2013 m. birželio 7 d.    
Nr. 23
(2047)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Teismas paliko E. Kusaitę laisvėje

Praėjusios savaitės ketvirtadienį Vilniaus apygardos teismo teisėjai Virginija Švedienė, Jūratė Damanskienė ir Artūras Pažarskis paskelbė nuosprendį Eglei Kusaitei, jau beveik ketverius metus turinčiai teroristės vardą. Tariamai Rusijoje susisprogdinti žadėjusi E. Kusaitė, jau buvusi uždaryta į nelaisvę 10 mėnesių, paskiau visuomenei spaudžiant paleista, antrąkart įkalinta vis dėlto nebuvo, kaip to reikalavo kaltinimą terorizmu merginai skelbęs prokuroras Mindaugas Dūda su anksčiau jos bylą vedusiu Justu Lauciumi. Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį paskelbė, kad klaipėdietę pripažįsta kalta dėl pasikėsinimo surengti teroro aktą, tačiau skirdamas jai 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kurią nuteistoji jau yra atlikusi, kai po sulaikymo 2009 metų spalį buvo iškart įkalinta, todėl paleidžia į laisvę. Teismas E. Kusaitę pripažino kalta tik dėl pasikėsinimo surengti teroro aktą, betgi išteisino dėl kaltinimų kuriant organizuotą grupę, kai ji kitoms merginoms, žadėdama po 20 tūkst. dolerių, siūlė vykti į Maskvą ir vykdyti teroro aktą. Tai buvo toks absurdiškas kaltinimas, tad teismui nieko kito ir nebeliko, kaip jį atmesti – juk pati tariama teroristė neturėjusi net kelių šimtų dolerių nuvykti į Maskvą.

Nuosprendis, kurį paskelbė teisėjai, nustebino E. Kusaitę palaikyti atvykusius žmones – jie negalėjo patikėti, kad kaltinamoji nebus suimta. Išklausyti nuosprendžio atvyko dar prieš posėdį puokštę E. Kusaitei įteikusi vienuolė Nijolė Sadūnaitė, kunigas Robertas Grigas, signataras Algirdas Endriukaitis, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Seimo narys Naglis Puteikis, prokurorus išdrįsęs vadinti išdavusiais Lietuvą Letas Palmaitis ir kiti. E. Kusaitės advokatas žurnalistams sakė, kad teismas turėjo jos ginamąją išteisinti, tačiau esą priėmė kompromisą ir įteisino jos kalinimą ikiteisminio tyrimo metu.

Šis teismo nuosprendis dar negalutinis – per 20 dienų jį bus galima skųsti apeliacine tvarka.

Tuo metu E. Kusaitė teismo nuosprendžio nekomentavo – po paskelbimo išėjo iš teismo salės. Ji atsisakė bendrauti su žurnalistais, žinodama, kad beveik po kiekvieno pasisakymo sulaukdavo baudžiamųjų bylų – tokia štai laisvė „nepriklausomoje LTSR-2“.

Generalinės prokuratūros prokuroras M. Dūda Lietuvoje surastą pasaulinio garso teroristę siūlė įkalinti 10 metų, ją suimant teismo salėje. Tai esą švelniausia bausmė, kokia yra numatyta įstatyme.

Taigi labai įdomu, kai teismas sugalvojo kitokią išeitį – vis dėlto apkaltinus terorizmu nuteisti taip, kad kaltinamoji negalėtų reikalauti bet kokių kompensacijų už sugadintą gyvenimą. Prokurorų „surastais“ įkalčiais E. Kusaitė jau nuo 14 metų „svajojo“ tapti šachide, o paskiau „norėjo“ susisprogdinti. Tačiau E. Kusaitė išaiškino, kad radikalias idėjas jai bruko įslaptintas liudytojas Nr. 1, VSD agentas. Į Maskvą Eglė vyko mokytis. Prokuroro teigimas, kad E. Kusaitė į Rusiją vykti susisprogdinti verbavo dar dvi merginas – Neringą K. ir Laurą G., žadėdama joms sumokėti po 20 tūkst. JAV dolerių, – buvo visiškai absurdiškas.

Prašau išteisinti E. Kusaitę

Iš E. Kusaitės advokato dr. Kęstučio Stungio baigiamosios kalbos

(...) 3. Jei atsiribotume nuo E. Kusaitės – kombatantės – statuso, kaip tai daro kaltinimas, tai ir tuo atveju jai reiškiami kaltinimai nepagrįsti teisiniais argumentais ir faktiniais duomenimis. E. Kusaitės veiksmuose nėra objektyviosios nusikaltimo, numatyto BK 250 str., sudėties. Ji neįvykdė ir nesirengė įvykdyti jokios nusikalstamos veikos, duodančios pagrindą jos veiksmus vertinti pagal BK 21, 250(4), 250(5) str.

3.1 Terorizmo veika pagal Konvenciją ir BK 250 str. yra materialioji. Todėl terorizmo kvalifikacijai būtina nustatyti Konvencijoje ir straipsnio dispozicijoje išvardytus konkrečius, patvirtinančius teroro aktą, veiksmus: padėjo sprogmenį, sprogdino, padegė, kūrė bendrininkų grupę, veiksmų pasekmės ir priežasties ryšį tarp nusikalstamos veikos ir pasekmių, arba veiką, vienareikšmiai patvirtinančią pasiruošimą įvykdyti teroro aktą.

3.2 Pažymėtina, kad nusikalstama veika pagal BK 2(1,3,4), 11, 21, 250 str. – vykdant arba rengiantis padaryti teroro aktą – suprantama, kaip pavojinga visuomenei, konkreti, materiali, fizinė nusikalstama veika. Kaltinimas byloje grindžiamas kalbomis, vertinimais, mintimis, lūkesčiais, norais arba dirbtinai kriminalizuojant socialinius buitinius santykius.

3.3 LR BK 11 str. nusikaltimą apibrėžia kaip „Pavojingą ir šiame kodekse uždraustą veiką (veikimas ar neveikimas), už kurią numatyta laisvės atėmimo bausmė“.

E. Kusaitės pokalbiuose su įslaptintais liudytojais, Magmadovais ir kitais, SMS žinutėse išsakytos mintys, norai, lūkesčiai, nepaisant to, kiek jie bebūtų radikalūs Rusijos ir Čečėnijos konflikto požiūriu, nėra BK 250 str. numatyta pavojinga visuomenei veika. Konkrečių pokalbių ar duomenų apie nusikalstamos grupuotės organizavimą, pasiruošimą susisprogdinimui nėra. Be to, daugelį E. Kusaitei inkriminuojamų pokalbių, susirašinėjimo tekstų ji neigia, nurodydama, kad tai sukurta, sumontuota, siekiant apkaltinti ją. E. Kusaitės prašymai skirti ekspertizes tekstų identifikavimui atmesti. Toliau E. Kusaitės pokalbiai, SMS neanalizuojami, kaip visiškai nereikšmingi šioje byloje.

3.3 Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Apsaugos Konvencijos (toliau tekste EŽTPLAK) 7 str. ir BK 2(4) str.: „Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį“.

3.4 Nei ikiteisminio tyrimo, nei bylos teisminio nagrinėjimo metu nenustatyta konkrečių duomenų, rodančių, kad E. Kusaitė padarė jai inkriminuojamas veikas:

– „kūrė bendrininkų ar organizuotą grupę teroro aktui atlikti, dalyvavo jos veikloje...“;

– „rengėsi susprogdinti strateginės reikšmės objekte – Rusijos Federacijos karinėje bazėje, – taip sukeldama pavojų daugelio žmonių gyvybei ir sveikatai...“, t. y. įvykdė BK 21(1), 250(4), 250(5) str. numatytus nusikaltimus.

3.5 Pasirinktinai, kaltinančia prasme vertindamas viešus E. Kusaitės internetinio ryšio ir su įslaptintais liudytojais pokalbius, susirašinėjimus religiniais, čečėnų tautos kovos su Rusija, vykimo į Maskvą pasisvečiuoti klausimais, kaltinimas išgalvotai kvalifikuoja tai kaip jos konspiracinę, nusikalstamą veiką – grupės teroro aktui įvykdyti organizavimą ir dalyvavimą jos veikloje.

3.6 Įrodinėjimas vyksta ne faktinių duomenų apie nusikalstamas veikas nustatinėjimo ir vertinimo pagrindu, kaip to reikalauja BPK 20(3–4) str., o prokurorų nepagrįstų vertinimų ir išvadų pagrindais. Prokurorai, E. Kusaitės kalbas, buitinio lygmens veiksmus išgalvotai vertindami kaip nusikalstamus, dirbtinai apkaltina ją terorizmu. Tai – bandydamas norimą E. Kusaitės – teroristės – įvaizdį pateikti kaip esamą. Tai nėra procesinė įrodinėjimo tvarka, pagal kurią prokuroras – įrodinėjimo subjektas, o ne įrodymų šaltinis. Be to, įrodinėjama ne išvadomis, o faktiniais duomenimis, gautais įstatymų nustatyta tvarka – BPK 20 str.

3.7 Dėl 500 JAV dolerių.

500 JAV dolerių Apti Magmadovo paskola E. Kusaitei kelionės dokumentų susitvarkymui (t. 3, b.l. 19). Pastangos gauti vizą, kelionės bilieto įsigijimas, važiavimas į Maskvą – duomenys, vienareikšmiškai ir objektyviai patvirtinantys E. Kusaitės ir Magmadovų aiškinimą, kad ji vyko svečiuotis. Kaltinimo vertinimas, kad tai – pasiruošimas įvykdyti teroro aktą, yra išgalvotas, prieštaraujantis protingai, kryptingai, logiškai Magmadovų ir E. Kusaitės veiklai organizuojant pažintinę, pasisvečiavimo kelionę į Maskvą.

3.8 Dėl knygų apie sprogmenis įsigijimo.

Anot kaltinimo, knygos – pagrindiniai E. Kusaitės nusikalstamos veikos įrodymai: „2008 m. pavasarį iki 2008 04 28 suieškojo nusikaltimo padarymo priemones iš interneto tinklapio www.kavkazchat.com į naudojamą kompiuterį atsisiuntė „Inžinernyje bojepripasy o vzryvčatyh veščestvah“ ir „Inžinernyje boepripasy. Sredstva vzryvanija“ su juose esančia būtina informacija apie sprogmenis, jų gamybos bei sprogdinimo būdus ir tam, kad įgytus gebėjimus būtų galima pasitelkti vykdant teroro aktą susisprogdinant, mokėsi pasigaminti skirtą susisprogdinimui sprogstamąjį įrenginį ir jį detonuoti“, yra išgalvoti.

3.9 Kaltinimo dirbtinumas šioje dalyje akivaizdus:

3.9.1 Knygose nėra sprogmenų, sprogdinimo įtaisų gamybos, jų detonavimo, panaudojimo būdų, technologijų. Knygose yra pažintinė, bendrojo pobūdžio informacija apie sprogmenis, pagal kurią nei sprogmenų pasigaminti, nei susprogdinti neįmanoma. Knygų įžanginėje dalyse rašoma: „...autorius nori populiariai paaiškinti, kas yra sprogimas, sprogstamoji medžiaga, apibūdinti sprogstamųjų medžiagų savybes (...) prašau negaišti laiko tuos, kurie nori gauti duomenų apie sprogmenų gamybos būdus, bombų veikimą. Receptų čia nėra“.

3.9.2 E. Kusaitės aiškinimas, kad knygos buvo atsiųstos į VSD kontroliuojamą kompiuterį, VSD darbuotojo Abdul (Andrej) Hafizo prašymu, o ji tomis knygomis nesidomėjo ir nesinaudojo, kaltinimo netirtas ir nepaneigtas jokiais duomenimis.

3.9.3 Nenustatyta jokia konkreti E. Kusaitės veika, kad knygos, kaip teigia kaltinimas, susirastos, persisiųstos ir buvo naudojamos susisprogdinimo pasiruošimui“, jose esančių duomenų pagrindu „mokėsi pasigaminti skirtą susisprogdinimui sprogstamąjį įrenginį ir jį detonuoti“. Šie kaltinime esantys prokurorų teiginiai yra niekuo nepagrįsti žodžiai. (...)

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija