2018 m. vasario 2 d.
Nr. 5 (2272)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Žaizdos

Paminklas krašto laisvės gynėjams atminti

Klebonas kun. Sigitas Bitkauskas
pašventino paminklą-kryžių
partizaninės kovos didvyriams

SEIRIJAI. Laisvės gynėjų dienos minėjimas čia prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Po jų susirinkusieji stabtelėjo prie 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų savanorių ir Vyties kryžiaus kavalierių atminimo lentų. Ten Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis kartu su jaunaisiais šauliais uždegė ir padėjo žvakes.

Išsirikiavusi eisena pajudėjo link vietos, kur 1944–1953 metais stovėjusiame NKVD pastate sovietiniai okupantai ir kolaborantai kalino, kankino ir žudė partizanaus, jų ryšininkus ir rėmėjus, kitus Lietuvos patriotus. Minint Laisvės gynėjų dieną čia iškilmingai atidengtas paminklas-kryžius partizaninės kovos didvyriams. Jį pašventino klebonas kun. Sigitas Bitkauskas.

Lazdijų rajono savivaldybės meras A. Margelis teigė, kad šią istorinę vietą būtina prisiminti, nes čia žemė persmelkta kovos už laisvę krauju. „Tegul šis pastatytas kryžius bus atminimas ateinančioms kartoms apie didvyrius, kurie kovojo už Lietuvos laisvę“, – sakė rajono meras A. Margelis. Jis padėkojo jaunųjų šaulių organizacijai, kuri nuolat plečiasi ir aktyviai dalyvauja rajono renginiuose. Visiems susirinkusiems palinkėjo branginti ir didžiuotis savo laisva šalimi.

Lazdijų rajono Sausio 13-osios gynėjų draugijos vadovas Valdas Ribinskas susijaudinęs kalbėjo apie 1991 metų sausio įvykius. Jis teigė, kad dabar turime švęsti šią dieną. Tai – Laisvės gynėjų diena. Jaunajai kartai V. Ribinskas palinkėjo nepamiršti sumokėtos kainos už laisvę ir puoselėti ją patriotizmu, kaip tai daro tėvai ir seneliai.

Už paminklą partizaninių kovų didvyriams dėkota Lazdijų rajono savivaldybei ir merui A. Margeliui, už prasmingą dovaną Seirijams – kraštiečiui, kryžiaus autoriui, skulptoriui Juozui Videikai, už ąžuolą kryžiui – Veisiejų seniūnui Zenonui Sabalauskui, už tarpininkavimą statant kryžių – Vytautui Žukauskui. Dainavos apygardos pirmosios rinktinės 108 kuopos kariai savanoriai iššovė pagarbos salves, skirtas NKVD aukoms atminti.

Paskui visi buvo pakviesti į Seirijų kultūros namus pasižiūrėti meninės kompozicijos NKVD aukoms atminti. Ją sukūrė Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos mokiniai, mokytojai ir miestelio bendruomenė.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija