2015 m. spalio 16 d.    
Nr. 38
(2158)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Gyvūnų laiminimo šventė

Šv. Pranciškaus, gamtos globėjo,
dieną Šv. Jurgio bažnyčioje
su savo augintiniais nusifotografavo
vaikai ir jų tėveliai. Centre –
klebonas kun. Artūras Stanevičius

KĖDAINIAI. Jau šešti metai Šv. Jurgio bažnyčios klebonas kun. Artūras Stanevičius tęsia gyvūnėlių laiminimo tradiciją bažnyčioje. Šį rudenį, pažymint Šv. Pranciškaus, gamtos globėjo, dieną, į Šv. Jurgio bažnyčią rinkosi vaikai su tėveliais, vedini savo augintiniais: kačiukais, šuneliais bei nešdami narveliuose peliukus ir kitokius gyvius. Erdvioje bažnyčioje tilpo visi, buvo net baltų balandžių porelė. Visokių balsų balselių prisipildė bažnyčia – miauksėjo, kiauksėjo, urzgė, lojo, tarytum bardamiesi.

Prieš palaiminimą šiai progai buvo atliekama meninė programėlė. Sakysite, argi gyvūnai supranta muziką. Nežinia, ar supranta, bet klausytis ir ją jausti tikrai moka. Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai skaitė savo eiles, giesmininkai atliko keletą giesmelių pritariant gitarai. Dvi daineles padainavo mokyklos-darželio „Obelėlė“ trečiaklasiai Henrikas, Domantas ir Kasparas. Eiles skaitė tos pačios klasės mokiniai Lukas, sesutės Raminta ir Rugilė bei ketvirtokės Gabija ir Rugilė. Ryčiui Pryvalovui paėmus į rankas tromboną ir juo užgrojus, gyvūnų balsai, aidėję bažnyčioje, nuščiuvo. Aplinkui karaliavo švelni trombono muzika. Gyvūnai klausėsi šios muzikos taip, kaip ne kiekvienas žmogus gebėtų. Buvome nustebinti tokio staigaus gyvūnų susikaupimo. Muzika tarsi nutildė besibarančius gyvūnus ir savo garsais pakerėjo.

Paskui klebonas kun. A. Stanevičius palaimino kiekvieną gyvūnėlį, šeimininkų paklausdamas augintinio vardo. O kokių tik vardų augintiniai neturėjo, įdomiausių ir įvairiausių. Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai bažnyčios bibliotekėlei padovanojo savo knygeles su eilėmis apie gyvūniją. Visų nuotaika buvo pakili.

Vaikai ir jų tėveliai panoro nusifotografuoti bažnyčioje su savo augintiniais atminimui. Klebonas Artūras, papasakojęs šv. Pranciškaus gyvenimo istoriją, palinkėjo visiems mylėti ir globoti gyvūnus taip, kaip juos mylėjo ir globojo šis šventasis.

Genė Sereikienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija