2013 m. lapkričio 8 d.    
Nr. 40
(2064)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vytis ant Nepriklausomybės paminklo sužibo auksu

Rūta Averkienė

Vytis ant Nepriklausomybės paminklo

Meistrai prie Nepriklausomybės paminklo

Vytis ant Nepriklausomybės paminklo
Senojoje Varėnoje 1928 metais

Varėnos rajono Savivaldybės rūpesčiu ir lėšomis atnaujintas Vytis ant Nepriklausomybės paminklo Senojoje Varėnoje. Su atkurtu kardu ir šalmo juostomis iš žalvario, padengtas cheminiu auksu prieš keletą dienų jis po atnaujinimo sugrįžo į savo vietą ir vėl sužibo.

Įdomi šio Nepriklausomybės paminklo, iškilusio Senojoje Varėnoje dar 1928 metais, istorija. Paminklą, minint 10-ąsias Lietuvos nepriklausomybės metines, nutarė pastatyti šio miestelio inteligentai, vadovaujami mokytojo Andriaus Ryliškio. Jiems pritarė Šaulių organizacija, pinigų paaukojo miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojai. Paminklas buvo statomas talkų metu.

Nepriklausomybės paminklas – betoninis obeliskas su viršuje iškelta Vyčio skulptūrėle ir obelisko priekinėje plokštumoje iškaltu užrašu: „1918–1928. Lietuvos nepriklausomybės paminėjimas“.

Sovietmečiu iš paminklo Lietuvos Nepriklausomybei buvo pasityčiota – Vytis buvo sušaudytas, nes stribai jį naudojo kaip taikinį, įrašai užtinkuoti, nudaužtas bareljefas, o vietoj Vyčio skulptūrėlės vėliau pritvirtinta penkiakampė žvaigždė. Galų gale paminklas visai nugriautas. Sušaudyta Vyčio skulptūrėlė ilgą laiką buvo Varėnos kultūros centro sandėlyje, vėliau ją saugojo miestelio gyventojai. Sąjūdžio Varėnos taryba 1988 metais nutarė paminklą atstatyti. Projektą parengė Vytautas Janonis. Varėniškių lėšomis paminklas buvo atstatytas ir 1989 m. rugsėjo 8 d. atidengtas. Jį papuošė Vyčio skulptūrėlės kopija, o originalas atiduotas į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą. Vytis šiuo metu eksponuojamas šio centro genocido aukų muziejuje veikiančioje ekspozicijoje drauge su kitais sovietmečiu išniekintais Lietuvos simboliais.

Tačiau Vytis buvo suniokotas ir ant atstatyto paminklo – nuo skulptūrėlės nulaužtas kardas ir juostos.

Šią vasarą Savivaldybės rūpesčiu Nepriklausomybės paminklo Vytis buvo nuimtas ir išvežtas atnaujinti. Visus darbus atliko UAB „Mažoji restauracija“. Kraštietis restauratorius, šios bendrovės direktoriaus pavaduotojas Vytautas Keršys atnaujintą Vytį, nuvalytą ir vėl padengtą cheminiu auksu, su tikru kardu ir juostomis, prieš keletą dienų su bendrovės meistrais atvežė ir pritvirtino ant paminklo – grąžino į jo vietą Senojoje Varėnoje.

Paklaustas, ką iš Varėnos rajono kilusiam restauratoriui reiškė imtis šio Lietuvos Nepriklausomybės simbolio atjauninimo, V. Keršys prisipažino, jog vien prisiliesti prie Vyčio buvo nenusakomas jausmas. Restauratorius sakė, jog itin pagarbiai ir atsakingai elgiasi restauruodamas Lietuvos simbolius, bažnytines relikvijas, o darbas atnaujinant Senosios Varėnos Vytį buvo ypač „prie dūšios“. „Man suniokotas Vytis tolygu valstybės išniekinimui, tad labai išgyvenu dėl to, kad ir atnaujintas simbolis nebūtų niokojamas. Sutvirtinome skulptūrėlę daug stipriau nei buvo, gal išstovės,“ – viliasi restauratorius.

Nors sutartyje, sudarytoje su Varėnos rajono savivaldybe, darbus numatyta atlikti iki šių metų lapkričio 29 d., tačiau V. Keršys sakė, jog maloniai buvo nustebintas daugybės patriotiškai nusiteikusių kraštiečių, kurie prašė kuo greičiau atnaujinti Vytį, skambučių, tad visus restauravimo darbus skubėjo atlikti itin atsakingai ir greitai. Atnaujintas Vytis į Senąją Varėną sugrįžo anksčiau nei planuota.

Vyčio ant Nepriklausomybės paminklo Senojoje Varėnoje atnaujinimas – dar vienas prasmingas darbas Senajai Varėnai, šiemet švenčiančiai garbingą 600 metų jubiliejų.

Varėna

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija