"XXI amžiaus" priedas apie gyvybės apsaugą, 2002 m. gruodžio 13 d., Nr.12 (25)

PRIEDAI


ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai

Išsaugoti katalikiškų medicinos įstaigų tapatumą

Katalikiškų ligoninių ir kitų sveikatos apsaugos įstaigų identiteto klausimas visuomet buvo vienas svarbiausių dalykų. Šios įstaigos vadinamos katalikiškomis ne vien dėl to, kad jų palatose ir kabinetuose ant sienos kabo kryžius, bet pirmiausia todėl, kad jose, globojant pacientus, vadovaujamasi aiškiomis moralinėmis nuostatomis. Pristatydamas lapkričio 7-9 dienomis Romoje vykusią tarptautinę konferenciją „Katalikiškų sveikatos apsaugos institucijų tapatybė“, šio susitikimo organizatorės Popiežiškosios medicinos įstaigų pastoracinės globos tarybos pirmininkas meksikietis arkivyskupas Chavjeras Lozanas Baraganas pažymėjo, kad katalikiški medicinos centrai dalyvauja bendroje Bažnyčios išganomojoje misijoje. Todėl „sunku būtų įsivaizduoti katalikišką sveikatos centrą, kuris neturėtų aiškaus ryšio su vyskupu ir kuriame nebūtų švenčiama Eucharistija“.


JAV gyvybės gynėjų atkaklumas nemažėja

2003 metų sausio mėnesį Jungtinių Amerikos Valstijų gyvybės gynėjai naujomis protesto akcijomis paminės aborto legalizavimo šalyje 30-ąsias metines. Tuo pačiu bus paminėtas ir „Pro life“, tapusio vienu galingiausių XX amžiaus pabaigos pilietinių judėjimų, trisdešimtmetis. Jo įtaką parodė ir lapkričio 5 dieną vykę rinkimai į JAV Kongresą (buvo perrenkami visi Atstovų rūmai ir trečdalis Senato), kada gyvybės gynimo klausimai buvo tapę akivaizdžiu prioritetu rinkimų kampanijoje.
Gyvybės gynėjams buvo svarbu, ar pasiseks respublikonų partijai, kurių gretose yra daugiausia „Pro life“ šalininkų, atgauti Senato kontrolę, kurią jie prarado prieš pusantrų metų. Mat per šį laikotarpį respublikonų daugumą turintys Atstovų rūmai buvo priėmę keletą abortus apribojančių įstatymų, tačiau dauguma jų buvo „nusodinami“ Senate, kur minimalią persvarą turėjo liberalūs demokratai. (Lapkričio 5 dienos rinkimuose respublikonai savo persvarą Atstovų rūmuose išlaikė ir netgi šiek tiek sustiprino. Iki šių rinkimų Senate buvo 49 demokratai, 49 respublikonai, vienas „nepriklausomas“ senatorius, kuris iš esmės balsavo drauge su demokratais.)


Kai miršta dar negimęs vaikas

„Aš esu nėščia, bet maža tikimybė, jog mano vaikas gyvens…“ Štai čia kyla klausimas, kaip reaguoti į liūdną dar negimusio kūdikio sveikatos diagnozę, kai tam ištirti turima vis modernesnė ir tobulesnė medicininė įranga. Tokių rentgeno įrenginių pagalba galima nustatyti dar motinos įsčiose esančio kūdikio sveikatos būklę. Kai kuriais atvejais medicina augančiam vaisiui gali pritaikyti būtiniausią gydymą. Deja, dažnai medikai niekuo padėti negali… Tai vis dažniau pasitaikanti problema, į kurią mes, kunigai, turime pažvelgti tiek filosofiniu, tiek medicininiu aspektu. Ką turėtume patarti šeimai, kurios dar negimęs kūdikis miršta?


Kunigai už gyvybę Kanadoje

Abortai pasėjo mirtį daugelyje pasaulio šalių. Dėl šios didžiulės visuomenės blogybės nužudyta milijonai dar negimusių kūdikių ir tai paveikė bene tiek pat motinų.
Motina Teresė kartą yra pasakiusi: „Manau, jog šiandien didžiausias taikos griovėjas yra abortas, nes juk tai yra karas prieš vaiką, tiesioginis nekalto kūdikio žudymas pačios motinos sutikimu ir noru. Jei mums priimtina, kad motina gali žudyti savo kūdikį, kaip galima uždrausti žmonėms žudyti vienas kitą?“
Tiek katalikų, tiek kitų tikėjimų žmonės klaidingai įtikėjo, kad dar negimusio kūdikio gyvybė neturi didelės reikšmės, ir tai yra kiekvienos moters asmeninis reikalas nuspręsti – ji nori gimdyti ar ne. Per metus Kanadoje atliekama daugiau kaip 100 tūkstančių abortų ir tai reiškia, kad vienas iš keturių dar negimusių kūdikių nužudomas tokiu būdu.


Brangūs Lietuvos žmonės,

daugiau nei 40 metų esu judėjimo, pasisakančio už gyvybę ir šeimą, narys. Tiesą sakant, jam priklausau nuo pat jo sukūrimo pradžios.
Jei yra kontracepcija, iš paskos seka abortas. Jau, kaip žinoma, yra ir abortą sukeliančio „gimstamumo kontrolės“ tabletės. Kai kas sako, jog kontracepcija pati savaime nėra neigiamas reiškinys, o abortas - jau nusikaltimas. Tačiau kiekvienas judėjimo „Už gyvybę“ narys tiek mano šalyje, tiek Europoje jums pasakys, kad, jei yra kontracepcija, visuomet bus it abortas. Šeimos turi gyventi natūraliai planuodamos savo pagausėjimą, naudotis nekontraceptinėmis kontrolės priemonėmis, tuo domėtis ir šviestis.
Mano nuomone, būtina apie natūralų šeimos planavimą kalbėti tiek su jau susituokusiomis poromis, tiek ir besirengiančiomis tuoktis. Dėl laiko stygiaus nepasakosiu apie naujausius natūralaus šeimos planavimo metodus ir jų naudą. Manau, gėda, kad Bažnyčia sujungia žmones, nesuvokiančius,iš kur atsiranda vaikai, turintys būti ryžtingo ir krikščioniško apsisprendimo vaisiais. Tai turėtų būti paaiškinta dar prieš vedybas ar netgi įtraukta į parengiamuosius sutuoktinių mokymus. Netgi kunigams derėtų nusimanyti apie natūralų šeimos planavimą, kad taip tvarkyti savo gyvenimą jie įkvėptų poras ir pakonsultuotų anksčiau susituokusiuosius.
Apkeliavau daugiau nei 70 pasaulio šalių. Kiekvienoje jų teko susidurti su prieš gyvybę nusistačiusiais judėjimais. „Prieš gyvybę“ šiuo atveju reikštų ir prieš Dievą, prieš moralę, prieš atsakomybę.


Ką nutylėjo slapta kamera?

TV4 laida „TV zondas“ lapkričio 6 dieną parodė slapta kamera Domeikavos klebonijoje nufilmuotą kunigą Robertą Skrinską. Neva nevaisingos žmonos vyras atvyko paimti Betliejaus Pieno olos trupinėlių, kurie, palydėti maldos, gali grąžinti vaisingumą. Apie tokią galimybę buvo galima sužinoti iš interneto Pro Vita svetainės http://www3.vdu.lt/life. Tai buvo aiški provokacija ir bandymas diskredituoti katalikų Bažnyčią prieš svarstant Seime Reprodukcinės sveikatos įstatymą. Filmuojant slapta kamera, kelis kartus buvo siūloma paimti už tuos miltelius pinigų, bet kunigas atsisakė. Galiausiai buvo pasiūlyta pinigų bažnyčiai, tačiau ir šį kartą kunigas atsisakė priimti, nors Domeikavos bažnyčios statybos rangovams parapija jau skolinga per 150 tūkst. litų, o per aštuonerius metus iš Kauno rajono savivaldybės statybai tegavo tik 11 tūkst. Lt. Per pastaruosius penkerius metus - tik 1 tūkst. litų. O iš vyriausybės - nieko. Tie kadrai buvo iškirpti. Taip pat buvo iškirptas pagrindinis kunigo atsakymas - Bažnyčia nevaisingoms poroms kaip išeitį siūlo įsivaikinti vaikus. Buvo sudarytas vaizdas, kad rimtos „profesijos“ žmogus, t.y. kunigas, o tiksliau, Bažnyčia, užsiima nerimtais, šarlataniškais dalykais. Prieš įstatymo Seime svarstymą ,,parodoma" atseit nerimta ir nemokslinė Bažnyčios pozicija ir „pažangi šiuolaikiška“ vaisingumo klinikų pagalba „vargšėms“ nevaisingoms poroms.


Tėveli, kodėl prašai mane žudyti?

„Tai gerą vyrą išsirinko mano duktė Milda“, - mėgo džiaugtis Mildos motina kaimynėms. Nei girtauja, nei rūko, gražiai augina dvi dukreles. Dievas duos – gal ir sūnelio susilauksim!“
Penktadienio popietė… Mildos vyras po darbo stoviniuoja kieme, laukia draugų. Visi kartu pasuka į kavinę. Namo parėjo vėlokai, liaudiškai tariant, jau įkaušęs. Nužvelgė žmoną ir pasišaipė: „Matyt, jau trečiosios dukters lauki! Nieko nebus! Užteks mudviem dviejų!“ Milda apsipylė ašaromis.
Rytojaus rytą Mildos vyras ėmė tartis geruoju. Jis trečios dukters nelauks – siūlo daryti abortą! Ašarodama Milda, nenorėdama kelti triukšmo, skaudama širdimi linktelėjo galvą. Vyras tai priėmė kaip sutikimą.


Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija