"XXI amžiaus" priedas apie provincijos gyvenimą Nr.2 (29)

PRIEDAIMiesto triukšmą iškeitė į kaimo ramybę

Vandenų plote, kurį yra išsinuomojęs Vilius Šeškauskas, tilptų tokie keturi miestai kaip Panevėžys. Pramogų parkas, kokį turi molėtiškis verslininkas, yra vienintelis šalyje.


Ieškojo pramogos, rado vargą

Panevėžyje gimęs ir užaugęs V.Šeškauskas jautė silpnybę gamtai ir vandeniui. Labanoro girioje rado patinkančią sodybą ir ją nusipirko. Savaitgaliais atvažiuodavo su šeima ten pailsėti, pasakiško gamtos grožio apsuptuose namuose jie vasarodavo. Norėjo sodyboje apsigyventi, tačiau suprastėjo susisiekimas autobusais. Vaikams kelionė mokyklon į vieną pusę - per 20 kilometrų.
Šeškauskai ieškojo patinkančios vietos arčiau Molėtų. Tokią rado prie Bebruso ežero, 60-ajame Vilniaus kelio kilometre. Kūrėsi: rinko šiukšles, kirto beverčius medžius, iš karjero į ežero paplūdimį atvežė 101 savivartę smėlio. Baigia rengti valymo įrengimus.

Ramus dėl savo šeimos

Verslininkas V.Šeškauskas nesigaili palikęs Panevėžį ir ten pardavęs nuosavą namą. Čia užaugo vaikai, išvyko mokytis į sostinę. Puikus susisiekimas su Vilniumi, iki jo automobiliu - geras pusvalandis kelio. Dvynukai Kęstutis ir Rūta studijuoja muziką Vilniaus pedagoginiame universitete. Dukra Lina jau anksčiau čia įsigijo šią specialybę. Dabar ji toje aukštojoje mokykloje tęsia dailės studijas, kartu mokosi Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūroje. Vyriausias sūnus, sukūręs šeimą, gyvena Vilniuje. Verslininko V.Šeškausko žmona Birutė, irgi užaugusi Panevėžyje, dirba Molėtuose muzikos mokytoja.

Saviveiklos trio

Rūta, Lina ir Kęstutis mėgo muziką nuo mažų dienų. Visi jie baigė Panevėžio muzikos mokyklą. Gerą balsą turintys Birutės ir Viliaus Šeškauskų vaikai, trijų televizijos "Dainų dainelės" konkursų laureatai, kartu su mama gieda Molėtų bažnyčios chore.
Jaunieji Šeškauskai susibūrė į saviveiklinį trio. Jie dažniausiai atlieka lietuvių liaudies dainas. Šį rudenį pavyko išvykti į Vokietiją. Pasitaikė nekoks metas, nes po tragiškų teroristų išpuolių Niujorke ir Vašingtone šioje užsienio šalyje buvo paskelbtas trijų dienų gedulas, bet Šeškauskų trio namo grįžo kupinas puikių įspūdžių.

Vilioja pramogos

Kęstutis vasarą padeda tėvui. Jo žinioje - kateris, kuris traukia vandens slides. Teises valdyti jį vaikinas įsigijo Klaipėdoje.
Atvykusiems į Šeškauskų pramogų centrą yra kuo save pradžiuginti. Svečių laukia pramogų keltas "Švyturys". Jis plaukia maždaug dešimt kilometrų per valandą greičiu. Ant savo denio iš karto priima 20 iškylautojų. Tokio pramoginio laivo niekas daugiau Lietuvoje neturi. Jis statytas pagal V.Šeškausko brėžinius. Visus metus laivą statė aštuoni meistrai. "Švyturyje"įrengti du dviviečiai miegamieji su virtuve.
Kita Šeškauskų įžymybė - sauna su vandens kalneliu. Pakanka sukūrenti glėbelį malkų, kad saunoje žiemą per pusvalandį temperatūra pasiektų 120 laipsnių karštį. Joje pasikaitinus, svečio laukia siurprizas. Užbėgus į antrąjį aukštą, ten yra įrengtas 21 metro ilgio žemyn einantis latakas. Stipri vandens srovė juo kaipmat žmogų nuneša į ežerą.

Su mėgstančiais patriukšmauti susitvarko be policijos

V.Šeškauskas atsakingas už išsinuomotus upių ir ežerų vandenis. Darbo metu jis dėvi upeivio uniformą. Molėtiškis verslininkas turi kapitono kajutę.
Ponas Vilius privalo saugoti gamtą nuo brakonierių, sudrausminti juos, tvarkyti paežeres, statyti draudžiamuosius ir nukreipiamuosius ženklus, rūpintis žuvivaisa. Jo verslas yra apdraustas. Atsitikus nelaimei, poilsiautojui patirtą žalą turėtų atlyginti draudimo bendrovė.
Poilsiauti prie Bebruso ežero atvažiuoja įvairaus rango pareigūnų ir profesijų žmonių.
Su mėgstančiais patriukšmauti jis susitvarko be policijos. Vairuotojui, kuris atveža tokius triukšmadarius, verslininkas sako: "Pats atsivežei, juos ir tvarkyk". Nebuvo atvejo, kad jam kas nors grasintų, Beje, Viliui teko gelbėti ne vieną skęstantįjį Bebruso ežere.

Nekoks ūkininkas

V.Šeškauskas turi keliolika hektarų žemės. Jos hektaras Bebruso ežero pakrantėje jau kainuoja apie dešimt tūkstančių dolerių. Už tą patį hektarą, bet gerokai tolėliau nuo ežero, kažin ar 400 litų gautų.
Molėtiškis nė už jokią kainą neparduotų žemės. Čia jo ir jo vaikų verslas, iš kurio jie galės ir ateityje pragyventi.
Atsikraustę į Bebrusų kaimą, Šeškauskai bandė gyventi ūkiškai. Augino gyvulių. Dabar laiko tik ponį. Juo pajodina vaikus. Atsisakė auginti grūdines kultūras, nes aplinkui žemė prastoka - smėlis ar šlynas. Paskutinį kartą pasėtų kviečių centnerio (50 kg) savikaina buvo 38 litai, kai Panevėžyje buvo galima nupirkti už 20 litų.

Verslo smagratis didina apsukas

V.Šeškauskas įdarbino du žmones. Vasarą tėvui padeda vaikai.
Kad poilsiautojams nereikėtų galvoti, kur pavalgyti, molėtiškis žada statyti užeigą. V.Šeškausko piniginė neprikimšta šimtinių. Ką uždirba, investuoja į verslą. Iš Europos rėmimo fondo pagal PHARE programą gavo lėšų saunai statyti. Dabar rengia projektą SAPARD programai, gautas lėšas skirtų valgyklai, poilsio namams, pirčiai ant ežero kranto statyti.

Truputį laisvalaikio skiria keramikai

Gyvenant Panevėžyje, Birutė ir Vilius Šeškauskai garsėjo keramikos gaminiais. Užsiimti tuo aukštaičius skatino Viliaus sesuo, dabar Merkinėje gyvenanti profesionali dailininkė Elvyra Petraitienė. Tautodailininkai B. ir V.Šeš-kauskai dalyvavo Europos ir tarptautinėse keramikos parodose.
Įsikūrę Bebrusų kaime, jie įsteigė dideles keramikos dirbtuves. Kartais keramika užsiima žmona ir dukros. "Nebėra jų gaminių paklausos. Įdedi daug darbo, o iš jo naudos neturi", - sakė molėtiškis Vilius Šeškauskas, dabar paniręs į pramogų verslą.

Bronius VERTELKA

Bebrusų kaimas, Molėtų rajonas

© 2002 "XXI amžius"

 

Iš kairės: Kęstutis, Vilius ir Birutė Šeškauskai

Autoriaus nuotrauka

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija