Atnaujintas 2008 m. spalio 24 d.
Nr. 81
(1674)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Atlaidai koplyčioje 

Vabalninko klebonas Biržų dekanas
g. kan. Povilas Miškinis
su Šukionių kultūros namų
vadovės Nijolės Šatienės
įteikta Jėzaus Širdies statula

ŠUKIONYS. Vabalninko parapija tolimesniuose kaimuose turi keletą koplyčių su kapinėmis. Rugsėjo 20 dieną į Šv. apaštalo evangelisto Mato atlaidus Šukionių koplyčioje rinkosi aplinkinių kaimų gyventojai. Ši vietovė yra Vabalninko, Krinčino, Gulbinėnų parapijų sandūroje. Tą dieną čia šv. Mišias aukojo Vabalninko parapijos klebonas, Biržų dekanas g. kan. Povilas Miškinis. Klebonas, dėkodamas tikintiesiems, sakė nesitikėjęs tokio gausaus žmonių dalyvavimo pamaldose. Kartu pakvietė visus su savo lauknešėliais atvykti į Šukionių bendruomenės kultūros namus pietums.

Šukionių bendruomenė garsėja net aplinkiniuose rajonuose. Jai vadovauja nenuilstanti kultūros namų vedėja Nijolė Šatienė. Čia veikia garsi Šukionių kapela, keletas saviveiklos kolektyvų. Šiuo metu čia vyksta paveikslų, siuvinėtų kryželiu, ir kitokių rankdarbių paroda. Šventėje dalyvavo net kelių seniūnijų atstovai, seniūnai, saviveiklininkai, fotografai, žurnalistai. Atsisveikindama Nijolė Šatienė atminimui nuo Šukionių bendruomenės klebonui įteikė Švč. Jėzaus Širdies statulą.

Jonas PUODŽIŪNAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija