2017 m. kovo 10 d.
Nr. 10 (2227)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

„Švč. Mergelė Marija, Nuliūdusiųjų paguoda“ po restauracijos grįžo į Pivašiūnus

Rūta Evelina Šutinytė

Po daugiau nei metus trukusios restauracijos į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčią Pivašiūnuose vasario 20 dieną grįžo altoriaus paveikslas „Švč. Mergelė Marija, Nuliūdusiųjų Paguoda (Pivašiūnų Švč. Mergelė Marija)“ su karūnomis, aptaisais ir rėmu. Tai yra vienas iš seniausių ir meniškiausių šios šventovės dailės kūrinių, malonėmis garsėjantis ir tikinčiųjų itin branginamas Dievo Motinos atvaizdas. Sugrįžtančios Dievo Motinos paveikslo parapijiečiai labai laukė, o tos dienos rytinės šv. Mišias bažnyčioje paveikslo sugrįžimo proga aukojo klebonas mons. Vincas Baublys. Vidudienį pasitinkant paveikslą visi giedojo „O Marija, Pivašiūnų“.

„Stebuklingasis Švč. Mergelės Marijos paveikslas yra seniausias Pivašiūnų bažnyčios dailės kūrinys. Kasmet į Žolinės atlaidus jis sukviečia tūkstančius maldininkų. XIX amžiaus pradžioje pastačius medinę Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią ir Pivašiūnams tapus maldininkų traukos centru, stebuklingas paveikslas menine ir religine verte garsina ne tik šią šventovę, bet ir Pivašiūnus Lietuvoje ir pasaulyje. Džiaugiamės, kad šv. popiežiaus Jono Pauliaus II karūnuota Lietuvos Madona po restauracijos grįžta į istorinę vietą“, – sakė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė.


Laisvės armijos idėjos puoselėtojų konferencija

Žemaitijos partizanų vadas Jonas
Šilinskas įteikia apdovanojimą
partizanų ryšininkei, tremtinei,
LLA narei, Plungės rajono
visuomenininkei Rozalijai Valiūnienei

Vasario 25 dieną Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje įvyko Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos (LLAKRS) konferencija, į kurią iš įvairių Lietuvos regionų susirinko arti 70 šios organizacijos atstovų. Iškilmingai sugiedojus himną ir pagerbus į amžinybę išėjusius bendražygius, renginio dalyviams muzikinį sveikinimą padovanojo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos atlikėjai. Po LLAKRS kapeliono kun. Sauliaus Bytauto OFM sveikinimo kalbos sąjungos pirmininkė Irena Giedraitienė (paskutinio Žemaitijos partizanų vado Vlado Montvydo dukra) pateikė 2016 metų organizacijos darbo ataskaitą. Be kita ko, pirmininkė pasidžiaugė pastaraisiais metais suaktyvėjusia organizacijos veikla, išaugusia naryste, ypač atsargos karininkų įsijungimu į jos gretas. Prisimintos pernai paminėtos 75-osios organizacijos metinės, dar kartą apžvelgtas LLA įkūrėjo ir pirmojo vadovo, brigados generolo Kazio Veverskio 1944 metų vasarą suburtų LLA karinių dalinių, pavadintų vanagais, heroizmas, partizaninis pasipriešinimas prasidėjus sovietinei okupacijai. Po ataskaitos vykusių diskusijų metu buvo nutarta sukurti K. Veverskio atminimo medalį. Nepamirštos ir legendinio karininko, kovotojo už Lietuvos laisvę Jono Semaškos-Liepos 110-osios gimimo metinės, Vlado Montvydo-Žemaičio medalio sukūrimo galimybė minint 65-ąsias jo žūties metines.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija