninių ir paprastų laiškų buvo tikru patarėju daugeliu klausimų, nors ne su viskuo sutikdavo. Išėjo didis PLB kūrėjas, patriotas ir mentorius. Džiaugiuosi, kad galėjau su juo susipažinti“, –  sakė Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Dalia Henkė.

B. Nainys gimė 1920 m. lapkričio 15 d. Grikpėdžių kaime, Pašvitinio valsčiuje, Šiaulių apskrityje.

1939 metais baigė Linkuvos gimnaziją, 1940 metais – Kauno karo mokyklą. 1943 metais – inžinerijos studijas Vytauto Didžiojo universitete, 1963 metais – Ilinojaus technologijos institutą.

Pirmosios sovietų ir nacių okupacijų metais dalyvavo rezistencijoje. 1944 metais dalyvavo Sedos kautynėse, pasitraukė į Vokietiją. 1950 metais persikėlė į JAV, nuo 1960 metų gyveno Čikagoje. Buvo aktyvus ir veiklus Amerikos lietuvių ir Pasaulio lietuvių bendruomenių narys, išeivijos spaudos bendradarbis, redaktorius. Nemažai jo tekstų spausdino ir „XXI amžius“.

B. Nainio laidotuvių šv. Mišios aukotos gruodžio 23 dieną Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte (Ilinojus, JAV). B. Nainys palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija