w
 
 2018 m. vasario 2 d.
Nr. 5 (2272)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos kūrėjai


XXI Amžius


Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondas 2018 metams „XXI amžiui“ skyrė 3000 € paramą projektui „Lietuvos kūrėjai“ vykdyti. Rubrikos: Iš kultūros istorijos; Kronika; Laureatai; Nepriklausomybės amžininkai; Požiūris; Prieškario kūrėjai; Vasario 16-osios Akto signataro tėviškėje; Vydūno metai.


Kronika

Laisvės gynėjų dieną pristatyta enciklopedija apie Kupiškio kraštą

Aldona Ramanauskienė

Visi trys „Kupiškėnų enciklopedijos“ tomai

Laisvės gynėjų diena Kupiškio krašte pradėta minėti sausio 12 dienos rytą, kai 8 valandą sužibo žvakutės Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos languose. Čia vyko minėjimas, kuriame istorijos mokytoja Jugasė Kavoliūnienė ir Noriūnų bibliotekos vedėja Irena Gasparonienė pakvietė Sausio 13-osios įvykiuose dalyvavusius žmones – Algirdą Gasiūną, Rimantą Bimbirį, Lionginą Chmieliauską – papasakoti apie jų išgyventas akimirkas Vilniuje, prie televizijos bokšto, Radijo ir televizijos komiteto. Vienybės ir laisvės vedini Lietuvos žmonės atsilaikė ir pasiekė istorinę pergalę. Tačiau skaudu, kad neišvengta aukų. Moksleiviai, pagerbdami žuvusiuosius, uždegė žvakeles. Į renginį atvyko ir Kupiškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus. Jis renginio dalyvius supažindino su to meto spauda. Atsivežė laikraščių „Literatūra ir menas“, „Tiesa“, „Gimtasis kraštas“, biuletenį, leistą Seimo rūmuose, fiksavusį tos dienos įvykius valandų ir minučių tikslumu. A. Venckus išsamiai pakomentavo, ką tuo metu spauda rašė apie sausio 13-osios įvykius. Į renginį su karine technika, kario amunicija atvyko Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) Kupiškio kuopos privalomosios tarnybos kariai. Mokiniai galėjo susipažinti ir palaikyti rankose Lietuvos kariuomenės ginklus. Mokyklos kieme šalia Rūpintojėlio skulptūros (autorius – Edikas Puipas) mokiniai „pasodino“ neužmirštuolių žiedų alėją. Stadione sukurtas tradicinis Sausio 13-osios laužas, visi vaišinosi arbata beveik kaip ir Vilniuje per to meto įvykius.


Laureatai

Ievos Simonaitytės premija – poetei Elenai Skaudvilaitei

Agluonėnų seniūnė Laima Tučienė,
mero pavaduotoja Violeta Riaukienė,
poetė Elena Skaudvilaitė, Savivaldybės
administracijos Kultūros
skyriaus vedėjas Gintautas Bareikis

AGLUONĖNAI. Kaip ir kasmet, sausio 23-iąją, rašytojos Ievos Simonaitytės gimimo dieną, kultūros namuose buvo įteikta I. Simonaitytės premija, kurią finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė. Šį kartą ji atiteko poetei Elenai Skaudvilaitei (Beje, E. Skaudvilaitė yra daug rašiusi „XXI amžiuje“).

Kūrėja paskaitė eilių ir iš paskutinės, 2017 metais išleistos eilėraščių knygos „Žodžių dūzgesys“. Ją sveikino Klaipėdos rajono mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, Agluonėnų seniūnė Laima Tučienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Gintautas Bareikis, ankstesniųjų metų I. Simonaitytės premijos laureatai, muziejininkai, bibliotekininkai, kraštiečiai ir kiti Elenos ir jos kūrybos gerbėjai...

Visada nuoširdi ir labai kukli poetė E. Skaudvilaitė kalbėjo trumpai, ? jai asmeniškai svarbu, kad yra gimusi tais metais, kai buvo išleistas I. Simonaitytės romanas „Aukštujų Šimonių likimas“. Kartu su grupe literatų ji lankėsi rašytojos namuose apie 1972 metus. Simonaitytė sirguliavusi, nelabai norėjusi priimti, bet pagaliau sutikusi. Nedrąsiai sugužėjusius svečius valdingai išrikiavo, leido paskaityti savo eilėraščių. Vienas poetas paskaitęs eilėraštį, specialiai skirtą Simonaitytei, o Elena specialaus neturėjusi, bet irgi paskaitė. Rašytoja gražiai dėkojo, paprašė tų eilėraščių, pasiėmė juos atminimui.


Kronika

Pristatyta knyga apie kunigą signatarą

Neringa TUŠKEVIČIENĖ

Knygos autorius Algimantas
Katilius pasakojo apie dar
negirdėtus kun. Alfonso Petrulio
gyvenimo faktus ir vingius

Musninkai. Vienas pirmųjų renginių Širvintų rajone, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio sukakčiai paminėti, vyko Alfonso Petrulio gimnazijoje. Siekdama pagerbti mūsų tautos šviesuolius, prisidėjusius prie šio svarbaus istorinio fakto, Musninkų krašto bendruomenė „Spindulys“ ir Alfonso Petrulio gimnazija organizavo neseniai išleistos Algimanto Katiliaus knygos apie Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą kun. Alfonsą Petrulį pristatymą.

Fojė veikė gimnazijos mokinių darbų paroda. Mokytojos Valentinos Brazaitienės paskatinti įvairiomis technikomis jie piešė ir tapė kun. A. Petrulio portretą. Kitoje mokytojos organizuotoje parodoje – straipsniai knygose, laikraščiuose.

Susirinkusiuosius gimnazijos salėje daina apie Tėvynę pasveikino musninkietis, „Lietuvos balso“ dalyvis Domantas Rolis. Šventę vedė „Spindulio“ bendruomenės narys, buvęs pedagogas Steponas Mažrimas. Jis apgailestavo, kad dabar jaunimas vis dažniau kasdienėje kalboje vartoja ne gimtąją lietuvių kalbą, o anglų.


Kronika

Širdies ir minties malda Jurgiui Bieliniui

Šv. Mišias aukoja kun. Ernestas Želvys

SUOSTAS. Sausio 21-ąją, sekmadienį, Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje paminėtos neeilinės asmenybės – knygnešio Jurgio Bielinio – 100-osios mirties metinės. Renginio sumanytojai ir organizatoriai – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras kun. Ernestas Želvys, Suosto parapija ir kaimo bendruomenė.

Nedidelė, jauki, saulės nutvieksta Suosto bažnyčia, neįprastai daug šviesos. Parapijos žmonių prieš gerą dešimtmetį atstatyta, rodanti visais laikais čia gyvenusių ir gyvenančių žmonių troškimą pažinti Dievą ir tarsi liudijančių ištikimybę J. Bielinio priesakui, kurį jis mėgdavęs kartoti: „Aš ką padariau, tai per maldą… Reikia dirbti ir Dievą prašyti“.

Bažnyčios centre – kėdė, pridengta juodu šydu, kelios knygos, Jurgio Bielinio nuotrauka, deganti žvakė. Kviečia prisėsti, paskaityti, pakalbėti, prisiminti...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija