2012 m. birželio 29 d.    
Nr. 26
(2001)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Mirė lietuvių tapybos meistras

Augustinas Savickas

Netekome dailininko, tapytojo, dailėtyrininko, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Augustino Savickio-Savicko, kuris mirė eidamas 94-uosius.

A. Savickas gimė 1919 m. gegužės 12 d. Kopenhagoje, Danijoje. Tėvas Jurgis Savickis – Lietuvos rašytojas ir diplomatas, 1918–1923 metais Lietuvos atstovas Danijoje, Švedijoje ir Norvegijoje.


Netekome s. Valerijos Bungardaitės

Birželio 4-osios vidurdienį, eidama į Vilniaus Arkikatedrą Baziliką atsisveikinti su vyskupu Juozu Tunaičiu ir dalyvauti šv. Mišiose, aukojamose už jo vėlę, gatvėje suklupo s. Valerija Bungardaitė, o po kelių valandų mirė Santariškių ligoninėje.

V. Bungardaitė gimė 1926 metais Kudirkos Naumiestyje, augo kartu seserimi Danute. Lietuvą okupavus bolševikams, šeima persikėlė į Alytų. Čia Valerija baigė gimnaziją, paskui Vilniaus pedagoginiame institute studijavo germanistiką. Baigusi studijas, dirbo M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje, pusę dėstytojos etato turėjo Pedagoginiame institute, rengėsi stoti į aspirantūrą Vilniaus universitete. Atrodė, jog darbščiai, gabiai, kruopščiai merginai toks kelias buvo pats priimtiniausias, tačiau sovietiniai ideologai sušniukštinėjo, jog Valerija lanko bažnyčią. Nebuvo leista toliau dirbti mėgiamo pedagoginio darbo, stoti į aspirantūrą. Per trisdešimt metų Valerija dirbo Lietuvos mokslų akademijos Užsienio kalbų katedroje, kurį laiką vokiečių kalbą dėstė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija