"XXI amžiaus" priedas apie gyvybės apsaugą, 2002 m. gruodžio 13 d., Nr.12 (25)

PRIEDAI

Kunigai už gyvybę Kanadoje

Abortai pasėjo mirtį daugelyje pasaulio šalių. Dėl šios didžiulės visuomenės blogybės nužudyta milijonai dar negimusių kūdikių ir tai paveikė bene tiek pat motinų.
Motina Teresė kartą yra pasakiusi: „Manau, jog šiandien didžiausias taikos griovėjas yra abortas, nes juk tai yra karas prieš vaiką, tiesioginis nekalto kūdikio žudymas pačios motinos sutikimu ir noru. Jei mums priimtina, kad motina gali žudyti savo kūdikį, kaip galima uždrausti žmonėms žudyti vienas kitą?“
Tiek katalikų, tiek kitų tikėjimų žmonės klaidingai įtikėjo, kad dar negimusio kūdikio gyvybė neturi didelės reikšmės, ir tai yra kiekvienos moters asmeninis reikalas nuspręsti – ji nori gimdyti ar ne. Per metus Kanadoje atliekama daugiau kaip 100 tūkstančių abortų ir tai reiškia, kad vienas iš keturių dar negimusių kūdikių nužudomas tokiu būdu.
Katalikų tikėjimas mus moko, kad žmogaus gyvybė skiriasi nuo kitų gyvybės formų vien jau tuo, kad kiekvienas mūsų yra sukurtas pagal Dievo įvaizdį: „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą; pagal savo paveikslą sukūrė jį; vyrą ir moterį; sukūrė juos“ (Pr 1, 27) ir „dar prieš sukurdamas įsčiose, tave aš pažinau, dar prieš gimimą tave aš pašventinau, - pranašu tautoms tave aš paskyriau“ (Jer 1, 5).
Būtent mums, krikščionims, privalu kiekvienam žmogui skleisti Kristaus gėrį ir pergalę. Stengdamiesi tai padaryti, tiek Kanados tikintys pasauliečiai, tiek dvasininkai, atsiliepdami į 1995 m. kovo 25 d. popiežiaus Jono Pauliaus II encikliką „Evangelium vitae“ („Gyvybės evangelija“), susibūrė į visų Kanados katalikų asociaciją „Kunigai už gyvybę Kanadoje“. Norint suprasti pastarosios organizacijos tikslus, derėtų atsakyti į keletą klausimų:

Kas yra „Kunigai už gyvybę Kanadoje“?
Tai asociacija katalikų dvasininkų ir pasauliečių, kurie Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios akivaizdoje ir Jų globojami prisiekė ginti, saugoti ir puoselėti žmogaus gyvybės šventumą.
Ar kiekvienas kunigas pasisako „už gyvybę“?
Iš esmės kiekvienas žmogus turi savo požiūrį šiuo klausimu ir yra kviečiamas stoti į kovą už gyvybę. Pačios organizacijos vardas pabrėžia, jog kiekvieno kunigo gyvenimo tikslas ir šventų pareigų esmė yra kova už gyvybę.
Kodėl tiek daug pasauliečių dalyvauja „Kunigų už gyvybę Kanadoje“ veikloje?
Pasauliečiai paremia daugumą „Kunigų už gyvybę“ programų. Labai svarbu, kad pasauliečiai katalikai rūpintųsi gyvybės klausimu. Tačiau visa organizacijos skleidžiama informacija yra sudarinėjama dvasininkų.
Kokie asociacijos „Kunigai už gyvybę Kanadoje“ tikslai?
Ši organizacija skatina Kanados dvasininkus ir katalikus kovoti su mirties kultūra, ypač su abortais, eutanazija ir kontracepcija. Pagrindiniai jos tikslai yra šie:
1. Pateikti Bažnyčios mokymą apie kontracepciją, abortus, eutanaziją, reprodukcinę žmogaus sistemą, žmogaus asmens šventumą ir orumą bei ikivedybinį skaistumą; 2. Suvienyti visus šalies kunigus, aktyviai propaguojančius judėjimą už gyvybę; 3. Padėti kunigams prabilti ir pradėti veikti prieš išpuolius, nukreiptus prieš žmogaus gyvybę ir asmenybės orumą; 4. Skleisti organizacijos „Kunigai už gyvybę“ informaciją, laiškus, kuriuose kunigai rastų medžiagos pamokslams ir veiklai parapijoje; 5. Aprūpinti kunigus teorine ir vaizdine „Kunigų už gyvybę“ mokymo medžiaga; 6. Padėti parapijos bendruomenei glaudžiau bendrauti su už gyvybę pasisakančio judėjimo darbo grupėmis bei dvasininkais; 7. Pasikliaujant mūsų šventaisiais globėjais (Švč.Gvadalupės Mergele, šv.Juozapu ir šv.Mykolu), kovoti dvasinę kovą už gyvybę švenčiant Eucharistiją, karštai meldžiantis ir nebijant aukoti atkaklių pastangų ir savęs.
Kunigo Džeimso Valeno vadovaujami, dvylika Tarybos narių, pasauliečių ir dvasininkų, reguliariai rengia susitikimus, kuriais nori patraukti Kanados katalikus susidomėti organizacijos veikla. „Kunigai už gyvybę Kanadoje“ veikia nuo 1996 metų ir jau apima daugiau nei 700 kunigų, vyskupų ir diakonų bei apie tūkstantį organizaciją aktyviai remiančių pasauliečių.
Apskaičiuota, kad „Kunigų už gyvybę“ publikacijos nuolat pasiekia apie tris tūkstančius suaugusiųjų ir daugiau nei 25 tūkst. aukštųjų mokyklų studentų. Organizacija kryptingai ir sėkmingai augo imdama pavyzdį ir remiama tokios pat Amerikoje įkurtos kunigo Frenko Pavonės vadovaujamos organizacijos.
Kaip pastebi daugelis už gyvybę pasisakančių žmonių, žmogaus gyvybė vis mažiau vertinama, nes šalia yra abortai ir einama eutanazijos link, kurią galima pavadinti itin „slidžiu šlaitu“. Senyvus, ligotus ar nelaimingus žmones jau laikome nebenaudingais ir, prisidengdami dirbtine, melaginga užuojauta, skubame juos marinti, užuot pasiūlę tikrą meilę, užuojautą ir paramą. Žmonės šaukiasi pagalbos, tai kodėl tuomet lengviausias sprendimas yra atimti jų gyvybę? Tegu Dievas pasigaili mūsų sielų, kad leidžiame plisti tokiai nepagarbai žmogaus gyvybei.
Kas, tarkim, prieš penkiasdešimt metų galėjo pagalvoti, kad šiandien mes ramia sąžine leisime žudyti tiek daug nekaltų žmonių… Kiekvienoje šalyje katalikai turėtų vienytis kovoje su žmogaus gyvybės niekinimu. Esame bendruomenė, kurią sujungė Kristaus meilė, ir mūsų pareiga - ginti žmogaus gyvybę. Prie šių kilnių pastangų kviečiame prisijungti ir Lietuvos žmones.

Maiklas Vandė VYLAS,
pasaulietinis Tarybos narys

© 2002"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija