Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Apie bažnytinį giedojimą

Šiandien visos bažnytinės apeigos ir maldos vyksta tik lietuvių - visiems suprantama kalba. Vyresniojo amžiaus žmonės prisimena, kai bažnytinė kalba buvo lotynų. Tikintieji pamaldose būdavo pasyvūs stebėtojai, nes nesuprasdavo, ką kunigas kalba lotyniškai arba ką choras gieda.

Daug giesmių ir „Mišias“ lotynų kalba atlikdavo chorai. Jų repertuare likę kūriniai lotynų kalba giedami dar ir dabar. Taigi prie altoriaus meldžiamasi tik lietuviškai, o choras gieda ir lietuviškai, ir lotyniškai.

Jau senokai pradėjau teirautis vargonininkų, kodėl „Mišių“ bei giesmių lotyniškas tekstas nekeičiamas į lietuvių kalbą. Vertimai jau seniai padaryti, lieka tik lietuvišką tekstą pritaikyti prie muzikinio teksto. Man paaiškindavo, kad kai kas bandė ir „Mišiose“ tai padaryti, tačiau nepavyko. Priežasčių niekas nenurodė. Norėjau įsitikinti, ar tikrai neįmanoma „Mišių“ teksto sulietuvinti, ir tuo pačiu išsiaiškinti, kodėl neįmanoma lotyniško teksto pakeisti lietuvišku.

Nesu muzikantas profesionalas, tačiau turiu tam tikrą muzikinį išsilavinimą, be to, prieš daugelį metų gimnazijoje mokiausi lotynų kalbos. Taigi mano žinių pakanka, kad galėčiau atlikti šį darbą.

Lietuvoje itin paplitusios kompozitoriaus J.G.Canglio (J.G.Zangl) „Šv.Liudviko Mišios“, kurių lotynišką tekstą bandžiau keisti į lietuvišką. Problemėlių (nedidelių) buvo tik „Gloria“ ir „Credo“ tekstuose, tačiau užsibrėžtą tikslą pasiekiau. Įrodžiau (kol kas tik sau), kad „Mišias“ ir kitas giesmes galima giedoti ne tik lotyniškai, bet ir lietuviškai. Manau, kad ir priežastį suradau, kodėl kitiems nepavyko to padaryti. Jeigu nemokėčiau lotynų kalbos, tai šio darbo nebūčiau pradėjęs. Būtina žinoti kiekvieno lotyniško žodžio prasmę tekste, kad galėtum pakeisti lietuviškais, neiškraipant muzikinės minties.

Esu kaunietis, bandžiau kai kuriems Kauno vargonininkams - chorų vadovams užsiminti apie „Mišių“ giedojimą lietuviškai. Nustebau, kad niekas to nenori. Norėdama atsikratyti mano, senio, pasiūlymų, viena choro vadovė išsitarė, kad „Mišios“ lietuviškai neskamba! Žinoma, reikia įdėti papildomo triūso: paruošti natas lietuvišku tekstu bei papildomai repetuoti.

Nesu įkyrus ir po visas Kauno bažnyčias su savo siūlymais nevaikštau. Tikiuosi, kad Kaune (ir visoje Lietuvoje) yra vargonininkų, kurie nori, kad visas jų repertuaras, kuris buvo giedamas lotynų kalba, būtų atliekamas lietuviškai. Nenoriu girtis, kad sulietuvindamas „Mišių“ tekstą atlieku tai idealiai, be trūkumų. Tačiau bendromis jėgomis su vargonininkais - chorų vadovais (ką aš padariau ir galiu padaryti) įmanoma suredaguoti bei pakoreguoti. Turiu penkerias „Mišias“ lietuvišku tekstu. Be minėtų „Šv. Liudviko“, dar yra šios „Mišios“: J. Gruberio (J.Gruber) „Šv.Cecilijos“, J.G.Canglio (J.G.Zangl) „Šv.Antano“, G.E.Stelės (G.E.Stehle) „Salve, Regina“ ir J.Naujalio „In honorem sacrorum vulnerum Christi“.

Esu sudaręs lotyniškojo ir lietuviškojo „Mišių“ tekstų palyginamąją lentelę, kuri padeda ir pagreitina atlikti šį darbą. Be to, per porą dienų galiu pasirinktoms „Mišioms“ pritaikyti lietuvišką tekstą.

Norintieji daugiau sužinoti apie giedojime lotyniško teksto pakeitimą į lietuvišką, galite kreiptis telefonu Kaune: (8-37) 730680.

Stanislovas ČEIČYS

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija