2013 m. balandžio 19 d.    
Nr. 16
(2040)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Veidmainystė griauna pasitikėjimą Bažnyčia

Popiežiaus Pranciškaus vizitas į Šv. Pauliaus baziliką

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus
Šv. Pauliaus bazilikoje

1. Tautų apaštalo šventovės reikšmingumas

Pagal nusistovėjusią tradiciją kiekvienas naujas apaštalo šv. Petro įpėdinis, Popiežius, savo pontifikato pradžioje šv. Mišias aukoja paeiliui kiekvienoje iš keturių didžiųjų popiežiškosiomis vadinamų Romos bazilikų, kurias administruoja kardinolo titulą turintys arkikunigai. Praėjusį trečiąjį Velykų sekmadienį, balandžio 14 dieną, popiežiaus Pranciškaus ingresas įvyko Popiežiškojoje šv. Pauliaus už (Romos) Mūro bazilikoje, po kurios didžiuoju altoriumi palaidotas kankinystę patyręs šv. Paulius. Kadangi jis yra labiausiai žinomas savo misijų pastangomis antikinėje Romos imperijoje ir dėl to vadinamas „tautų apaštalu“, tai jam dedikuota didžioji Romos bazilika pagrįstai laikoma Katalikų Bažnyčios evangelizacijos svarbiausiu monumentu.


Ganytojo avys

Kun. Vytenis Vaškelis

Praėjusio sekmadienio Evangelijoje, kai Petras tris kartus patvirtino, kad myli Prisikėlusįjį, jis buvo paskirtas visų avių ganytoju (plg. Jn 21, 17). Kristus, paguldęs galvą dėl visų žmonių išgelbėjimo, paliudijo, kad pasaulyje nebuvo ir nebus tokio ganytojo, kuris savo avis mylėtų labiau už Jį. Nors avys kaip ir visi kiti Dievo sukurti gyvūnai turi dalį išganymo ekonomijoje, nes kūrinija iki šiol tebedūsauja, laukdama geresnės lemties (plg. Rom 8, 22–23), tačiau amžinoji privilegija regėti akis į akį Tą, kuris dėl mūsų įsikūnijo ne gauruotu avinėliu, bet prisiėmė sielos, dvasios ir kūno malonėmis išaukštintą žmogaus prigimtį, bus suteikta tiems, kurie kūrybingai panaudos visus savo gebėjimus, idant savo gyvenimo saulėlydyje būtų apsivilkę Dievo Avinėlio „vilnomis“ išpuoštu gerųjų tikėjimo darbų apsiaustu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija