2018 m. vasario 23 d.
Nr. 8 (2275)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

„Punktai sakymų“

Vytauto Landsbergio Vasario 16-osios kalba, skirta atkurtos Valstybės šimtmečiui. Signatarų namų balkone ją perskaitė aktorius Rimantas Bagdzevičius

Vytautas Landsbergis Vasario 16-ąją
visada kalbėdavo Signatarų namų balkone.
Šį kartą dėl ligos jo nebuvo

Jaunoji šimtamete Lietuva,

sveikinu tave, pradėjusią skaičiuoti antrąjį Respublikos šimtmetį. Sveikinu tave išdidžią naujausiais pasauliniais mokslo, technologijų atradimais: tik žiūrėk, pasauli, su kuo ateina ir ką tau atneša Lietuva. O be to, dar išdidi vis gausesniais sporto laimėjimais – plaukikų, irkluotojų. Pastebėkime, tai – ne sukčių laimėjimai, kurių didiesiems atstovams dar teko išsisukinėti per dopingų makalynes. Ir vis tiek jie eina gėdingai lauk, o Lietuva žengia ir laimi. (...)

Ir vis dėl to tai – paradoksų šalis – daugybė niekalo ir niekybės. Valykimės. Dieve mano, nejau reikia tiek vogti.

Susitvarkykime su ta aikšte, ar tikrai ji mums per didelė? Ar nukirstas miškas gražiau už skriejantį raitelį?


Vytautas Landsbergis: jeigu žmonės pajėgūs džiaugtis gyvenimu, tai mano darbas padarytas

Prieš 100 metų Lietuva paskelbė apie nepriklausomybės atkūrimą ir tokia valstybė išbuvo 22 metus. O dar po 50 metų Lietuva antrą kartą pranešė pasauliui atsikurianti kaip nepriklausoma valstybė. Ir tokia ji yra jau 28 metus. Antroji Respublika jau pergyveno Pirmąją. Pirmosios Respublikos patriarchu laikomas daktaras Jonas Basanavičius. Svarbiausiu Antrosios Respublikos architektu tapo profesorius Vytautas Landsbergis.

Kovo 11-oji, tapusi neatsiejama profesoriaus gyvenimo ir valstybės kūrybos dalimi, buvo Vasario 16-osios Lietuvos kelio tęsinys, todėl daug kas pasigedo jo Vasario 16-osios renginiuose. Deja, liga privertė šventę stebėti iš šalies. Pokalbis su Vytautu Landsbergiu vyko Santaros klinikose, kur jis šiuo metu gydomas.


Prie Šimtmečio rato Lukiškių aikštėje pagerbtas ir įamžintas visų laikų Lietuvos laisvės kovotojų atminimas

Kun. Gintaras Vitkus šventina
kapsules su relikvijomis

2018 02 16

Pagal 1999 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą Nr. VIII-1070 „Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“ aikštė įvardinta reprezentacine. Įvardinimas nepaskatino atitinkamų valstybės institucijų aikštės funkcijas įprasminti. Todėl Seimas 2017 m. gegužės 2 d. priėmė rezoliuciją „Dėl neatidėliotinų veiksmų siekiant sutvarkyti Lukiškių aikštę Vilniuje ir pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio progai“. Rezoliucija įpareigojo atitinkamas institucijas vykdyti priemones, kad iki 2018 m. vasario 16 d. būtų galutinai sutvarkyta Lukiškių aikštė Vilniuje ir pastatytas visų laikų kovotojų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimo įamžinimo memorialas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija