2012 m. gruodžio 7 d.    
Nr. 46
(2021)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kaune pagerbtas ukrainiečių tautos gynėjas 

Trečiadienį, gruodžio 5 dieną, Kaune buvo pagerbtas Jevgenijus Konovalecas (1891–1938) – žymus Ukrainos karinis ir politinis veikėjas, Ukrainos tautos respublikos armijos vadas, Ukrainos karinės organizacijos vadovas, Ukrainos tautininkų organizacijos pirmininkas. Kauno miesto savivaldybės salėje vyko konferencija „Rezistencija Ukrainoje ir Lietuvoje“. Kalbėjo Lvovo (Ukraina) Tarybos narys, Valstybės Rados deputatas Olegas Pankievič, Lietuvos-Ukrainos bendrijos narys Vasil Kapkan, J. Konovaleco tėviškėje įkurto muziejaus direktorius O. Selecki, buvęs Šaulių sąjungos vadas Gediminas Jankus. Ukrainos nacionalistų (tautininkų) himną bei įspūdingą ukrainiečių partizanų dainą padainavo Ostap Stahiv, „juodųjų kazokų“, net dešimt metų kovojusių už Ukrainos nepriklausomybę, dainą padainavo Lvovo operos dainininkas O. Kovalčiukas. Po to buvo parodytas filmas apie J. Konovaleco gyvenimą ir audringą kovą. Paskui ant namo Laisvės al. 34 atidengta memorialinė lenta su bareljefu, skirta J. Konovalecui, kuriam prieš karą buvo suteikta Lietuvos pilietybė. Lentą palaimino graikų katalikų kunigas Petro Pavlo Jachimec OSBM.


Seniausiame Ukrainos universitete atidengta atminimo lenta Maironiui

Lietuvos ambasadorius Ukrainoje
Petras Vaitiekūnas ir Taraso
Ševčenkos universiteto rektorius
Leonidas Guberskis atidengia
atminimo lentą Maironiui

Lietuvos ambasada Ukrainoje lapkričio 13 dieną surengė iškilmingą lietuvių tautinio atgimimo šauklio, iškiliausio romantizmo poeto Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms skirtą minėjimą Kijevo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto Filologijos Institute, kur poetui atidengta atminimo lenta.

Leono Pivoriūno sukurtą memorialinę lentą lietuvių ir ukrainiečių kalbomis ant Filologijos instituto fasado atidengė Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Petras Vaitiekūnas ir Taraso Ševčenkos universiteto rektorius Leonidas Guberskis.


20 merų aptarė Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus programą

Telšių vyskupijai priklausančių
savivaldybių merai, dekanai
ir pagrindinių parapijų
klebonai su Telšių vyskupais

Lapkričio 23 dieną Telšiuose savivaldybės mero Vytauto Kleivos ir Telšių vyskupo Jono Borutos SJ kvietimu lankėsi Telšių vyskupijai priklausančių savivaldybių merai, dekanai ir pagrindinių parapijų klebonai. Atvyko dvidešimties savivaldybių vadovai, kuriems buvo pristatyta 2013 metais vyksiančio Žemaitijos krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programa. Susitikime dalyvavo vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM ir Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas.


Konfrontacija

Tai, kas vyksta visą mėnesį po rinkimų, ypač šią savaitę, verta meninio filmo, netgi daugiaserijinio, su intrigomis, papirkinėjimais, ašaromis ir džiaugsmais. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, atrodo, pasirengusi aiškiai konfrontacijai su sudaryta naująja valdančiąja koalicija. Paskirtajam premjerui A. Butkevičiui parinkus beveik visus ministrus, ji pareiškė, jog nėra gavusi ministrų sąrašo, kuriam galėtų pritarti. Tai ji padarė ne kurioje nors oficialioje spaudos konferencijoje ar kokiame nors valdžios renginyje, bet lankydamasi savo buvusioje mokykloje. Paklausta, ar jau gavo kultūros ministro kandidatūrą, Prezidentė nutarė apie A. Butkevičiaus formuojamą komandą pasisakyti plačiau. „Gal suformuluokim klausimą taip: ar Prezidentė gavo ministrų kabineto sąrašą, kuriam pritaria? Norėčiau pasakyti, tokio bendro sąrašo negavau. Ir todėl visiškai nesvarbu, ar kultūros, ar koks kitoks ministras. Kol kas dekreto pasirašyti dėl Vyriausybės skyrimo negaliu tol, kol negausiu visų kandidatūrų, kurios yra suderintos ir man tinkamos. Ir apie tai žino gerbiamasis premjeras“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija