2012 m. lapkričio 16 d.    
Nr. 43
(2018)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Šiauliuose gyvas popiežiaus Jono Pauliaus II prisiminimas

Inesė Ratnikaitė

Monumento popiežiui Jonui Pauliui II
Šiauliuose, Šv. Ignaco Lojolos
bažnyčios kiemelyje, fragmentas

Lapkričio 4 dieną Šiauliuose atidengtas ir pašventintas monumentas – laiminanti popiežiaus Jono Pauliaus II skulptūra iš granito ir bronzos. Ji pastatyta Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios kiemelyje. Šioje bažnyčioje vizito Lietuvoje metu 1993 m. rugsėjo 7 d. meldėsi ir ilsėjosi popiežius Jonas Paulius II. Monumentui padaryta kryžiaus formos aikštė, įrengtas apšvietimas. Šiauliečių Žuklių šeimos užsakymu šį monumentą sukūrė vilnietis skulptorius Mindaugas Junčys.

Popiežiaus atminimas – gyvas širdyse

Lapkričio 4-osios įvykis – monumento popiežiui Jonui Pauliui II atidengimas – sukvietė daugybę žmonių. Šv. Mišias aukojo trys vyskupai. Žmonės netilpo jaukioje jėzuitų bažnyčioje. Dalis liko prieangyje. Iš Telšių, Vilniaus, Kauno susirinko jėzuitai, tačiau neeilinis įvykis išvengė pompastikos ir skambių kalbų. Vietoj jų vyravo nuoširdumas ir tikras džiaugsmas buvusiu 1993 metais ir dabartiniu įvykiu. Susirinkusius žmones susiejo brangi atmintis. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pasiūlė visiems pagiedoti Šventojo Tėvo mėgstamą giesmę „Viešpats pakrantėj stovėjo“. Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas džiaugėsi įgyvendinta galimybe mieste turėti Popiežiaus atvaizdą paminkle. Šiaulių jėzuitų bažnyčios rektorius t. Algis Baniulis SJ linkėjo visiems, žvelgiantiems į skulptūrą, justi laiminančią Popiežiaus ranką, kuria iš dangaus jis laimina kiekvieną.

Didžiausia pagarba – Dievo ieškojimas

Šv. Mišias monumento atidengimo šventėje aukojo Šiaulių vyskupas E. Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, jo padėjėjas vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas OFM, kunigai jėzuitai.

Pamokslą Kauno jėzuitų namų vyresnysis t. Aldonas Gudaitis SJ pradėjo klausimu: kodėl šiandien čia susirinkome? Atsakymas, jog prisiminti popiežių Joną Paulių II, vargu ar būtų mielas pačiam Popiežiui. Jis mums brangus, nes lankėsi Šiauliuose, šioje bažnyčioje atsiklaupęs meldėsi. Tačiau kokį atsakymą į šį klausimą norėtų išgirsti pats palaimintasis popiežius Jonas Paulius II? Tikrasis atsakymas turėtų būti: „Ieškome Dievo“. Tėvas Aldonas aiškino, jog tuo pasireiškė ir minimo Popiežiaus šventumas, nes šventasis yra tas, kuris sutinka Dievą, gyvena Jo šviesoje. Šventas tas, kuris panašus į Dievą. Jonas Paulius II panašus į Dievą tuo, kad mokėjo kalbėti taip, jog kiekvienas jį suprato, kiekvienam mokėjo rasti tinkamą žodį, visame kame Dievui teikė pirmenybę, mylėjo Dievą ir žmones. Kai melsdavosi, būdavo paskendęs Dievo šviesoje ir be galo pasitikėjo Dievu. „Svarbiausia, kad ir čia, šiandien, mes sutiktume Jėzų Eucharistijoje, vieni kituose. Labiausiai pagerbsime mylimo Popiežiaus atminimą mąstydami apie Dievą“, – sakė t. A. Gudaitis SJ.

Skulptūra – visų po kruopelę sudėtas darbas

Mecenatės Jūratės Žuklienės teigimu, atsiradusi skulptūra – visų po kruopelę, po grūdelį sudėtas darbas. Taip įvykdyta prieš pusantrų metų mirusio Alfonso Žuklio valia. Mecenatė paatviravo, jog gerus darbus daryti yra ir lengva, ir sunku, o šis įvykis padėjo dar labiau patikėti žodžiais: „Belskite, ir jums bus atidaryta, prašykite, ir jums bus duota“ (žr. Lk 11, 9).

Skulptūros autorius – jaunas menininkas iš Vilniaus Mindaugas Junčys. Bažnyčios rektorius t. Algis Baniulis SJ ypač įvertino atlikto darbo kruopštumą. Skulptorius, anot rektoriaus, pervertė visus susitikimo su popiežiumi akimirkas saugančius albumus, stengdamasis įamžinti tipišką Jono Pauliaus II žvilgsnį, šypseną.

Skulptūrą pašventino Šiaulių vyskupas E. Bartulis.

Prie bažnyčios sienos pritvirtinta lenta, kurioje parašyta, jog 1993 m. rugsėjo 7 d. šioje, Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, lankėsi ir meldėsi Šventasis Tėvas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija