„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. spalio 31 d., Nr. 19 (156)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Vengrų bičiuliai turiningai baigs veiklos metus

Atsisveikinimo vakarienėje
su buvusiu Vengrijos
ambasadoriumi Šandoru
Juhasu (kairėje). Dešinėje –
dr. Vytautas Grinius
ir prof. Ona Voverienė

Prieš metus Lietuvoje buvo plačiai paminėtos 1956 metų Vengrijos sukilimo 50-osios metinės. Apie tai nemažai rašyta ir „XXI amžiuje“. Ar tuo viskas baigėsi, ar herojišką vengrų tautą jau pamiršome?

Į šiuos ir kitus klausimus maloniai sutiko atsakyti Lietuvos ir Vengrijos bičiulių kultūros draugijos pirmininkas, Vengrijos ambasadoriaus Lietuvoje garbės patarėjas dr. Vytautas Grinius.

Ne, nepamiršome. Lietuvių ir vengrų draugystė tebesitęsia. Gegužės mėnesį iškilmingai atsisveikinome su pirmuoju Vengrijos ambasadoriumi Lietuvoje. Kartu su vengrų bendruomene Lietuvoje, mes su prof. Ona Voveriene, atstovavę Vengrų bičiulių kultūros draugijai, dalyvavome atsisveikinimo vakarienėje, poną Sandorą Juhašą perjuosėme lietuviška juosta – joje buvo įrašytas jo vardas, pavardė, kadencijos metai ir žodis „Lietuva“. Diplomatinis darbas mūsų šalyje yra jo turtingos biografijos dalis. Apie tai prof. O.Voverienė rašė „Lietuvos aide“. Aš pasirūpinau, kad tas straipsnis būtų taisyklingai išverstas į vengrų kalbą ir įteikiau rugsėjo mėnesį naujajam Vengrijos nepaprastajam ir įgaliotam ambasadoriui, pradėjusiam savo kadenciją Vilniuje, sakydamas, kad tikiu, jog Jo Ekscelencija Peteris Nosko-Horvatas (Noszkó-Horvįth Péter) savo diplomatine veikla pelnys lietuvių simpatijas, kaip ir pirmasis ambasadorius.

Naujasis diplomatijos vadovas kartu su kitais dienraščių bei TV žurnalistais buvo pasikvietęs ir mūsų draugijos narę prof. O.Voverienę, dažnai bendradarbiaujančią spaudoje.

Apie susitikimą profesorė parašė straipsnius į Amerikos lietuvių laikraštį „Draugas“ bei mūsų šalies laikraštį „XXI amžius“. Jau du kartus su ambasadoriumi bendravau ir aš – aptarėme bendrus renginius.

Vengrijoje yra daug lietuvių medžio skulptorių darbų. Prašytume apie juos ir jų autorius papasakoti plačiau.

Mūsų draugijos vienas narys yra tautodailininkas iš Ukmergės Rimantas Zinkevičius. Beje, jis yra prof. Zigmo Zinkevičiaus giminaitis, Vengrijoje lankęsis jau penktą kartą. Su kitais dviem tautodailininkais 1990 metais jis sukūrė įsimintiną koplytstulpį vengrų laisvės kovotojams atminti. Koplytstulpis pastatytas Budapešto kapinėse, kur palaidotos politinės pokario aukos bei kankiniai.

1991 metais Rimantas su medžio skulptoriumi iš Birštono sukūrė šv. Jurgio kompoziciją, skirtą įamžinti sovietinės armijos išvedimui iš Vengrijos. Skulptūra pastatyta Kiškunmajšos mieste.

2002 metais Rimantas kūrė įvairias medžio skulptūras miesto skvereliui, esančiame prie muziejaus. Pernai rugsėjo viduryje kartu su Adolfu Teresiumi iš Garliavos sukūrė Jėzaus Nazariečio medžio skulptūrą. 5 metrų kryžius pastatytas Budapešte, 1956 metų revoliucijos memoriale. Atidengiant skulptūrą dalyvavo Lietuvos ambasadorius Vengrijoje Darius Jonas Semaška. Tai buvo bendras su Vengrijos Politinių kalinių sąjunga projektas.

Visai neseniai, rugsėjo 5-12 d., į Kiškunmajšą Rimantas nuvežė savo kūrinių (įvairių medžio skulptūrėlių bei kompozicijų) parodą. Mero pakviestas dalyvavo jubiliejiniuose renginiuose, kur jam buvo suteiktas to miesto garbės piliečio vardas. Tai gražus bendradarbiavimas ir įvertinimas. Šią prasmingą kelionę globojo Ilona Jučionienė – Vengrijos garbės konsulė Kaune.

Lietuvoje skamba vengrų muzika...

Spalio 6 d. Taikomosios dailės muziejuje pagal senosios muzikos Banchetto Musicale festivalio programą (meno vadovė Nelda Bagdonavičiūtė) įvyko vengrų kilmės renesanso laikų liutnisto Valentino Bakfarko (Bakfark Bįlint) kūrinių koncertas, kuris Žygimanto Augusto karaliavimo laikais tarnavo jam Vilniaus Valdovų rūmuose. Grojo Jakobas Heringmanas – svečias iš Londono, vienas žymiausių pasaulyje liutnistų. Koncertą organizavo ir labai gražiai komentavo kūrinius bei pasakojo apie patį Valentiną Bakfarką senosios muzikos specialistė Jūratė Mikiškaitė – Vyčienė. Tai buvo subtilus, ilgam įsimenančios muzikos vakaras tokioje romantinėje istorinių muziejaus eksponatų apsuptyje. Tie eksponatai vėliau užpildys atstatytų Valdovų rūmų menes.

Prašytume papasakoti apie artimiausiu metu įvyksiančius renginius.

Vengrijoje šiemet paskelbti Zoltano Kodajo metai. Tai ne tik žymus vengrų kompozitorius, bet ir muzikos teoretikas, pedagogas, liaudies muzikos tyrinėtojas – muzikinio bei kultūrinio gyvenimo iškili asmenybė. Jis yra vaikų muzikinio ugdymo metodo, vadinamo „Kodajo metodu“, autorius. Šis metodas plačiai taikomas Europos šalyse, Amerikoje, Japonijoje, Kinijoje, taip pat žinomas ir Lietuvoje. Z. Kodajis brangus Vengrijai taip, kaip mums M.K.Čiurlionis.

Vengrų bičiulių kultūros draugija inicijavo iškilmingą Z. Kodajo kūrinių koncertą, kuris numatytas lapkričio 20 d. 18 val. Nacionalinėje filharmonijoje. Mes manome, jog negalima nepaminėti tokio žymaus vengrų tautos sūnaus 125 gimimo ir 40 metų nuo mirties sukakties metinių Lietuvoje.

Neseniai Lietuva ir Vengrija tapo Europos Sąjungos narėmis, tai ir tokių datų minėjimas yra svarbus kaip abipusių kultūrinių ryšių įprasminimo forma. Tas iškilmingas koncertas, manau, bus susietas su Vengrijos Ministro Pirmininko oficialiu vizitu į Lietuvą. Šį pasiūlymą labai palankiai sutiko jų ambasadorius, tad bus siūloma Užsienio reikalų ministerijai, kad renginį įtrauktų į vizito programą. Mes laukiame koncerto finansinių rėmėjų.

Čia pat ir Naujieji Metai. Kokių renginių galime laukti 2008-aisiais?

Jubiliejinėmis sukaktimis bus paženklinti ir 2008-ieji tiek Vengrijos, tiek Lietuvos istorijoje. Kitais metais sueis 160 metų nuo 1848-ųjų metų sukilimo Vengrijoje prieš Habsburgų dinastiją, siekiant nepriklausomybės, o Lietuvoje sukaks 145 metai nuo 1863 metų sukilimo, siekiant išsivaduoti iš carinės Rusijos priespaudos. Mūsų draugija siūlo abiejų šalių istorikams Vilniuje surengti tarptautinę mokslinę konferenciją tema „Išsilaisvinimo judėjimas Vidurio ir Rytų Europoje XIX a. viduryje“.

Mus drąsina praėjusių metų sėkmingas patyrimas, rengiant Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje mokslinź konferenciją, minint Vengrijos 1956 metų sukilimo 50-ąsias metines.

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi

Aldona Kačerauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija