„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2008 m. vasario 20 d., Nr. 4 (163)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

V. Adamkus Didžiojoje Britanijoje

Prezidentas Valdas Adamkus įteikė
buvusiai Didžiosios Britanijos
premjerei Margaretai Tetčer
Vytauto Didžiojo ordino
Didžiojo kryžiaus apdovanojimą

Praėjusią savaitę su oficialiu vizitu Didžiojoje Britanijoje lankėsi Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Susitikime su britų premjeru Gordonu Braunu buvo kalbėta apie Lietuvai ir daugeliui kitų ES šalių kylančią energetikos problemą – priklausomybę nuo vienintelio šaltinio Rytuose. D. Britanijos premjeras pabrėžė, kad Europa turėtų kurti stipresnę ir vieningesnę energetinę politiką, domėjosi padėtimi Lietuvoje, kuri susidarys uždarius Ignalinos atominę elektrinę. V. Adamkus pristatė praėjusią savaitę pasirašytą sutartį dėl elektros tilto tarp Lietuvos ir Lenkijos ir planus sujungti Lietuvos ir Skandinavijos tinklus. Prezidentas pridūrė, kad Lietuva ketina imtis didelio ir atsakingo projekto – kartu su kaimyninėmis šalimis pastatyti naują ir modernią atominę elektrinę. Jungtinė Karalystė taip pat ketina statyti naujas atomines elektrines ir plačiau panaudoti vėjo energetiką. Susitikime buvo aptarti Rusijos ir Vokietijos planai tiesti Baltijos dugnu dujotiekį „Nord Stream“. V. Adamkus atkreipė dėmesį į šio projekto keliamus pavojus aplinkosaugai ir pabrėžė, kad jo įgyvendinimas gali sukelti nemažai problemų daugeliui Baltijos jūros valstybių. Kalbėdamas apie Lietuvos ekonomikos augimo ir eksporto tendencijas, G. Braunas teigė, kad, jo nuomone, Lietuvos ekonomika auga dinamiškai. Savo ruožtu V. Adamkus pakvietė britų verslininkus atrasti Lietuvą – vieną dinamiškiausių ir sparčiausiai augančios ekonomikos valstybių Europos Sąjungoje. G. Braunas padėkojo Lietuvai už svarų indėlį prisidedant prie Afganistano saugumo atkūrimo ir pilietinio gyvenimo stiprinimo. Prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad Lietuva ir toliau vykdys prisiimtus įsipareigojimus pagal savo finansines galimybes. Lietuvos vadovas ir Jungtinės Karalystės premjeras kalbėjosi ir apie Europos Sąjungos santykius su Rusija bei strateginę Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos svarbą visai Europai. V. Adamkus pakvietė Didžiosios Britanijos premjerą balandį vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Bukarešte paremti Ukrainos ir Gruzijos siekį prisijungti prie NATO Narystės veiksmų plano programos. Lietuvos vadovo nuomone, tai atitiktų jų lūkesčius, paskatintų toliau žengti reformų ir demokratijos keliu. Aptariant lietuvių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje problemas buvo pabrėžta, kad Didžiojoje Britanijoje gyvenantiems lietuviams yra labai svarbu, kad vietos mokyklose jų vaikai galėtų laikyti lietuvių kalbos egzaminą. Premjeras G. Braunas pažadėjo pasidomėti šia problema ir padėti ją spręsti. Lietuvos vadovas pakvietė Britanijos premjerą apsilankyti Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse.

Prezidentas V. Adamkus buvusiai Didžiosios Britanijos premjerei Margaret Tetčer įteikė valstybinį apdovanojimą – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ordino Didįjį kryžių. Ordinas M.Tetčer skirtas už nuopelnus Lietuvai ir dvišalių santykių puoselėjimą bei rėmimą. Dėkodama už įteiktą apdovanojimą M.Tetčer pažymėjo jaučianti ypatingą džiaugsmą, kad ilgus metus priespaudą kentusi Lietuva jau yra NATO ir Europos Sąjungos narė. M. Tetčer sakė: „Iškili Vytauto Didžiojo istorija mums primena, kad jūsų valstybė yra išgyvenusi šlovingus laikus. Jūsų tauta taip pat yra patyrusi ir daug vargo. Daugybę amžių svetimos tautos siekė užgniaužti tą stiprią nacionalinės dvasios pajautą, kuri sieja jūsų žmones. Tai truko pernelyg ilgai. Pernelyg ilgai jūsų šalies teritoriją okupavusios tautos bandė kontroliuoti jūsų likimą. Tačiau jokia tironija negali amžiams užgniaužti žmogaus dvasios. Lietuva pirmoji žengė žingsnius, dėl kurių ėmė byrėti Sovietų Sąjunga ir žlugo komunistinė sistema. Šiandien miegojusi jūsų žmonių dvasia vėl pažadinta, o Lietuvoje karaliauja teisės viršenybė, demokratiniai principai ir laisvos iniciatyvos teisė. Jūsų tauta yra gyvybinga ir klestinti, kartu su savo bendražygiais Europos Sąjungoje ir NATO ji gina bendrus įsitikinimus ir vertybes nuo vis naujai iškylančių grėsmių.“ Lietuvos vadovas padėkojo M.Tetčer už parodytą drąsą pasipriešinti tironijai ir neteisybei, kuri įkvėpė ir teikė viltį daugeliui Lietuvos žmonių paskutiniame sovietų okupacijos dešimtmetyje. V. Adamkaus nuomone, 150 tūkst. lietuvių, gyvenančių, besimokančių ir dirbančių Jungtinėje Karalystėje, savo žiniomis ir įgūdžiais, savo energija ir darbštumu svariai prisideda ir prie Didžiosios Britanijos ūkio augimo, puoselėja kultūros įvairovę ir mokslinį gyvenimą.

Vizito Jungtinėje Karalystėje metu prezidentas V. Adamkus susitiko su Didžiosios Britanijos parlamento bendradarbiavimo su Lietuva grupės vadovais Rodžeriu Beriu ir lordu Peteriu Braunesu. Susitikime aptarti Lietuvos ir Didžiosios Britanijos dvišaliai santykiai, lietuvių bendruomenės gyvenimas šioje šalyje ir Europos Sąjungos aktualijos. Britų parlamentarai pabrėžė, kad į Didžiąją Britaniją atvykę lietuviai svariai prisidėjo prie šalies ekonominio gyvenimo. V. Adamkus pažymėjo, kad šiais laikais žmonės naudojasi galimybe išvykti dirbti svetur, mokytis, patenkinti savo ekonominius poreikius bei norą pažinti pasaulį. „Mūsų pareiga Lietuvoje sukurti tokį gyvenimą, kad jie norėtų grįžti į namus ir galėtų pritaikyti svetur įgytas žinias bei patirtį, kuriant savo krašto gerovę“, – sakė V. Adamkus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija