Atnaujintas 2003 m. sausio 29 d.
Nr.8
(1112)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Susitikimai
Lietuva
Valstybė ir bažnyčia
Atmintis
Žvilgsnis
Literatūra
Proza
Nuomonės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Jubiliejus su potekste

Protestas prie Mokslų akademijos

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotrauka

Protesto piketu prie Mokslų akademijos rūmų šeštadienį buvo sutiktas buvusio Lietuvos komunistų partijos pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus 100-ųjų gimimo metinių minėjimas, kurį surengė Lietuvos socialistų partija.
Su emocingais plakatais "Sniečkus - lietuvių tautos budelis", "Sniečkus - Lietuvos valstybės duobkasys", "Mokslų akademija - nusikaltėlių priedanga" politinių kalinių, tremtinių ir rezistencijos dalyvių organizacijų sukviestos kelios dešimtys vyresnio amžiaus žmonių Gedimino prospekte pasitiko konferencijos-diskusijos "Tauta, epocha, asmenybė" dalyvius. Savo priešišką nusistatymą piketo dalyviai išreiškė kalbomis, patriotinėmis eilėmis ir dainomis. Centrinį įėjimą į Mokslų akademiją, virš kurios durų irgi kabojo plakatas, akylai saugojo policija.
Praėjusio sekmadienio LNK televizijos laidoje „Savaitės panorama“ politikos apžvalgininkas ir laidos vedėjas E.Jakilaitis akcentavo, kad Vilniuje, Mokslų akademijos salėje, vykusiame lietuvių tautos išdaviko A.Sniečkaus minėjime dalyvavo ne tik nusenę bolševikai bei akademikų ir profesorių vardais prisidengę „istorikai“, bet ir dabartinės valdžios atstovai. Tuo labiau kad tarp renginio organizatorių matėme ir valdančiosios socialdemokratų partijos vieną žymesnių veikėjų A.Kunčiną. Atkreipiamas dėmesys, jog tarp „mokslinės konferencijos“ dalyvių labai aktyviai joje dalyvavo ir užsienio reikalų viceministras J.V.Paleckis, kartu su garsiąja LSSR ministrų tarybos pirmininko pavaduotoja L.Diržinskaite, savo metu buvusia net vadinamąja LSSR užsienio reikalų ministre.
Apie konferencijos mokslinį objektyvumą negalėjo būti nė kalbos, nes jos organizatoriai neleido net žodžio ištarti daliai mokslininkų, kurie į A.Sniečkaus asmenybę žvelgia visai kitaip nei istorikais pasiskelbę jos klastotojai Šadžius, Truska ir kiti. Beje, J.V.Paleckio, kaip oficialaus Lietuvos Vyriausybės asmens, dalyvavimas „mokslinėje konferencijoje“ daro gana keistą įspūdį. Ypač žinant, kad J.V.Paleckis „kuruoja“ Lietuvos diplomatų paskyrimo reikalus. Todėl kai kurie politologai daro išvadą, jog dabartinio užsienio reikalų ministro A.Valionio kėdė netrukus pereis J.V.Paleckiui. Tai jau istoriškai išbandytas partinis veikėjas. Tuo labiau kad į sovietinį diplomatinį korpusą lietuvių tautybės žmogus galėjo būti skiriamas tik atitinkamoms struktūroms rekomendavus.
Pirmadienį A.Sniečkaus jubiliejui skirtą „konferenciją“ pasmerkė prezidentas Valdas Adamkus. (Smulkiau apie tai - penktadienio numeryje.)

XXI, ELTA

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija