Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2015 m. spalio 9 d., Nr. 19 (238)


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Pro Deo
et Patria


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoSpaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
2015 metams skyrė laikraščiui „Katalikas“
3000 eurų projektui „Pro Deo et Patria“ vykdyti.
Projekto rubrikos: „Atmintis“, „Atsivėrimai“, „Bendruomenėse“,
„Pažintis“, „Renginiai“, „Vienuolių kūrybos atspindžiai“.


Pažintis

Sesei Almai nuotykis su Viešpačiu yra įdomus

Irena Petraitienė

Dieviškosios Jėzaus Širdies
pranciškonių seserų kongregacijos
generalinė vyresnioji (centre)
ses. Alma Vabuolaitė

Minint Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijos (FDCJ) – Congregatio Sororum Franciscanarum a Divino Corde Jesu – įkūrimo Lietuvoje 85-ąsias metines, arčiau susipažinau su generaline jos vyresniąja teol. lic. ses. Romualda Alma Vabuolaite.

Šlavantuose

,,Ne tau, ne tau, žemele miela, širdis karštoji sukurta. Ne tau pavergti mano sielą, ne tau, ne tau ji paskirta“, – per Šlavantų parapijos Stankūnų kaimo pievą žingsniuodama deklamuoja dešimtmetė, už suvešėjusius rugius mažesnė mergaitė… Toks vaizdas iškilo, ses. Almai pasakojant: ,,Ruošdamasi Pirmajai Komunijai gavau maldynėlį, kurio įžangoje buvo tas eilėraštukas, jį kartodama svajojau, kad noriu gyventi tik Dievui“. Pirmoji tikėjimo kelionės stotelė buvo gimtieji namai – gilus mamos ir tėčio asmeninis ryšys su Dievu, ypač viena, jaunystėje apie vienuolinį gyvenimą svajojusi teta, kurios atsivežtines religines knygas tvarkingai į mokyklinius sąsiuvinius sukonspektavusi Almutė analizuodavo kiekvieną, jos širdį palietusią eilutę.


 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija