2014 m. lapkričio 7 d.    
Nr. 42
(2113)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Lurdas jau atlieka savo paskirtį ...

ŠILALĖ. Neseniai Šilalėje šalia Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios pastatytas ir pašventintas Švč. Mergelės Marijos Lurdas (apie tai rašyta 37-ame „ XXI amžiaus“ numeryje). Šis didingas ir unikalus statinys yra papuoštas gėlėmis, žalumynais ir baltų akmenukų skalda. Sutemus Lurdas yra ryškiai apšviečiamas ir matomas iš toli. Tiesa, kai jis buvo mūrijamas, kai kurie skeptikai mintijo: „Kam prie esamos bažnyčios reikalinga dar viena bažnyčia“?.. Šiandien šis Lurdas – tarsi atsakas skeptikams.

Spalio 29-ąją vakaro šv. Mišias aukoję šios bažnyčios klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis ir kun. Mindaugas Alekna pakvietė jaunimą ir visus suaugusius spalio mėnesiui skirtą Rožinį sukalbėti ne bažnyčioje, o prie Lurdo. Nors jau buvo sutemę, tačiau Lurdo nišoje esanti Dievo Motinos statula buvo gražiai apšviesta. Padangėje virš Lurdo švietė mėnuo. Iš vaikučių ir suaugusiųjų lūpų liejosi Rožinio maldos... Net pro šalį po darbo grįžtantis namo vyriškis prisijungė prie Rožinio kalbėtojų... Vakaras buvo nuostabus, nors ir rudeniškai šaltokas, bet niekas iš besimeldžiančių tuo nesiskundė. Net keista, kad visiems, besimeldžiantiems prie Lurdo, buvo gera ir smagu!.. Užbaigus Rožinio kalbėjimą, viena mergytė, prisiglaudusi prie savo mamos, susirūpinusi, tarė:

– Mamyte, mes tuoj pareisime į savo šiltus namelius, o va, Marija liks viena visą naktį čia stovėti... Jai juk bus šalta...

Giliai tikinti moteris atsakė savo atžalėlei:

– Tavo ir mūsų visų sukalbėtas Rožinis prie šio Lurdo sušildė Dievo Motinėlę ir jai dabar nebešalta...

Esu įsitikinęs, kad pro šalį einančio vyro prisijungimas prie besimeldžiančių bei tos mažytės mergytės rūpestėlis, kad nesušaltų Marija, akivaizdžiai parodo: Šilalėje pastatytas Lurdas jau atlieka savo dvasinę paskirtį... Prie jo kasdien vis daugiau ir daugiau ateina žmonių (pavieniui ir būreliais) pasimelsti įvairiomis intencijomis, pasigroži šiuo didingu statiniu.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija