2015 m. spalio 16 d.    
Nr. 38
(2158)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Šeimų sekmadieniai

Šeimų sekmadienį Smiltynėje
šildė žmonių gerumas

Šeimų sekmadienio akimirka

KLAIPĖDA. „Reikia žaislų, kilimas sutvarkytas, žaislai bus“, – tai – žinutė iš Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje besirenkančių šeimų susirašinėjimo, kai buvo ruošiamasi šeimyninėms šv. Mišioms pirmąjį spalio sekmadienį. Ši žinutė liudija sustiprėjusią bažnyčios bendruomenę, kai kiekvienas gali kreiptis su savo pasiūlymu ir sulaukti reakcijos. Iki tokio bendruomenės lygmens reikia užaugti. Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios žmonės jau porą metų vasaromis išvažiuoja į gamtą 3–4 dienoms, įkuria skautišką laužą, mat bažnyčios klebonas kan. Vilius Viktoravičius yra skautas iš prigimties, kalbasi apie tikėjimą ir dalinasi savo patirtimi. Tokios vasaros stovyklos suartina senus ir jaunus, neįgalius ir sveikus. Grįžus iš stovyklos norisi pratęsti įgytą bendruomeniškumo išgyvenimą, todėl pasiūlymas kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį paskirti šv. Mišias šeimoms buvo džiaugsmingai sutiktas, nes į Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčią dirbti ir gyventi iš Romos grįžo rezidentas kun. dr. Andrius Vaitkevičius, kuriam klebonas patikėjo rūpestį šeimos reikalais.

Bendruomenėje kilo diskusija, kaip turėtų išsiskirti šeimų sekmadieniai? Buvo įdomių pasiūlymų: įkurti mažųjų kampelį, kad jie turėtų ką veikti, kol tėveliai meldžiasi, Aukos liturgijos pradžioje atnašas (šeimų suneštus raštelius: padėkas, prašymus Dievui) neštų šeima, pabaigoje būtų laiminamos šeimos, dedant ant galvos rankas, o po visų apeigų bendruomenė rinktųsi drauge išgerti arbatos, pasikalbėti ir kūrybiškai praleisti sekmadienio valandą. Toks modelis protestantiškuose kraštuose seniai veikia, žmonės po pamaldų renkasi prie bažnyčios veikiančiose kavinėse, traukia pyragus, juokauja ir dalinasi savo kasdienybe. Katalikai po šv. Mišių skuta namo ir užsidaro savo mažojoje šeimos ar vienatvės kajutėje. Miestai plečiasi ir auga, o drauge su jais plečiasi žmogaus vienatvė. O juk iš tiesų nieko ypatingo nereikia – tik pakviesti šalia bažnyčioje stovintį arbatos, kurios galbūt jam šiuo metu labiausiai norisi.

Pirmasis spalio šeimų sekmadienis Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje po šv. Mišių persikėlė keltu į Smiltynę. Vaikai rinko grybus, kankorėžius, kriaukles bendrai pajūrio mozaikai, tėvai su kunigu Andriumi šnekučiavosi ant kopos prie vaišių stalo, kur šalia lašinukų pūpsojo bandelės su varške ir avietiniai rankų darbo saldainiai. Šildė švelni rudens saulė, žmonių gerumas ir šv. Pranciškaus Asyžiečio malda Dieviškasis Mokytojau, leisk nelaukti paguodos, o kitus guosti, padaryk, kad nesiekčiau, jog mane suprastų, o aš kitus išklausyčiau, kad ne mane mylėtų, o aš kitus mylėčiau... Šv. Pranciškus Asyžietis siūlo labai nepopuliarius mūsų laikais dalykus. Vartotojiškoje visuomenėje žmonės įpratę imti, bet neduoti, laukti, bet nesiūlyti, todėl išdrįsti elgtis kitaip nei reikalauja visuomenėje nustatytos normos, reikia drąsos. Stiprios bendruomenės yra drąsai augti palanki dirva, o gyvos bendruomenės yra visuomenės sveikatos požymis.

Džiaugiuosi, kad Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčia rodo iniciatyvą, kaip sukurti sąlygas drauge melstis ir bendrauti įvairaus amžiaus žmonėms: šeimoms su mažais vaikais ir pagyvenusiems senjorams, kaip suartinti kartas ir evangelizuoti miestą. Taikos karalystė plečiasi ir tai yra Geroji naujiena šiandien.

Šeimoms šv. Mišios šioje bažnyčioje būna pirmąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį, 10 val. Po pamaldų – arbata ir pokalbiai Šeimos centre (Tilžės g. 26). Platesnė informacija apie veiklą bažnyčios interneto svetainėje: taikoskaraliene.lt ir facebook‘o paskyroje.

Sondra Simanaitienė

Egidijaus Bagdono nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija