2012 m. lapkričio 16 d.    
Nr. 43
(2018)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Garbingais svečiais turime džiaugtis

Sudargas vėl mirga spaudos puslapiuose, ir dar pavadintas „Kamčiatka“, o tai jau savaime sukelia neigiamas emocijas („Rinkimų kampanija persikėlė į bažnyčias“, „XXI amžius“, nr. 39). Iš tiesų Sudargas vadinamas Lietuvos Šveicarija, o ne Kamčiatka. Vienai šio rašinio autorių (nors pasirašė tik viena Birutė Dvylaitienė) teko lankytis Šveicarijoje.

Mes, parapijiečiai, dar neatsigavome po mūsų klebono kun. Dariaus Sruoginio žūties, jį nuolat minime maldose. Savaime aišku, laukėme naujojo klebono, o kai sulaukėme, labai apsidžiaugėme. Bet buvome nustebinti, kai, nespėjęs nė padų sušilti, jau nuo pirmos dienos kunigas buvo nepelnytai puolamas. Klebonas tą sekmadienį tikrai neagitavo, kad žmonės balsuotų už vienos ar kitos partijos kandidatą. Net priminė, kad vyskupo nurodymu rinkimų agitacija bažnyčioje negalima.


Kas yra knygnešių tėvas?

Šiemet sukako 80 metų, kai kunigui Martynui Sederevičiui, knygnešių tėvui, dėkingi zanavykai ateitininkai ir pavasarininkai ant jo kapo Sudargo kapinėse (Šakių raj.) pastatė prasmingą atminimo paminklą. Bernardo ir Vincento Aleknavičių knygos „Novužės krašto vaikai“ I tome rašoma: „Knygnešių tėvas kun. Martynas Sederevičius (rašoma Sederevičius ir Sideravičius) gimė 1829 m. lapkričio 9 d. Plėgių k., Lukšių valsč. (...). Pusbrolio remiamas, Martynas Sederevičius mokėsi Marijampolėje, o po trejų metų išvyko į Lenkiją, kur, dar šiek tiek pasimokęs, įstojo į Seinų kunigų seminariją. Ją baigė 1858 m. Į kunigus įšventino Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Vikaro pareigas kun. M. Sederevičius ėjo Alvite, Griškabūdyje, Liudvinave, Šakiuose, o nuo 1873 metų buvo paskirtas Sudargo klebonu (...). Mirė kun. Martynas Sederevičius 1907 m. kovo 7 d.“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija