Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Daugiau tokių šeimų

Maldininkus sudomino penkių viekšniškių – brolių
Lizdenių programa
Teofilio JANUŠKEVIČIAUS nuotrauka

Didingas žmonių iš visos Lietuvos susibūrimas, šventiška ir pakili nuotaika paliko didelį įspūdį visiems, kurie lankėsi Šiluvoje rugsėjo 14-ąją, paskutinę atlaidų dieną, skirtą šeimai stiprinti. Giesmėmis, maldomis Aukščiausiojo buvo prašoma stiprybės ir geros šeimos. Dėkingi esame Švč. Mergelei Marijai, kad užgrūdino mums širdis varge sunkiu metu, padėjo išsaugoti tikėjimą, dovanojo laisvę.

Pasibaigus šv.Mišioms, didelio žmonių susidomėjimo sulaukė vienos darnios šeimos muzikinė programa. Jos vadovas – Viekšnių bažnyčios (Mažeikių r.) vargonininkas ir vietos muzikos mokyklos direktorius Vitalijus Lizdenis. (Tik gaila, kad nė vienas televizijos operatorius jų nenufilmavo ir neparodė Lietuvai, neaprašė ir spaudos atstovai, o reikėjo nors kiek pagarbos parodyti šiems neeiliniams atlaidų dalyviams.) Penki broliai Lizdeniai ir dvi jų seserys, vaikaičiai, marčios – iš viso apie 20 atlikėjų, gražiai giedojo „Ave, Maria“ ir kitas giesmes, grojo, sakė jaudinančias kalbas. Jų visų šaknys – Zinaidos, prancūzų kalbos mokytojos, ir Juozapo, ilgamečio Viekšnių bažnyčios vargonininko, Lizdenių šeima. Visi septyni vaikai paveldėję iš tėvo skambius balsus. Nors gyvena toli vienas nuo kito, dirba gydytojais ir kitais atsakingais darbuotojais, bet jiems nekliūtis laisvalaikiu susirinkti, repetuoti, giedoti per šv.Mišias savoje Viekšnių bažnyčioje.

Adomas RIAUKA

Viekšniai, Akmenės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija