2013 m. birželio 7 d.    
Nr. 23
(2047)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Suremontuota Kvetkų bažnyčia

Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios avarinės būklės likvidavimas“. Projekto vertė – 669  tūkst. 166 Lt. Iki 496 tūkst. 705 Lt projekto išlaidų finansuota Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės lėšomis, iki 136 tūkst. 879 Lt – savivaldybės lėšomis. Projekto partneris Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo parapija, kuri prisidėjo įnašu natūra (35 tūkst. 582 Lt). Projektas buvo finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (planavimo būdu) Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės bei savivaldybės lėšomis. Projektu likviduojant avarinę Kvetkų bažnyčios būklę siekiama prisidėti prie patrauklesnės aplinkos gyventi ir dirbti Kvetkų kaime kūrimo.

Kaip pranešė Biržų rajono savivaldybė, remontuojant Kvetkų bažnyčią darbus atliko UAB „Vidista“. Jos darbuotojai restauravo pamatus, sutvarkė nuogrindą, pakeitė ir sutvirtino pažeistas bažnyčios konstrukcijas sienose ir bokštuose, atnaujino apdailą, restauravo duris bei kryžių. Bažnyčioje taip pat įrengta žaibosauga, priešgaisrinė ir apsaugos signalizacijos.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija