Atnaujintas 2008 rugpjūčio 27 d.
Nr. 64
(1657)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Kunigas Antanas Mackevičius –
1863 metų sukilimo dvasinis lyderis

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Kunigas Antanas Mackevičius –
1863 metų sukilimo dvasinis lyderis

Šiais metais sueina 180 metų, kai gimė kunigas Antanas Mackevičius – žymus dvasininkas, pamokslininkas, pasižymėjęs kaip vienas iš pagrindinių 1863 metų sukilimo vadų. Jam buvo lemta pragyventi tik 35 metus, tačiau jis įėjo į Lietuvos istoriją kaip žymus kovotojas už Lietuvos laisvę. Kunigo kelias pasižymėjo idealizmu, tikėjimu Lietuvos laisvės idėjomis, krikščioniškomis vertybėmis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija