2017 m. kovo 3 d.
Nr. 9 (2226)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Įvertinti trys krašto šviesuoliai

PAGĖGIAI. Vasario 16-ąją kasmet nuo 2001-ųjų pagerbiami tie, kurie daug jėgų, savo kūrybinio potencialo atiduoda Tėvynei. Garbingiausio Pagėgių savivaldybės apdovanojimo „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ ženklus meras Virginijus Komskis kultūros namuose įsegė trims kraštą savo darbu garsinantiems šviesuoliams: Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorei Liudvikai Burzdžiuvienei, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkei Jūratei Jablonskytei-Caspersen ir Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigui Mindaugui Kairiui.

L. Burzdžiuvienės vadovaujamas muziejus seniai tapo visos šalies bei užsienio turistams žinoma ir pamėgta vieta. Turtinga ekspozicija, direktorės moksliniai straipsniai įvairiuose leidiniuose, tautinio kostiumo propagavimas ir šia tema skaitomi pranešimai įvairiose konferencijose, sukurtos įdomios muziejaus edukacinės programos – direktorės nuopelnas ir nuolatinės veiklos rezultatas.

Šveicarijoje gyvenanti pagėgiškė J. Jablonskytė-Caspersen vadovauja Šveicarijos lietuvių bendruomenei, šios moters veikla itin plati garsinant ne tik Pagėgius, bet ir Lietuvą. Jautrioje padėkos kalboje ponia Jūratė išsakė padėką visiems ir kiekvienam savo kasdieniu darbu nešančiam aukštai iškeltą tarsi vėliavą lietuvybę. Laureatė patikino, kad dirbti gerai ir nuoširdžiai niekada nesiliaus, o Pagėgiai – didžioji jos gyvenimo meilė – visada liks svarbiausiu atspirties tašku bet kurioje veikloje „ar tai būtų užsienio lietuvių sambūris, ar tai būtų susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidentu, ar tai būtų lietuvybę propaguojanti ir puoselėjanti veikla Šveicarijoje“.

Vilkyškių evangelikų liuteronų kun. M. Kairiui panašus apdovanojimas – ne pirmasis, tačiau, anot laureato, itin svarbus, nes vainikuoja, liudija ir pateisina ilgametį darbą Pagėgių krašto žmonėms. Šio iškilaus žmogaus ir jo žmonos Lauros, Evangeliškosios muzikos sandraugos pirmininkės, dėka Pagėgių kraštas, Vilkyškiai tapo žinomi ne tik Lietuvoje. Kunigo iniciatyva bažnyčia tapo išskirtiniu kultūros židiniu. Kasmet šių žmonių organizuojamame vargonų muzikos festivalyje muzikuoja iškiliausi pasaulio menininkai, kurių klausosi žmonės iš visos Lietuvos. Čia eksponuojamos parodos, rengiamos mokslinės konferencijos, skirtos paminėti Mažajai Lietuvai svarbių žmonių nuopelnams, įvairioms sukaktims. Šie žmonės buvo ir vokiečių rašytojo Johaneso Bobrovskio memorialinio kambario įkūrimo Vilkyškių parapijos namuose iniciatoriai.

Pabaigoje visus sveikino grupė „Kitava“.

Ingrida Jokšienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija