2017 m. kovo 10 d.
Nr. 10 (2227)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Algirdo Juliaus Greimo metai

Pėdsakai Kunigiškiuose

Algirdas Julius Greimas su savo motina
Konstancija Mickevičiūte-Greimiene
tuo metu, kai šeima gyveno Kunigiškuose
Nuotrauka iš lankstinuko
„Algirdo Greimo vaikystė“

Šiame kambaryje, kur veikia
muziejus, kadaise gyveno mokytojo
Juliaus Greimo šeima, čia krykštė
vaikystėje būsimasis pasaulinio garso
mokslininkas Algirdas Julius Greimas

Restauruotame buvusios Kunigiškių
pradžios mokyklos pastate įkurtas
Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus

Į svarbiausių vietovių, susijusių su prof. A. J. Greimu, sąrašą patenka ir Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Kunigiškių I kaimas. Čia buvo pirmoji būsimojo mokslininko nuolatinė gyvenamoji vieta Lietuvoje. Berniukas gimė 1917 metų kovo 9-ąją Tuloje (Rusija), kur jo tėvas Julius Greimas dirbo Pirmojo pasaulinio karo metu evakuotų lietuvių pradžios mokyklos mokytoju. 1918 metų vasarą mokytojas Julius Greimas su žmona Konstancija Mickevičiūte-Greimiene ir vaikais – septynmete dukra Gražina bei vienerių metukų sūnumi Algirdu Juliumi – grįžo į Lietuvą. Iš Tulos parvykęs mokytojas vėl buvo įdarbintas toje pačioje Svėdasų krašte veikusioje Kunigiškių pradžios mokykloje, kur jam teko dirbti ir anksčiau – 1913–1915 metais. Erdviame mokyklos pastate buvo įrengti ir butai mokytojams, tad šiame name Greimų šeima ir apsigyveno. 1919-aisiais Greimai iš Kunigiškių išsikraustė į Kupiškio kraštą, paskui apsigyveno ir kitose vietovėse, nes anuomet mokytojams gana dažnai tekdavo keisti darbo vietas...

Tas buvusios mokyklos pastatas – istorijos paminklas – Kunigiškuose išlikęs iki šių dienų. Restauruotame name nuo 1987-ųjų metų veikia Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus. Jame tarp gausesnių ar kuklesnių ekspozicijų, skirtų žymiems kraštiečiams, atsirado vietos ir prof. A. J. Greimui, organizuota ir įsimintinų renginių.

2009 metų gegužės 23-iąją Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus, asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ ir Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius Kunigiškuose organizavo renginį „Per senolių tradicijas atverkime dvasią ir širdį“, kurio metu buvo iškilmingai atidengta muziejuje atminimo lenta, įamžinusi buvusius Kunigiškių pradžios mokyklos mokytojus ir mokinius, mokyklos patalpose gyvenusius žymius kraštiečius. Čia atsirado vietos ir mokytojui, vėliau dirbusiam Prienuose burmistru, 1941-ųjų vasarą ištremtam į Sibirą ir Rešiotų lageryje mirusiam Juliui Greimui ir jo sūnui, pasaulinio garso mokslininkui, prof. Algirdui Juliui Greimui atminti. Tą pačią dieną muziejuje buvo atidaryta ir iš Anykščių krašto, Surdegio, kilusio profesoriaus, humanitarinių mokslų daktaro Karolio Rimtauto Kašponio parengta, Paryžių (Prancūzija), Imatrą, Helsinkį (Suomija), Maskvą (Rusija), Vilnių, Kauną, Šiaulius, Marijampolę, Druskininkus ir kitus miestus apkeliavusi paroda – dokumentinė studija lietuvių ir prancūzų kalbomis „Algirdo Greimo vaikystė“. Parodos autorius ir kiti renginio dalyviai muziejuje dalijosi prisiminimais apie mokslininką ir visame pasaulyje svarbius jo darbus. Paroda Kunigiškių muziejuje veikė kone visą vasarą, tad ją apžiūrėjo daug lankytojų.

2012 metais muziejuje veikė fotografijų, dokumentų, spaudos publikacijų paroda „Pro garsaus mokslininko vaikystės langus“, skirta prof. A. J. Greimo 95-mečiui. Šių eilučių autoriaus parengta paroda eksponuota tuose kambariuose, kur kadaise gyveno mokytojo Juliaus Greimo šeima ir kur krykštė nerūpestinga savo vaikyste besidžiaugiantis Algirdas Julius – būsimasis mokslo korifėjus...

Šiuo metu muziejaus lankytojai prisiminimui į namus gali išsivežti net du leidinius, skirtus prof. A. J. Greimui atminti. Asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ kartu su Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejumi 2016 metais parengė ir išleido lankstinuką „Profesoriaus Algirdo Juliaus Greimo vaikystė Kunigiškuose“ ir specialų laikraščio „Pragiedrulių žemė“ numerį. Abu leidinius maketavo ir spausdino UAB „Utenos Indra“, o jų leidybą finansiškai parėmė Prancūzijos ambasada Lietuvoje ir Prancūzų institutas Lietuvoje. Garsaus mokslininko atminimui skirti leidiniai nemokamai platinami bibliotekose, mokyklose, Svėdasų krašte organizuojamuose renginiuose ir kitur.

2017 metais, kuomet Kunigiškių muziejus minės savo veiklos 30-metį, planuojama įrengti prof. A. J. Greimui atminti skirtą memorialinį kambarį su atnaujinta, papildyta ir praplėsta ekspozicija, jeigu, žinoma, atsiras geradarių, kurie finansiškai parems šią svėdasiškių muziejininkų ir vaižgantiečių iniciatyvą. Kol kas tam kilniam tikslui lėšų skyrė tiktai A. ir A. A. Avižienių paramos ir labdaros fondas. Deja, iš kitur ateina tik neigiami atsakymai arba tyla.

Anykščių rajonas
Autoriaus nuotraukos ir kopija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija