Atnaujintas 2006 lapkričio 29 d.
Nr.89
(1489)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prisimintas skulptorius J.Zikaras

Bronius VERTELKA

Parodos įkvėpėja Vilniuje gyvenanti
dailininkė Emilija Gaspariūnaitė-
Taločkienė (kairėje)
ir Panevėžio dailės galerijos
direktorė Jolanta Lebednykienė

Ištrauką iš monografijos
apie J.Zikarą skaito Panevėžio
J.Miltinio dramos teatro
aktorius Rudolfas Jansonas

 

Paįstrio J.Zikaro vidurinės mokyklos
moksleivių programa

Įžymųjį skulptorių Juozą Zikarą su Panevėžiu siejo artimi ir stiprūs ryšiai. Menininko 125-osioms gimimo metinėms pažymėti lapkričio 17-ąją miesto Dailės galerijoje buvo atidaryta tapybos darbų paroda „Laisvės spalva“. Jai savo kūrinius pateikė Panevėžio ir Vilniaus dailininkai, pristatę 15 darbų.

Atidarydama parodą, galerijos direktorė Jolanta Lebednykienė teigė, jog jos įkvėpėja yra Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, buvusi panevėžietė, dabar Vilniuje gyvenanti profesionali menininkė. J.Lebednykienė ir pakvietė ją vesti J.Zikaro jubiliejui skirtas iškilmes.

Kelio į gimtąjį Panevėžio kraštą nepamirštanti E.Gaspariūnaitė-Taločkienė pasidžiaugė, jog apie skulptorių yra parengta monografija, tačiau dėl objektyvių priežasčių išleisti jos atskira knyga nesuspėjo. Todėl iš vienos Kauno spaustuvės galėjo atvežti leidinio signalinį numerį. Jo ištraukas skaitė J.Miltinio dramos teatro aktorius Rudolfas Jansonas.

Iš Pumpėnų valsčiaus Paliukų kaimo kilęs skulptorius J.Zikaras buvo pažįstamas su Paįstrio klebonu kun. Jurgiu Tilvyčiu-Žalvarniu. Jis buvo davęs užsakymą padaryti skulptūrų Švč. M.Marijos Globos bažnyčiai. Paįstrio šventovėje šios tebesaugomos iki šiandien. Gyvendamas Kaune J.Zikaras bendravo su tokiais šviesuoliais, kaip Maironiu, Juozu Tumu-Vaižgantu, vyskupu J.Skvirecku.

Karui ritantis į Vakarus ir artėjant rusų armijai, J.Zikaras, žinodamas, kad jo gali laukti tremtis į Sibirą, pareiškė: „Niekur iš gimtosios Lietuvos nevažiuosiu“ . Vieną vakarą skulptorius negrįžo į namus – pasirodo, sovietinio saugumo buvo žiauriai sumuštas. Netrukus J.Zikaras mirė. Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. Jo kapą puošia architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio darbas „Liūdesys“. Prieš atidarant parodą Panevėžyje, skirtą J.Zikaro 125-osios gimimo metinėms, jo kapą Kaune aplankė E.Gaspariūnaitė-Taločkienė su grupe skulptoriaus talento gerbėjų, pabuvojo menininko memorialiniame muziejuje Kaune.

Prieš 15 metų Paįstrio vidurinei mokyklai buvo suteikta teisė vadintis J.Zikaro vardu. Šios švietimo įstaigos direktorius Vaclovas Krikščiūnas pasakojo, jog lapkričio mėnesį Vilniuje, Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje, veikė Paįstrio J.Zikaro vidurinės mokyklos ir Panevėžio J.Balčikonio gimnazijos moksleivių kūrybos paroda. Pats Paįstrys tapo tarsi meno mokykla. Čia rengiami plenerai, organizuojamos kūrybinės stovyklos. Praėjusią vasarą čia kūrė Estijos ir Latvijos moksleivių atstovai, o rugsėjį – Kauno kolegijos studentai.

J.Balčikonio gimnazijos muziejaus vadovas Vytautas Baliūnas apžvelgė skulptoriaus J.Zikaro gyvenimą ir jo veiklą Panevėžyje. Pakviestas dirbti į tuometę berniukų gimnaziją, moksleivių jis buvo sutiktas nepatikliai, mat jo pirmtaką jie labai mylėjo. Po keleto mokytojavimo gimnazijoje mėnesių J.Zikarui moksleiviai atsidėkodami už darbą padovanojo didelį albumą, kuris dabar eksponuojamas J.Balčikonio gimnazijos muziejuje.

J.Zikaras, Panevėžio gimnazijoje dėstęs dailę, buvo pirmasis skulptorius Lietuvoje su aukštuoju išsilavinimu. Jo mokinys Bernardas Bučas tapo penkių konkursų premijų laureatu. Skulptoriaus J.Zikaro darbų yra ir Panevėžio bažnyčiose, o Žemės ūkio banko pastato kupolą laiko net dvylika jo stipruolių skulptūrų.

Dailės galerijoje skambėjo dvi dainininko Sigito Stankūno atliekamos dainos. Su menine programėle pasirodė Paįstrio J.Zikaro vidurinės mokyklos moksleiviai. Dainavo Bernatonių bendruomenės moterų vokalinis ansamblis.

Panevėžys

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija