Atnaujintas 2006 birželio 21 d.
Nr.47
(1447)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dėl juodo melo apie indėlius

Birželio 13 dieną tapo aišku, kad vadinamųjų Socialdemokratų partija nė nebandė vesti derybų su Tėvynės sąjungos derybine grupe. Dar daugiau, iš socdemų pusės pasigirdo juodųjų technologijų metodais paremtų teiginių. Pavyzdžiui, socialdemokratų derybų grupės vadovo G.Kirkilo pareiškime „Dėl nekonstruktyvios konservatorių pozicijos derybose“, be daugybės kitų politiškai nekorektiškų bei su tikrove prasilenkiančių teiginių, buvo ir toks, kaip buvo teigiama TS spaudos tarnybos pareiškime, akiplėšiškai įžūlus melas: „Konservatoriai nepripažįsta prisiimtų valstybės įsipareigojimų dėl indėlių grąžinimo, darbo užmokesčio ir pensijų didinimo, socialinės paramos jaunoms ir daugiavaikėms šeimoms“. Tuo bandoma apšmeižti Tėvynės sąjungą ir sumenkinti vieną pagrindinių jos įsipareigojimų žmonėms. Savo pareiškime TS spaudos tarnyba priminė, kad socialdemokratams įteiktoje Proveržio darbų programoje buvo labai aiškiai parašyta, jog indėliai turi būti grąžinami, darbo užmokesčio ir pensijų augimas neturi atsilikti nuo ūkio plėtros spartos, o šeimos politikai skirtas visas atskiras priedas. Pasak derybų grupės narės R.Juknevičienės, šių nuostatų buvimas programoje buvo savaime suprantamas, nereikalaujantis aptarimų ir todėl derybų metu net nebuvo paliestas. „Socialdemokratams nusileidus į tokį apgailėtiną politikavimą, nenustebčiau iš jų lūpų išgirdusi, kad konservatoriai abejoja dėl NATO, nes tokio klausimo derybose taip pat nekėlėme“, – tada sakė R.Juknevičienė.

Tuo klausimu savo pareiškimą netrukus padarė ir Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis. Spausdiname pareiškimo tekstą.

Susidūrėme su juodu melu, todėl turiu kai ką priminti.

Kai Tėvynės sąjunga skelbė referendumą dėl indėlių grąžinimo, tuometinė LDDP valdžia įnirtingai priešinosi, melavo, kad pakils kainos, ir pasiekė, kad per mažai piliečių ateitų balsuoti. Tas įstatymas liko nepriimtas.

Kai Tėvynės sąjunga ir krikščionys demokratai laimėjo rinkimus, priėmėm Seime gyventojų rublinių indėlių atkūrimo įstatymą, ir jokie komunistai negalėjo to sustabdyti. Privatizacijos pajamos ėjo indėliams atkurti. Juodi šių dienų melagiai apsimeta, kad neprisimena, todėl primenu.

Be to, įstatyme buvo pasakyta, kad indėlius užgrobė Rusija ir ji turės grąžinti viską, o mūsų valstybė kol kas kompensuoja iš privatizacijos pajamų. Juodieji melagiai, vėl grįžę valdžion, nė sykio nedrįso kreiptis į Lietuvos piliečių rublinių indėlių užgrobėją Maskvoje, kad viską grąžintų.

Kai Rusiją 1998-1999 metais ištiko finansinis žlugimas, teko mažinti Lietuvos valstybės išlaidas ir dvejiems metams prilaikyti indėlių atkūrimą. Tik dvejiems metams, bet per tą laiką į valdžią vėl grįžo LDDP-LSDP ir pakeitė įstatymą, kad galėtų grąžinti tik po truputį. Keliskart atmetė Tėvynės sąjungos siūlymus, kaip spręsti, kad žmonės atgautų santaupas greičiau.

Juodieji melagiai šiandien apsimeta, kad viso to neprisimena, todėl primenu.

Indėlių atkūrimas – jau dešimt metų Tėvynės sąjungos politika, nors kairiųjų stabdoma ir iškreipiama. Ji bus užbaigta, žmonės atgaus santaupas, nes mūsų politika nesikeičia. Melavimai apie Tėvynės sąjungą irgi, deja, nesikeičia.

Kairieji politikai daro dar vieną valstybinę klaidą, kai kalba ne apie prarastų indėlių kompensavimą, bet apie grąžinimą – lyg patys būtų juos pagrobę.

Paprastam žmogui atrodo tas pat, svarbu atgauti savo pinigus, tačiau Lietuvos vardu prisiimti Rusijos kaltę ir skolą yra neatsakinga. Indėliai buvo ir kur kas didesni, negu dabar išmokama. Reikalavimas, kad Rusija grąžintų viską, neturi būti nutildytas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija