2017 m. kovo 17 d.
Nr. 11 (2228)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Lenkija protestuoja: vulgariu spektakliu įžeisti religiniai jausmai

Liberalkomunistai tyčiojasi iš krikščioniškų vertybių

Edvardas ŠIUGŽDA

Varšuvos Visuotinio teatro
spektaklis „Prakeikimas“

„Kryžių“ kulkosvaidžiai –
iš jų šaudoma į žiūrovus

Vasario pabaigoje Lenkijos katalikų bendruomenę sudrebino skandalingas ir vulgarus spektaklis „Prakeikimas“ („Klątwa“), rodytas Varšuvos visuotiniame teatre. Tautinių ir krikščioniškų pažiūrų žiūrovai pjesėje mato neteisėtą pašaipą iš religinių jausmų, neapykantos, pajuokos skleidimą, pašaipą iš patriotizmo, abortų gyrimą ir net kurstymą nužudyti. Pagal Stanislavo Vyspianskio (Stanisław Wyspiański) dramą režisieriaus iš Kroatijos Oliverio Frljičiaus (Oliver Frljić) spektaklyje pateikiama provokuojančių ir vulgarių, tikinčiųjų jausmus žeidžiančių scenų. Viena iš aktorių atsiklaupia prieš gipsinę popiežiaus Jono Pauliaus II figūrą su prikabintu dirbtiniu peniu ir imituoja oralinį seksą. Po to aktoriai pakabina ant figūros lentelę su užrašu „Pedofilijos gynėjas“, o ant kaklo užkabina kilpą. Kitoje scenoje aktoriai sudaro kulkosvaidžių su kryžiais eilę, o po to taiko jais į žiūrovus. Aktoriai atsiklaupia po kryžiumi ir tada nupjauna jį mechaniniu pjūklu. Pasak žiniasklaidos pranešimų, „Prakeikime“ nepadoriai atsiliepiama apie į Smolensko katastrofą, kurioje iki šiol neišaiškintomis aplinkybėmis žuvo Lenkijos prezidentas Lechas Kačynskis (Lech Kaczyński): vienas iš aktorių pasiūlo rinkti pinigus, paskiriant juos žuvusio prezidento broliui Jaroslavui (Jaroslaw) nužudyti. Propaguojami abortai – viename iš monologų keliamas klausimas, kuri iš damų kambaryje turėjo abortą. Spektaklio premjeros metu rankas iškelia trys moterys.

Spektaklio premjera įvyko vasario 18 dieną, šeštadienį, o jau antradienį buvo įteikti ne mažiau kaip du kreipimaisi į prokurorą. Antradienį ryte per Lenkijos televiziją pranešimą prokuratūrai įteikęs valdančiosios partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) atstovas Dominikas Tarčynskis (Dominik Tarczyński) sakė: „Dabar aš pateikiau pranešimą prokurorui dėl šio spektaklio, nes Baudžiamasis kodeksas labai aiškiai nurodo, kad toks elgesys yra baudžiamas, nes įžeidinėjami religiniai jausmai, o tos scenos, kaip matėme, su oraliniu seksu prie šv. Jono Pauliaus II pėdos, paremiant Vatikano vėliava, yra bjaurios ir neturi nieko bendro su menu. Tai yra tiesiog, mano nuomone, nusikaltimas“, – sakė D. Tarčynskis. Televizijos laidoje jis dar sakė: „Atkreipkite dėmesį, kad šio tipo projektai visada nukreipti prieš krikščionis, prieš Romos katalikus. Tokio dalyko niekas nedrįstų daryti prieš musulmonus ar žydus. Man įdomu, ar išdrįstų kas nors tai daryti ne tik Lenkijoje, bet ir pasaulyje ir kokia būtų reakcija į tai“. Į prokuratūrą kreipėsi ir Lenkijos šeimų lyga bei Demokratijos gynimo fondas.

Lenkijos radijas komentavo, kad Visuotinis teatras turėtų prarasti pinigus iš savivaldybių dotacijų. Teatras gauna 8 mln. zlotų paramą. Pasipiktinimą spektakliu pareiškė ir kai kurios kitos žiniasklaidos priemonės bei „Marijos radijas“. Nuomonę neteikti paramos teatrui išreiškė, be kita ko, ir Vyriausybės atstovė Beata Mazurek, kuri spektaklį pavadino bulvariniu ir pareiškė, kad „toks dalykas neturėtų būti finansuojamas iš viešųjų pinigų“. Panašiai kalbėjo ir kultūros viceministras Jacekas Selinas (Jacek Sellin).

Lenkijos Vyskupų Konferencijos atstovas kun. Pavelas Rytelis-Andrianikas (Pawel Rytel-Andrianik) pareiškė, kad spektaklis turi piktžodžiavimo požymių. „Mes negalime priimti įžeidimų Jono Pauliaus II, Vatikano ir vertybių atžvilgiu“, – rašė jis ir pabrėžė, kad spektaklio metu yra viešai niekinimas kryžius, įžeidžiami religiniai krikščionių jausmai, kuriems kryžius yra šventas. Žeidžiamas ir šv. Jonas Paulius II. Tai ypač skausminga lenkams. „Be to, gali būti neapykantos kurstymo ir žmogaus gyvenimo žeminimas. Negali būti priimtinas nacionalinių vėliavų, šiuo atveju, Vatikano miesto valstybės vėliavos žeminimas“, – pareiškė Lenkijos vyskupų atstovas. Vakare pranešimą dar paskelbė Varšuvos vyskupija, kuriai vadovauja arkivyskupas Henrykas Hoseris (Henryk Hoser). „Atsižvelgiant į tai, kad Visuotinis teatras yra mūsų vyskupijoje, prašome ganytojų ir tikinčiųjų melstis dėl vykdomos šventvagystės scenoje; dėl Šventojo Kryžiaus, Šv. Jono Pauliaus II asmens, Šventojo Sosto, religinių tikinčiųjų jausmų įžeidimo. Prašome melstis už atsivertimo malonę visų tų, kurie prisidėjo prie šio šokiruojančio spektaklio“, – rašė kurijos kancleris kun. Dariušas Ščepaniukas (Dariusz Szczepaniuk). Vėliau vyskupai paskelbė pranešimą, kuriame teigiama, kad spektaklis „Prakeikimas“ „turi šventvagystės ženklų“, o spektaklyje profanuojamas kryžius, kurstoma neapykanta, įžeidinėjama Vatikano vėliava ir Jono Pauliaus II asmuo. Vyskupai, siųsdami skundą prokuratūrai, kviečia žmones melstis, žiniasklaidą – skleisti vertybes, ragindami „nugalėti pikta gerumu“. Tačiau šiuolaikinės kultūros istorikė bei Lenkijos kultūros instituto vadovė Ivona Kurz (Iwona Kurz) prieštarauja, aiškindama, kad spektaklyje esą nėra kurstymo nužudyti: „Tai – viena iš daugelio scenų, raginančių apmąstyti tai, kas vyksta teatre. „Prakeikimas“ nenukreipta į konkrečias formas ar religijas, o tik į bažnyčią, kaip galios instituciją, ir Jono Pauliaus II kultą“, – sakė I. Kurz.

Visuotinis teatras pareiškė, kad O. Frljičiaus spektaklis yra integrali visuma ir turi tikslą pateikti visus ideologinius atspalvius. Tai garantuoja Lenkijos konstitucija. O tai, kad esą siūloma rinkti pinigus J. Kačynskio nužudymui, tėra tų, kurie nematė spektaklio, išsigalvojimas. Perspėjama, kad spektaklis skiriamas suaugusiems, jame „yra scenų, susijusių su seksualiniu elgesiu ir smurtu, religinėmis temomis, į kurias, nepaisant jų satyrinio pobūdžio, galima žvelgti prieštaringai“. Tačiau, anot teatro vadovų, „scenos, pateiktos pjesėje, atspindi tik meninę viziją“. Ir nuorodos pabaigoje perspėjama: „Jautrūs žmonės, būkite labai atsargūs“. Štai taip nesunkiai teatro režisieriai paaiškina, kodėl jie pasiima teisę tyčiotis iš Lenkijos tikinčiųjų religinių ir tautinių jausmų. Ar ne panašiai elgiamasi ir Lietuvoje? Tik, deja, dažnai tai sutinkama tyliai. Taip liberalkomunistinės nuostatos, nukreiptos prieš Bažnyčią ir tikėjimą, pamažu, bet nuosekliai įtvirtinamos visuomenėje.

Antradienio vakarą keli šimtai žmonių susirinko prie Visuotinio teatro protestuoti prieš pjesę „Prakeikimas“. Nacionalinė radikalų stovykla ir Visos Lenkijos jaunimo sąjunga per kelias valandas čia susirinko spontaniškai manifestuoti prieš šventvagystę, „prieš tai, ką vadiname pseudomenu“. Nacionalinio judėjimo prezidentas Robertas Vinickis (Robert Winnicki) pareiškė: „Mes kreipiamės į vyriausybę: šiame teatre šiandien turėtų būti policija, kuri neturėtų leisti vykti tokiam reginiui, kuriame šventvagyste, religinių ir tautinių simbolių niekinimu būtų daromas nusikaltimas. Tuo turėtų rūpintis prokuratūra. Mes tikimės, kad Lenkijos valstybė išsiųs režisierių, kuris nėra lenkas, už šios šalies ribų ir kad jis gaus vilko bilietą į Lenkiją. Mes niekaip negalime sutikti, kad visuomenės pinigai būtų leidžiami tokiam gėdingam ir bjauriam dalykui, neturinčiam nieko bendro su menu, ir būtų pristatyti Lenkijoje“. Protestuotojų nuomone, policija neturėtų leisti, kad vyktų toks spektaklis.

Protestuotojai nešė plakatus „Tai – ne menas, tai – tualetas“, „Tai – ne teatras, tai – viešnamis“. Kritiškai apie spektaklį, kuriame pakabinta Jono Pauliaus II figūra, kalbėjo „Teisės ir teisingumo“ senatorius Rapolas Šliusažas (Rafał Ślusarz). Jis sakė: „Verta prisiminti laikus, kai menas gynė šias tris vertybes: tiesa, gėris ir grožis. Tiesos ir gėrio jau seniai atsižadėta, bet aš noriu, kad paliktų grožis“. Neigiamai skandalingąjį spektaklį apibūdino „Teisės ir teisingumo“ partijos atstovė Beata Mazurek, sakydama, kad „tai – kultūros principų pažeidimas, smurto skatinimas“.

Yra žinoma, kad 2015 metų rugsėjį Bydgoščiuje vykusiame Lenkijos teatro festivalyje režisierius O. Frljičius surengė spektaklio premjerą „Mūsų smurtas ir savas smurtas“. Spektaklyje, be kita ko, Jėzus nužengia nuo kryžiaus, kad išprievartautų musulmonę. Scenoje nuoga aktorė, apsigaubusi musulmonų skarele, „gimdo“ nacionalinę vėliavą, skambant kalėdinės giesmės „Tyli naktis“ garsams. Kitoje jaunuolis kabo ant kryžiaus iš naftos statinių. Spektaklis kupinas ironijos ir tikrovės neatitinkančių vaizdų – pabėgėliai prie ES sienos, kaip netikėtai suprasite, puikiai kalba angliškai.

Dabar sprendimą turi priimti prokuratūra, kuri tirs, ar buvo bandoma įžeisti religinius jausmus. Bus sprendžiama, ar spektaklyje buvo „viešas kurstymas įvykdyti žmogžudystę“. Apie tai informavo Varšuvos Pragos rajono prokuroras Lukas Lapčynskis (Lukas Łapczyński) ir pridūrė, kad iškelta byla pagal Baudžiamojo kodekso 196 straipsnį ir 255 str. dalį 2. Pagal Baudžiamojo kodekso 196 straipsnį numatyta bauda, laisvės apribojimas arba iki dvejų metų kalėjimo bausmė tiems, kurie „žeidžia kitų religinius jausmus, nepagarbiai atsiliepia apie religinio garbinimo objektą arba viešai atliekamų religinių apeigų vietą“. 255 straipsnio dalyje 2 rašoma: „Kas viešai kursto nusikalsti, baudžiamas laisvės atėmimu iki 3 metų“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija