Atnaujintas 2006 lapkričio 29 d.
Nr.89
(1489)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kalendorius, padėsiantis kopti į dvasines aukštumas

Inesė Ratnikaitė

Kalendoriaus sudarytojai Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis
ir fotografas Evaldas Darškus

Visus vienijanti pabaigos giesmė,
po kurios keli šimtai
kalendorių buvo iškart išgraibstyti

Lapkričio 8-osios vakarą Šiaulių P.Višinskio viešojoje bibliotekoje buvo pristatytas 2007 metų kalendorius „Kryžiai Europos kalnuose“.

Renginį vedė Šiaulių dramos teatro režisierė Regina Steponavičiūtė. Ji teigė, jog „šis kalendorius – graži Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio dovana šiauliečiams“. Pristatymas buvo spalvingas rodomomis kalendoriaus nuotraukomis, į salę netilpusiais žmonėmis, sakralinio Šv. Cecilijos ansamblio atliekamais kūriniais, sveikinimais, gėlių žiedais.

Pritarimu sutiktas kun. Algio Gudaičio, SJ, teiginys, jog net ant pačio aukščiausio kalno dar galima ką nors aukščiau pastatyti. „Kalnas traukia savo nuostabumu, vaiskumu, debesimis, patrauklūs ir Kristaus ištarti žodžiai: „Aš jus visus patrauksiu prie savęs“... Tačiau jei mes norime sugrįžti į kalnus, ar iš tikrųjų norėtume sugrįžti prie kryžiaus?..“ – retoriškai klausė jėzuitas. Sekė ir atsakymas – Kristus, ko gero, vėl ištartų „taip“, nes po kryžiaus išties laukia kai kas nuostabaus.

Šiaulių vyskupas E.Bartulis pasakojo apie tai, kaip pirmą kartą nuvyko į kalnus ir kaip vėliau nebegalėjo nevažiuoti. Prisiminė ten patirtas smagias, pavojingas bei nepaprasto grožio akimirkas, kreipiančias mintis į visatos Kūrėją. „Kiekvieną kartą eidami į kalnus prašėme Viešpaties palaimos, meldėmės, kalbėjome rožinį. Kiekvieną dieną kalnuose aukojome šv. Mišias“, – sakė vyskupas.

Pagrindinis visų dvylikos kalendoriaus nuotraukų objektas – mediniai, metaliniai ir mūryti kryžiai. Apie juos pasakojo leidinio bendraautoris, kartu su vyskupu į kalnus kopęs fotografas Evaldas Darškus. Šios nuotraukos – 30 metų kelionių kalnuose liudytojos. Daugiausia kalendorių puošia Italijoje bei Prancūzijoje pastatyti kryžiai. Įdomiausia tai, kad, E.Darškaus teigimu, šie tikrai nelengvi kryžiai į aukščiausias viršukalnes buvo užnešti ir pastatyti rankomis.

Lietuva aukštomis kalnų viršūnėmis nepasižymi, tačiau kalendoriaus sudarytojai neaplenkė ir čia stovinčių kryžių. Į kalendorių įtraukti du Lietuvoje esantys – Parnidžio kopos Neringoje, ir Prisikėlimo Kaltinėnuose – kryžiai.

Susirinkusieji, tarp kurių buvo ir rašytojų, mokslininkų, valdžios atstovų, gėlėmis bei sveikinimais dėkojo už kalendorių, kuris, vyskupo teigimu, padės visiems kartu kopti į dvasines tobulumo aukštumas.

Šiauliai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija