"XXI amžiaus" priedas apie provincijos gyvenimą Nr.2 (29)

PRIEDAI
ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai

Savas verslas - pačių atkastas lobis

Romą ir Rimą Pivorus sieja šeima ir verslas. Įmonės pavadinimas "Roris" sudėtas iš jų pirmųjų skiemenų. Romas - jos savininkas, Rita - direktorė. Siuvimo iš kailių verslu užsiimantys Pivorai nelinkę bendrauti netgi su vietos žiniasklaida, tačiau "XXI amžiui" pavyko juos pakalbinti.


Šeimos duetas - prekybininkė ir dainininkas

Rita - uždaro būdo moteris, apie save pasakoja šykščiai. Prekių žinovės specialybę ji įgijo tuomečiame Kauno kooperacijos technikume. Apie jį moteris dabar atsiliepia tik teigiamai. "Paisto nesąmonę, jeigu kas sako, kad į mokslą tada žiūrėjo pro pirštus arba jį galėjai nupirkti. Aš technikume įgijau puikių žinių, kurios labai praverčia mano versle".

Ką uždirba, Balelių verslininkai Romas ir Rita Pivorai investuoja į savo verslą


Kaimo žmogus - vis dar kryžkelėje

Nors sunkiai, o kartais ir vangiai, bet Lietuvos kaimo žmonės nestoviniuoja vietoje, o vienokiais ir kitokiais būdais ieško išeičių iš sudėtingų savo būties situacijų, mintis ir veiklą kreipdami į ateinančią dieną. Nestovėti vienoje vietoje skatina ir spartus mūsų šalies žengimas į Europos Sąjungą, su tuo susijusios naujos viltys gyventi geriau, gražiau, padėti pamatą ne vien savo vaikams, bet ir patiems ta gerove pasidžiaugti.
Deja, visos vertybės vienu rankos mostelėjimu neatsiranda, reikia padėti daug pastangų, įveikti aibę kliuvinių, trukdžių, biurokratizmo, neaiškumų apraiškų, kad vežimas ne itin braškėdamas kiltų į kalną. O kad tokių pastangų reikia šią dieną, jų prireiks rytoj ir dar vėliau, byloja sudėtinga kaimo padėtis dabartiniu metu. Kooperacijos žemės ūkyje plėtra, kaimo turizmas, verslai, kreditavimo sistema, žemės ūkio bendrovių likimas, parama pagal specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programą (SAPARD), kaimo žmonių švietimas, daug kitų dalykų tebėra itin aktualūs šiandieniniame kaime.
Apie tai kalbėjo "XXI amžiaus" svečiai - Kauno apskrities viršininko administracijos Kaimo plėtros programų skyrius vedėja Laima SMOLSKIENĖ, Lietuvos braškių augintojų draugijos tarybos pirmininkas, Lietuvos žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorius, ūkininkas Vidas JUODSNUKIS, žemės ūkio rūmų specialistas kooperacijos plėtrai Zenonas KELIAUSKAS, Lietuvos ūkininkų sąjungos Kauno rajono skyriaus tarybos narys, Babtų seniūnijos ūkininkas Vytautas ŽMUIDZINAVIČIUS bei Žemės ūkio rūmų ekonomistas kaimo verslams Redas MIŠKINIS.

Kauno apskrities viršininko administracijos Kaimo plėtros programų skyriaus vedėja
Laima Smolskienė


Miesto triukšmą iškeitė į kaimo ramybę

Vandenų plote, kurį yra išsinuomojęs Vilius Šeškauskas, tilptų tokie keturi miestai kaip Panevėžys. Pramogų parkas, kokį turi molėtiškis verslininkas, yra vienintelis šalyje.


Ieškojo pramogos, rado vargą

Panevėžyje gimęs ir užaugęs V.Šeškauskas jautė silpnybę gamtai ir vandeniui. Labanoro girioje rado patinkančią sodybą ir ją nusipirko. Savaitgaliais atvažiuodavo su šeima ten pailsėti, pasakiško gamtos grožio apsuptuose namuose jie vasarodavo. Norėjo sodyboje apsigyventi, tačiau suprastėjo susisiekimas autobusais. Vaikams kelionė mokyklon į vieną pusę - per 20 kilometrų.

Iš kairės: Kęstutis, Vilius ir Birutė Šeškauskai


Kristaus statulą restauravo parapijiečiai

Anykščių seniūnijos Burbiškio kaimo kapinėse nuo pokario laikų stovi įspūdingo dydžio laiminančio Kristaus Karaliaus statula su užrašu: "Kristau, grąžink pasauliui taiką. Tavo globai pavedame save ir Tėvynę Lietuvą".
Kitas užrašas skelbia: "Kun. Prano Zabielos rūpesčiu ir lėšomis įkurtos Burbiškio parapijos dešimtmečiui prisiminti. 1933-1943. Dėkingi burbiškiečiai".
Anksčiau ši skulptūra stovėjo Burbiškio centre, šalia dvaro rūmų. 1932 metais dvaro rūmus nusipirko iš JAV grįžęs vienuolis jėzuitas kunigas Pranas Zabiela, pasiryžęs įkurti parapiją. Rūmų antrajame aukšte įrengtoje koplyčioje 1932 m. lapkričio 15-ąją aukotos pirmosios šv. Mišios, o po kelių dienų koplyčia perkelta į pirmąjį aukštą, nes taip patogiau gyventojams. Dvaro savininkas kun. P.Zabiela didelę patalpą paskyrė bažnyčiai - buvo iškeltos lubos, atliktas remontas, padarytas altorius.


Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija