"XXI amžiaus" priedas apie Lietuvą ir pasaulį, 2003 m. rugpjūčio 20 d., Nr. 16 (61)

PRIEDAIARCHYVAS
2002 metai
2003 metai

Lietuva ir Prancūzija: kas perbėgo kelią?

Prancūzų dainininkui Bertranui Kanta pareikštas įtarimas dėl aktorės Mari Trentinjan nužudymo. Nuotraukoje jis guli ant M.Trentinjan kelių, kairėje - aktorės mama kino režisierė Nadin

Pasvarstykime apie Lietuvos ir Prancūzijos santykius. Kodėl apie juos? Pretekstą davė praėjusį trečiadienį Šveicarijos laikraštyje “Le Temps” išspausdintas Deni Masmežano straipsnis, kuriame tvirtinama, kad garsios prancūzų aktorės žūtis Vilniuje virto teisinio pobūdžio nesutarimais tarp Vilniaus ir Paryžiaus bei įgavo politinį atspalvį. Laikraštis cituoja vieną Lietuvos opozicinės partijos lyderį, kuris nužudymu kaltinamo Bertrano Kanta ekstradiciją Prancūzijai pavadino “nacionalinio Lietuvos išdidumo klausimu”.

Lietuviškas liliputo refleksas?

Taigi šveicarų apžvalgininkas tarsi pritaria, kad teisiniai ginčai įgavo politinį pobūdį, tačiau atmosfera, anot laikraščio, truputį sušvelnėjo, kai paaiškėjo, kad į Vilnių gali atvykti tardytoja Natali Tiurky. Bet ne taip viskas paprasta. Vieni Paryžiuje kalba, kad Lietuva turi nevisavertiškumo kompleksą prieš Prancūzijos teisėtvarką, kiti tai vadina teisėtu mažos šalies refleksu. Lietuva rengiasi stoti į ES ir nori įrodyti, kad jos teisingumas nė kiek ne prastesnis negu senosios demokratijos šalyse.


Bagdado pamokos
Apie irakiečius, amerikiečius ir dar kai ką

JAV kariškiai apieško irakiečius

Antrasis Persijos įlankos karas priminė blogai surežisuotą tragikomediją. Pasaulį stebinęs diktatorius S.Huseinas vieną dieną dingo, o jo išgirtoji armija, keletą savaičių rodžiusi ganėtinai vangų pasipriešinimą, savo sostinės prieigose tiesiog išgaravo. Žadėtojo Bagdadogrado (S.Huseinas labai mėgdavo pabrėžti, kad įsiveržėlių Bagdade laukia toks pat pragaras, kaip ir vokiečių Stalingrade) mes neišvydome. Atvirkščiai, susidarė įspūdis, kad didžioji gausios irakiečių armijos dalis tiesiog išsivaikščiojo po namus.
Nutilo įvairaus masto ekspertai ir prognozuotojai. Užsičiaupė didžioji dalis protestuotojų. Net arabai, keikę Vakarų imperialistus, su nuostaba žiūrėjo į televizorių ekranus, kur džiūgaujančios minios batais spardė nuverstą S.Huseino statulą. Pasaulį ištiko lengvas šokas, o pacifistinė rusų demonstracija Maskvoje įvyko tą dieną, kai amerikiečių tankai netrukdomi įvažiavo į Irako sostinės centrą.


Knyga, sukėlusi ant kojų Prancūziją

B.Bardo su vienu iš daugelio savo numylėtinių

Pasaulio kino legenda tapusi Prancūzijos kino aktorė Bridžita Bardo savo 68-ąsias metines sutiko pateikdama savo naują atsiminimų ir apmąstymų knygą. Ši moteris visikai neslepia, jog neapkenčia šiuolaikinio pasaulio žmonių. Ypač musulmonų ekstremistų, kuriems nerūpi moralė ir padorumas, visų kairiųjų - komunistų ir socialistų. Užtat ji labai gerbia prancūzų kraštutinių dešiniųjų lyderį Žaną Mari Le Peną. Apie visa tai ji aprašė savo naujojoje knygoje, pasirodžiusioje Prancūzijos ir kitų Europos šalių knygynuose. Knyga sukėlė didžiulį susidomėjimą ne tik Prancūzijoje. B.Bardo gyvena savo dvare gana uždarą gyvenimą, apsupta gausybės „jaunesniųjų mūsų brolių“ - šunų, kačių ir kitų gyvūnų, už kurių išlikimą ji aktyviai kovoja jau kelis dešimtmečius.


Stojimas į ES atvers galimybes Lietuvos turizmo plėtrai

Pasaulio turizmo asociacijos atstovas Europai Luidžis Kabrinis

Praėjusiais metais į Lietuvą atvyko 4,7 proc. mažiau užsienio svečių nei užpernai - iš viso 3,999 mln. Kadangi tokie pasauliniai įvykiai, kaip terorizmo aktai, kariniai konfliktai, SŪRS Lietuvą paveikė mažiau, tikimasi, kad šitie metai turizmo verslui bus palankūs, nors dabar statistinės tendencijos nedžiugina. Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse, Lietuvos “Novaturas” užfiksavo, kad šiemet dėl tarptautinių įvykių kelionių bumas mūsų šalyje prasidėjo vėliau - gegužės pabaigoje, birželio pradžioje, tačiau mano, kad jis turėtų būti ypač sėkmingas.
Europos dalis pasauliniame turizme, manoma, sudaro apie du trečdalius ir turistams lieka vienu patraukliausių regionų.
PTO atstovo Europai vertinimu, pastaruoju metu keičiasi turistų elgesys - jie linkę neskubėti, palaukti paskutinių minučių, mieliau keliauja į artimesnes šalis, didelį dėmesį kreipia į kainą, dėl teroro atakų baimės vietoje lėktuvų skrydžių dažniau vykstama keliais, verslo kelionių mažėja, jos pinga. Nepaisant ekonominės padėties bei įvykių, per pastaruosius dvejus metus sukrėtusių pasaulį labiausiai per pusę amžiaus, turizmas išlieka vienu dinamiškiausių verslų. Palyginus 1950 ir 2000 metus, atvykstančių turistų skaičius išaugo nuo 25 mln. iki 696 mln. Praėjusiais metais į Europą buvo atvykę 411 mln. turistų - 58 proc. keliavusiųjų.


Kazio Pakšto Baltoskandijos idėja prieškariu ir dabar

Prof. Kazys Pakštas

K.Pakšto „Baltoskandijos konfederacija“

„XXI amžiuje“ (Nr. 49) rašyta apie garsų geografą, politiką ir rašytoją prof. Kazį Pakštą, kurio 110- osios gimimo metinės paminėtos birželio 29 dieną. Vienas „neišgirstu pranašu“ vadinto žmogaus originaliausių darbų – „Baltoskandijos konfederacija„ („The Baltoskandian Confederation„). Veikalas, kurį Lietuvių kultūros institutas 1942 metais išleido Čikagoje, sudarytas iš keturių dalių. Pirmasis skyrius skirtas Baltoskandijai, kaip geografiniam ir kultūriniam vienetui, apibūdinti, antrasis- kaip ekonominiam, trečiasis- kaip politiniam ir kariniam, o ketvirtojoje dalyje nagrinėjamos istorinės Baltoskandijos idėjos.
Pasak A.Bliūdžiaus, veikalas „Baltoskandijos konfederacija“ dar ir dabar išlieka originalus keletu aspektų (Voruta, 1993, Nr. 17). Pirmiausia juo apibendrinti visi XX a. pirmosios pusės Baltoskandijos temai skirti darbai Lietuvoje. Antra, tai buvo nors ir nedidelė, bet konkreti studija, pagrindžianti ir nurodanti kelius realiam Baltoskandijos šalių kultūriniam, ekonominiam ir politiniam bendradarbiavimui bei susivienijimui. Trečia, šis veikalas buvo tarsi iššūkis, mažų tautų mestas didžiosioms Antrojo pasaulinio karo sūkuryje, siekiant sukurti tada nors ir utopinį, tačiau perspektyvų Europos (kartu ir pasaulio) mažų ir didelių valstybių bei jas sudarančių nacijų optimalaus bendradarbiavimo modelį, turint vieną aiškų tikslą – išsaugoti tarpnacionalinę pusiausvyrą ir garantuoti maksimalų tarptautinį saugumą.


Aukso karštligė

Penkiolika metų kovojančią ir verkiančią Lietuvą krėtė slaptas giluminio viruso drugys – draugai ir bičiuliai dalijosi partijos auksą. (Nepamirškime, geriausiais laikais visas turtas buvo “liaudies”, tai yra, Partijos.) Dabar atėjo eilė Europos auksui.
Ieškotojai skuba užsikalti kuolelius, atsižymėti ir pasidalyti zonas. Drugys jau pereina į atvirą formą, jis krečia nebe grupes, o valstybės struktūras. “Aš į tave šausiu iš to kompromato, bet aš į tave – iš to!” Kieno rankose didesnis šaunykas? Ar gali susirinkti vienose rankose visi šaunykai?


Ar bus kam džiaugtis reformuota ES?

Europos Konventas, rengdamas konstitucinės sutarties projektą, nuolat kalbėjo apie ES ateitį, jos vaidmenį tarptautinėje politikoje. Tačiau svarbius ir labai dramatiškus demografinius pokyčius netolimoje Europos ateityje Konventas lyg ir pamiršo. Deja, būtent jie greitai taps daug svarbesni ir aktualesni negu visos Konvento taip detaliai numatytos institucinės reformos.


Ar galima Lietuvoje krikščionių politikų santalka?

Lietuvoje veikia dvi viena kitai oponuojančios krikščionių demokratų partijos, Krikščionių demokratų frakciją įkūrė ir Tėvynės sąjunga, o liberalcentristai tokio pavadinimo frakciją yra įsipareigoję įsteigti. Taigi Lietuvoje politikų, kurie viešai teigia savo krikščioniškas pažiūras, tikrai netrūksta. Deja, krikščionių politikų įtaka valstybės gyvenime minimali. Paprastai ji apsiriboja krikščioniška retorika, dažnu Dievo vardo minėjimu, bet ne kitokios, ant tvirtų vertybių pamatų stovinčios visuomenės kūrimu.
Karštai diskutuojama, kas dėl tokios situacijos kaltas, kas suskaldė Lietuvoje krikščionis politikus, o kas juos bandė sutelkti. Paprastai tokio pobūdžio diskusija primena Jėzaus ištarmę apie tai, kad puikiai įžvelgiame krislą brolio akyje, bet nematome rąsto savojoje. Iš tiesų įvairioms politinėms organizacijoms priklausantys krikščionys politikai teisėtai gali vardyti tarpusavio nuoskaudas. Tačiau ar dėl to kas nors pasikeis?


Ar postas nereikšmingas, ar derinimas įtartinas?

Prieš skiriant ambasadorių į kokią šalį, konkreti kandidatūra derinama su šalimi, į kurią ambasadorius bus paskirtas. Prieš porą mėnesių prabilta, kad dabartinis Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Mečys Laurinkus bus paskirtas Lietuvos ambasadoriumi Ispanijoje. Išeitų, kad kandidato derinimas su Ispanija vyko anksčiau, nes apie M.Laurinkaus pasitraukimą iš užimamo posto taip pat kalbų netrūko.


JAV vilioja informacinių technologijų specialistus

Kasmet į JAV atvyksta maždaug 115 tūkstančių aukštos kvalifikacijos specialistų iš daugelio šalių. Ieškoti laimės JAV ryžtasi vis daugiau informacinių technologijų absolventų. Tikimasi, kad tokių atvykėlių nuolat daugės. Tam itin palankus ir 2001-ųjų spalį JAV Kongreso priimtas naujasis migracijos įstatymas, kuriam įsigaliojus darbo vizą per metus gali gauti net 200 tūkstančių specialistų.


Karščiai verčia susirūpinti šylančiu pasaulio klimatu

Daugiau nei du mėnesius Europoje vyraujant sekinantiems karščiams, nuo kurių kilo didelė grėsmė žemės ūkio produkcijai ir užsiliepsnojo daugybė gaisrų, mokslininkai susirūpino dėl šylančio pasaulio klimato. Kraštutinės oro sąlygos Europoje pastebimos vis dažniau.
Mažiau kaip prieš metus Vokietijoje, Rusijoje, Austrijoje ir Čekijoje daugybė žmonių žuvo per potvynius. Šįmet grėsmę gyvybėms ir gyvenvietėms daugybėje Europos sričių kelia karščiai.


Nesėkmės kamuoja Didžiąją Britaniją

Dar neseniai Vokietijai ir Prancūzijai Versalyje švenčiant „jungtuves“, kuriant planus apie jungtinę abiejų šalių pilietybę ar jųdviejų vadovavimo suvienytai Europai utopijas, Didžiajai Britanijai „beliko braukti džiaugsmo ašaras“.
Taip ironiškai apie pokyčius Europoje kalba JAV politikos apžvalgininkai. Dera pastebėti, kad aprašytoji scena yra permainingos trišalių santykių evoliucijos rezultatas, nes dar prieš keletą mėnesių šiam trišaliam trikampiui savo sąlygas diktavo Amerikos valios Europoje ambasadore tapusi Didžioji Britanija.


„Adata“ vėl galėjo smigti į Amerikos kūną…

Vakarų žiniasklaida skelbia, kad JAV ir Rusijos specialiųjų tarnybų pastangomis užkirstas kelias galbūt visai serijai teroro aktų Amerikoje. Atrodo, kad tai pirmas realus dviejų didžiųjų valstybių slaptųjų tarnybų bendradarbiavimo rezultatas, kurio reikšmę šiuo metu vertinti sunku. Mat, kaip parodė 2001-ųjų rugsėjo 11-osios teroristų išpuoliai Niujorke ir Vašingtone, aukų galėtų būti tūkstančiai.


ES ir Azijos šalys kartu kovos su teroristų finansavimo šaltiniais

Europos Sąjungos (ES) ir Azijos finansų ministrai dar kartą patvirtinto savo šalių ryžtą kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo šaltiniais. Be to, pareigūnai paragino plėsti tarptautinį bendradarbiavimą.


Teroristus kuria nedarbas

Per ateinantį dešimtmetį potencialių darbininkų skaičius Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje padidės 40 procentų. Kaip rašo įtakingas britų verslo dienraštis “The Financial Times”, tai dar kartą įrodo, jog būtina vykdyti reformas, kurios leistų sumažinti socialinę įtampą ir susilpninti sunkios ekonominės situacijos kaitinamas fundamentalistines nuotaikas.


Prancūzai, rusai ir vokiečiai priversti slėpti nemeilę amerikiečiams

XXI a. pradžia pasaulį sudrebino teroristiniais išpuoliais JAV. Po lemtingųjų 2001-ųjų rugsėjo 11-osios įvykių JAV vyriausybė pareiškė norą ne tik kovoti su visoms Vakarų valstybėms gresiančiais pavojais, bet ir garantuoti saugumą visame pasaulyje. Tuo džiaugiasi toli gražu ne visi.


Didėjantis mišrių šeimų skaičius gąsdina genetikus

Mišriose šeimose gimę vaikai neretai susiduria su bendraamžių panieka, tokiose šeimose neretai kalbama dviems ar net trijomis kalbomis, o skyrybų atveju vaikams tenka pasirinkti ne tik kurią pusę - mamą ar tėtį – palaikyti, bet ir apsispręsti, kokią tautybę jie renkasi.


Pasaulio šalių skurdas

Jungtinių Tautų (JT) Vystymo programos ataskaitoje teigiama, kad XX amžiaus paskutiniojo dešimtmečio ekonomikos pakilimas nuskurdino apie 50 valstybių, pusę kurių sudaro Afrikos šalys. Nuskurdusiose valstybėse, be kita ko, padidėjo badaujančiųjų skaičius ir sutrumpėjo vidutinė gyvenimo trukmė.


Didžiausia elektros tiekimo krizė

Praėjusio ketvirtadienio vakarą įvyko didžiausia Šiaurės Amerikos istorijoje elektros energijos tiekimo krizė. JAV ir Kanadoje per tris minutes per savotišką grandininę reakciją automatiškai išsijungė daugiau kaip 20 elektrinių. Per 50 mln. vartotojų daugeliui valandų liko be elektros. Kompetentingos Kanados ir JAV žinybos iš pradžių dėl krizės kaltino viena kitą, kol abiejų valstybių lyderiai - prezidentas Džordžas Bušas ir ministras pirmininkas Žanas Kretjenas sutarė sudaryti tarpvalstybinę darbo grupę, išanalizuosiančią plataus masto elektros dingimo priežastis ir parengsiančią rekomendacijas ateičiai.


Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija