2012 m. lapkričio 16 d.    
Nr. 43
(2018)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Nacionaliniai maldos pusryčiai taikdarystės dvasia

Nacionaliniuose maldos pusryčiuose
Krašto apsaugos ministerijoje
kalba Europos parlamento
narys prof. Vytautas Landsbergis

Nacionaliniai maldos pusryčiai
Krašto apsaugos ministerijoje
Alfredo Pliadžio nuotrauka

Krašto apsaugos ministerijoje praėjusį penktadienį įvyko dvyliktieji Nacionaliniai maldos pusryčiai tema „Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais“ (Mt 5, 9). Invokaciją taręs Lietuvos kariuomenės (LK) vyskupas ordinaras Gintaras Grušas teigė, kad taika nėra vien karo nebuvimas. Ji neapsiriboja tik priešiškų jėgų pusiausvyros palaikymu ir nekyla iš jėgos viešpatauti. „Taika niekada nepasiekiama visam laikui. Ją reikia kurti nuolatos“, – kalbėjo LK vyskupas ordinaras.

Į susirinkusius svečius kreipėsi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė. Ji sakė, jog renginys vyksta ypatingos istorinės auros pastate, nes po šiais skliautais laikas įmūrijo Vilniaus gynybinę sieną, gražiai simbolizuojančią čia dirbančių žmonių pagrindinę – taikdarystės – misiją. Ministrės teigimu, Maldos pusryčių tradicija gimė ekumenijos – taikdarystės – dvasioje. Ir nors pasaulis tūkstančius metų skęsta nesutarimuose bei karuose, lygiai tiek pat metų žmogus tikisi bendrystės ir taikos. 2012-ieji – ne išimtis. Pasak ministrės, pasaulis šurmuliuoja, Europa turbūt pirmąkart po Antrojo pasaulinio karo sprendžia sudėtingus klausimus, o čia, Lietuvoje, – nerimas dėl mūsų ateities. Atsakymų ieškome Konstitucijoje, įstatymuose ar ginčuose dėl mokesčių, bet esmė yra visai kitur. „Gali būti, kad veidmainystė, sąžinės nešvara, melas, gobšumas, atsakomybės stoka, valdžios siekis bet kokia kaina yra tarp svarbiausių iššūkių mūsų nacionaliniam saugumui šiandien“, – sakė ministrė.

Nacionaliniuose maldos pusryčiuose kalbėjęs pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas prof. Vytautas Landsbergis deklamavo savo sukurtą eilėraštį „Rūpintojėliui“ ir teigė, kad Jam turi būti nelengva stebėti mūsų gyvenimą, bei kvietė pamąstyti, kaip mes tą Jo kančią tęsiame ir giliname ir kuo prisidedame, kad ji mažėtų.

Kario žodį taręs Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadas generolas majoras Edvardas Mažeikis kalbėjo apie kario, taikdario profesiją ir kartais kylančius sunkumus, kuriuos padeda įveikti malda. Jis pabrėžė, kad labai didžiuojasi Lietuvos kariais, vykdančiais sudėtingas užduotis Afganistane ar prie Afrikos krantų.

Renginyje kalbėjo Lietuvos Respublikos ambasadorius Baltarusijoje Linas Linkevičius, Seimo narys Egidijus Vareikis. Nacionalinius maldos pusryčius pasveikino Vokietijos Bundestago maldos pusryčių grupės atsovas p. Tilo Steinbrinck ir Baltarusijos Krikščionių demokratų vicepirmininkas Georgij Dmitruk.

Nacionaliniai maldos pusryčiai – galimybė politikams, verslininkams, visuomenės veikėjams, jaunimui pasidalyti savo mintimis ir įžvalgomis su kitais žmonėmis. Šiuose susitikimuose kalbama apie Evangelijos vertybes kasdieniame kiekvieno asmens gyvenime, visuomenėje, tarpusavio santykiuose, skatinama drauge kurti pasitikėjimą ir stiprinti draugystę, brėžti ateities veiklos gaires ir įvardinti politinės veiklos pasirinkimo kertinius principus.

Maldos pusryčių tradicija atsirado XX amžiaus viduryje kaip reakcija į kylančius naujus iššūkius. Maldos pusryčių ištakos siekia 1942 metus, kai keletas Jungtinių Valstijų Senato narių pradėjo neformalius susitikimus, siekdami dalintis Kristaus mokymo gyvybingumu ir juo pagrįstu tarpusavio bendravimu.

Lietuvoje pirmieji Nacionaliniai maldos pusryčiai buvo surengti 2001 metais.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija