2012 m. birželio 29 d.    
Nr. 26
(2001)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Bažnyčios vaidmuo miesto visuomenėje

Kristina Bondareva

VšĮ „Dienos namai“ direktorė

Renginio dalyviai, svečiai
ir organizatoriai Šv. Angelų
Sargų bažnyčioje

Kasmet birželio viduryje Alytus švenčia miesto gimtadienį. Šia proga įprasta prisiminti bei pagerbti įžymius kraštiečius, pagarsinti jų nuveiktus darbus, ugdant alytiškių dvasingumą, keliant socialinę gerovę. Oficialioje šventės dalyje teikiamos regalijos išrinktiems miesto garbės piliečiams, miestelėnai raginami sekti iškilių asmenybių pavyzdžiu.

Šiemet, pažymint 431-ąsias Magdeburgo teisės suteikimo Alytui metines, į Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčią šv. Mišių aukai už kraštiečių santarvę bei vienybę susirinko buvęs šios, o dabar Lukšių parapijos klebonas kun. Vytautas Juozas Insoda ir Alytaus parapijų klebonai: – Šv. Angelų Sargų parapijos – dekanas g. kan. Arūnas Užupis, Šv. Kazimiero parapijos – kun. Darius Vasiliauskas, Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, parapijos – mons. Leonas Jakimavičius, Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos – kun. Valdas Simanaitis. Šv. Mišių liturgijoje dalyvavo Dainavos krašto ateitininkų valdybos pirmininkas Almantas Geležius su Šv. Benedikto gimnazijos ateitininkėmis. Į šv. Mišias atvyko Alytaus meras Jurgis Krasnickas, vicemerės Nijolė Makštutienė bei Danguolė Juozapavičienė, „Marijos radijo“ bendradarbiai Liutauras Serapinas, Evaldas Kondrotas, Regina Pakalnienė, Dalia Mockevičienė, Šv. Benedikto gimnazijos atstovai, miesto bendruomenės nariai.


Pasauliečių pranciškonų šventė

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Grupelė pasauliečių pranciškonų
ir jiems prijaučiančių: iš kairės:
Modesta Černiauskienė, Marius
Černiauskas, Danutė Zajenčkauskienė,
Jūratė Širkienė, Valdas Pileckas,
Zofija Aliukonienė, Edvardas
Macijauskas, Nerijus Čapas,
Mindaugas Taškūnas, Jūratė
Špukaitė šventei pasibaigus.

Birželio 17 dieną, sekmadienį, pasauliečiai pranciškonai Marijampolėje organizavo renginį, skirtą šventosios Klaros Asyžietės pasišventimo Dievui 800 metų ir arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 25 metų jubiliejams, pavadintą „Blogį nugalėk gerumu. Taika ir gėris“ („Vinco Malum in Bonum. Pax et Bonus“). Renginys pradėtas Palaimintojo J. Matulaičio MIC koplyčios Lūginėje ir muziejaus Marijampolėje aplankymu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija