2012 m. gruodžio 7 d.    
Nr. 46
(2021)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

20 merų aptarė Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus programą

Telšių vyskupijai priklausančių
savivaldybių merai, dekanai
ir pagrindinių parapijų
klebonai su Telšių vyskupais

Lapkričio 23 dieną Telšiuose savivaldybės mero Vytauto Kleivos ir Telšių vyskupo Jono Borutos SJ kvietimu lankėsi Telšių vyskupijai priklausančių savivaldybių merai, dekanai ir pagrindinių parapijų klebonai. Atvyko dvidešimties savivaldybių vadovai, kuriems buvo pristatyta 2013 metais vyksiančio Žemaitijos krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programa. Susitikime dalyvavo vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM ir Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas.

Žemaičių krikštas – svarbus istorinis įvykis

Telšių vyskupas J. Boruta SJ svečiams priminė, kad Žemaičių vyskupystė Senajame žemyne yra vienintelė, įsteigta ne popiežiaus, o visuotinio Bažnyčios susirinkimo. Žemaičių krikštas Vytauto ir Jogailos buvo pradėtas 1413 metais, o baigtas 1417 metais Varniuose įsteigiant Žemaičių vyskupystę. Tai buvo didžiulis politinis religinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiekimas. Įkūrus šią vyskupiją, faktiškai buvo baigtas Žemaitijos krikštas, suteikęs politinį pagrindą sujungti Žemaitiją su Lietuvos valstybe.

Telšių rajono meras Vytautas Kleiva nurodė, kad Žemaičių krikšto jubiliejus yra svarbus istorinis įvykis ne tik šalies, bet ir tarptautiniu mastu. Dėl to būtina tinkamai jam pasirengti ir švęsti iškilmingai. Meras kvietė visų savivaldybių vadovus prisijungti prie Telšių vyskupijos organizuojamos Žemaičių krikšto jubiliejaus programos įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti visuose renginiuose, rengti paminėjimus savo miestuose bei rugpjūčio 4 dieną atvykti į visuotinę šventę Telšiuose.

Vyriausybės patvirtintai programai neskirta lėšų

Telšių rajono savivaldybės Architektūros skyriaus vedėjas prof. Algirdas Žebrauskas susitikimo dalyviams papasakojo, kad Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programai Vyriausybė buvo numačiusi 2009–2017 metais skirti daugiau kaip 45 mln. litų, tačiau per praėjusius dvejus metus skirta tik 5,8 mln. litų. Vyriausybės patvirtintoje programoje buvo numatyta labai daug investicinių planų visoje Telšių vyskupijoje, tačiau negavus finansavimo liko tik pagrindinių vietų Varniuose ir Telšiuose sutvarkymas.

Piligriminė kelionė į Romą ir skautų stovykla

Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui, Klaipėdos dekanato dekanas kun. Vilius Viktoravičius informavo, kad Žemaičių krikšto jubiliejaus proga organizuojama žemaičių piligriminė kelionė į Romą. Joje kviečiami dalyvauti visų Telšių vyskupijai priklausančių savivaldybių bei parapijų atstovai. Į Romą numatoma vykti 2013 m. kovo 2–7 d. ir ten iškilmingai švęsti Šv. Kazimiero iškilmę, paminėti palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II lietuvių iš viso pasaulio Romoje subūrimo 26-ąsias metines bei susitikti su dabartiniu popiežiumi Benediktu XVI ir nunešti žinią apie Žemaičių krikšto jubiliejų. Tai vienas iš rimtesnių Žemaitijos krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus akcentų.

2013 m. liepos 6–14 d. Telšiuose, prie Masčio ežero, vyks ir Jubiliejinė Lietuvos skautų stovykla „Gėrio pėdomis...“. Numatoma, kad šioje stovykloje dalyvaus per 2000 jaunuolių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.

Telšių rajono meras V. Kleiva džiaugėsi, kad savivaldybių merai noriai atsiliepė į kvietimą ir supranta, kokie reikšmingi mums visiems bus ateinantys Žemaičių krikšto jubiliejiniai metai. Savivaldybių merai žadėjo nelikti nuošalyje ir kartu minėti šį iškilų ir svarbų įvykį.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija