„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. spalio 31 d., Nr. 19 (156)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

NATO Parlamentinės Asamblėjos struktūroje jaučiamės naudingi

Rasa Juknevičienė (antroji
iš dešinės) su Pakistano
senato pirmininku (ketvirtas
iš dešinės) NATO Parlamentinės
Asamblėjos vizito Pakistane metu

Lietuvos Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkė Rasa Juknevičienė yra išrinkta vieno svarbiausių – Politikos komiteto pranešėja (reporter). Kalbamės su Rasa Juknevičiene apie jos einamas pareigas.

 

NATO Parlamentinė Asamblėja yra viena rimčiausių parlamentinių struktūrų pasaulyje. Joje vykstančios diskusijos yra įdomios ir svarbios todėl, kad diskutuoja pagrindiniai politiniai pasaulio žaidėjai – JAV, Europos valstybės, Rusija. Pastaruoju metu geografija plečiasi, dalyvauja net ir Afganistano, Pakistano valstybių parlamentarai, tokių valstybių, kurios, atrodė, labai toli nuo NATO.

Man džiugu, kad Lietuvos atstovai ir jų žodis yra vertinamas. Man patikėtos Politikos komiteto pranešėjos pareigos reikalauja rengti ir pristatyti raportus, kurie yra pagrindinis NATO Parlamentinės Asamblėjos darbo produktas.

Jums jau teko skaityti ir pirmąjį pranešimą, kurio tema siejama su Pakistanu. Kaip sekėsi?

Tai jau yra atsakomybė. Jeigu anksčiau man informacija apie Pakistaną televizijos ekrane tik prabėgdavo pro akis, tai dabar turiu gilintis. Suvokiau, kaip tai svarbu Lietuvai. Lankydamasi Afganistane ir bendraudama su kai kurių provincijų lyderiais, buvusiais kovotojais prieš sovietų okupaciją, suradau įdomių sąlyčio taškų tarp mūsų valstybių ir suvokiau, kad mūsų nepriklausomybės žingsniai siejami su Afganistanu. Gal Sovietų Sąjungos žlugimui turėjo įtakos pralaimėjimas Afganistane? Afganistano žmonės ištvėrė komunizmą.

Pakistanas glaudžiai susijęs su Afganistanu – iki šiol dar nėra net nubrėžtos sienos tarp tų valstybių. Iš esmės valstybės suaugusios kaip Siamo dvyniai.

Toks mūsų situacijos bendrumas yra labai netikėtas. Afganistanas, atrodo, toli, bet iš tiesų mes esame susiję su tuo regionu. Vakarų senosios valstybės įsiklauso į mūsų žodį, esame kviečiami aktyviau dalyvauti NATO Parlamentinės Asamblėjos struktūrose. Jaučiamės naudingi ir reikalingi.

Ta pačia proga prašytume papasakoti apie to regiono politinę padėtį, į kurią Jums tenka gilintis.

Pakistanas yra įdomi valstybė. Su Afganistanu bendra tai, kad abi šios valstybės atsirado žlugus Britų imperijai ir Indijai išsikovojus nepriklausomybę. Pakistanas yra labiau išsivysčiusi valstybė negu Afganistanas, nors kai kuriose Pakistano provincijose, pavyzdžiui, besiribojančiose su Afganistanu, skurdas yra labai panašus. Afganistaną ir Pakistaną sieja tai, kad abiejose valstybių sienos pusėse gyvena puštūnai, daugiamilijoninė tauta, kuri iš esmės yra padalinta per pusę. Pakistanas nuo nepriklausomybės paskelbimo (1947 m.) išgyveno sudėtingą vystymosi laikotarpį. Ten visą laiką didelės įtakos turėjo kariškiai. Demokratijos proceso sunkumai ryškūs ir šiandien, nes Pakistanas yra branduolinė valstybė. Jeigu tas ginklas pereitų į fundamentalistų rankas, esu tikra, situacija tame regione, o ir visame pasaulyje iš esmės pasikeistų. Todėl NATO bendradarbiavimas su Pakistanu – o Lietuva yra NATO valstybė – yra labai svarbus.

Lietuvos ryšiai su Pakistanu nėra labai išvystyti.

Mes Pakistane turime savo garbės konsulą, pakistanietį verslininką, labai tam atsidavusį žmogų. Ryšių ne tiek jau daug, bet, pavyzdžiui, su Beludžistano provincija esame susiję per indoeuropietiškas šaknis. Kalbinius bendrumus kai kurie laiko menamais, o kai kurie – tikrais. Bet dabar labiausiai esame susiję per pasaulio geopolitinius procesus.

Jeigu NATO susilpnės, o JAV ir toliau sunkiai seksis telkti paramą Irako problemoms spręsti, jei reikalai lėtai į gera keisis Afganistane, gali pasikeisti ir mūsų saugumo situacija. Šiaurės valstybės jau pradeda kalbėti apie sumažėjusį saugumą Šiaurės Europoje. Mes į tą regioną įeiname, ir akivaizdu, kad Rusijos įtaka Lietuvai gali tik didėti, jeigu problemos gilės Azijos pietuose, tuose regionuose, apie kuriuos kalbame. Tai susiję su mūsų saugumu tiesiogiai – jeigu NATO turės daugiau problemų ten, tai mažiau dėmesio skirs čia. O mes patys dar nesame pajėgūs atsispirti daugeliui dalykų. Rusijos svarba auga, nes ši valstybė naudojasi tuo, kad yra reikalinga JAV. Rusija tais procesais manipuliuoja ir taip gali daugiau įtakos daryti aplinkiniams regionams.

Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija