2013 m. kovo 8 d.    
Nr. 10
(2034)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Mirė dimisijos pulkininkas leitenantas Antanas Navaitis

Eidamas 100-uosius metus, mirė dimisijos pulkininkas leitenantas Antanas Navaitis. Jis gimė 1913 m. birželio 1 d. Alytaus apskrities Ūdrijos valsčiaus Cibiliekų kaime. Jo gyvenimo kelias – tai Lietuvos karininko kelias. 1933 metais jis pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje, 1935 metais baigė Karo mokyklą (XVII laida) ir jam buvo suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis, o 1937 metais, baigus Aviacijos mokyklą, suteiktas II-os eilės karo lakūno vardas. A. Navaitis paskirtas į 3-čios bombonešių grupės 4-tą eskadrilę Zokniuose. 1940 metais jam suteiktas I eilės karo lakūno vardas. Karo aviacijoje skraidė 248 valandas. 1941 metais suimtas ir išvežtas į lagerį Norilske. 1947 metais iš lagerio grįžo į Lietuvą be teisės gyventi Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, buvo LAKS Vilniaus skyriaus pirmininkas, ilgalaikis LAKS centro valdybos narys, parašė ne vieną straipsnį apie Lietuvos kariuomenę. Išleido knygą „Karo lakūnai, kovoję dėl tėvynės laisvės“. Apžvelgdamas savo draugų ir savo svajonės išsipildymą jis rašė: „Karo aviacija nežuvo. Vėl pakyla į orą lėktuvai su Vyčio Kryžiais“. Už pasižymėjimą narsumu ir ištverme, ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę A. Navaitis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi (1994), Vytauto Didžiojo ordino 3 laipsnio medaliu (1934), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000), Dariaus ir Girėno medaliu (1993), KAM medaliu „Už nuopelnus“ (2001), LAKS medaliu „Už nuopelnus“ (2004).

Dim. plk. ltn. A. Navaitis buvo pašarvotas Vilniuje, Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje, o ketvirtadienį palaidotas Rokantiškių kapinėse Lakūnų kalnelyje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija