"XXI amžiaus" priedas apie gyvybės apsaugą, 2002 m. gruodžio 13 d., Nr.12 (25)

PRIEDAI

Brangūs Lietuvos žmonės,

daugiau nei 40 metų esu judėjimo, pasisakančio už gyvybę ir šeimą, narys. Tiesą sakant, jam priklausau nuo pat jo sukūrimo pradžios.
Jei yra kontracepcija, iš paskos seka abortas. Jau, kaip žinoma, yra ir abortą sukeliančio „gimstamumo kontrolės“ tabletės. Kai kas sako, jog kontracepcija pati savaime nėra neigiamas reiškinys, o abortas - jau nusikaltimas. Tačiau kiekvienas judėjimo „Už gyvybę“ narys tiek mano šalyje, tiek Europoje jums pasakys, kad, jei yra kontracepcija, visuomet bus it abortas. Šeimos turi gyventi natūraliai planuodamos savo pagausėjimą, naudotis nekontraceptinėmis kontrolės priemonėmis, tuo domėtis ir šviestis.
Mano nuomone, būtina apie natūralų šeimos planavimą kalbėti tiek su jau susituokusiomis poromis, tiek ir besirengiančiomis tuoktis. Dėl laiko stygiaus nepasakosiu apie naujausius natūralaus šeimos planavimo metodus ir jų naudą. Manau, gėda, kad Bažnyčia sujungia žmones, nesuvokiančius,iš kur atsiranda vaikai, turintys būti ryžtingo ir krikščioniško apsisprendimo vaisiais. Tai turėtų būti paaiškinta dar prieš vedybas ar netgi įtraukta į parengiamuosius sutuoktinių mokymus. Netgi kunigams derėtų nusimanyti apie natūralų šeimos planavimą, kad taip tvarkyti savo gyvenimą jie įkvėptų poras ir pakonsultuotų anksčiau susituokusiuosius.
Apkeliavau daugiau nei 70 pasaulio šalių. Kiekvienoje jų teko susidurti su prieš gyvybę nusistačiusiais judėjimais. „Prieš gyvybę“ šiuo atveju reikštų ir prieš Dievą, prieš moralę, prieš atsakomybę.
Kaip žinoma, natūralus šeimos planavimas apima daugelį metodų, pavyzdžiui, ovuliacijos metodą, kai stebimi menstruacinio ciklo simptomai. Įsidėtina, jog moteriškieji kiaušinėliai aktyvūs tik 22 valandas per visą ciklą. Kitas metodas vadinamas simptoterminiu, kai sekami kūno temperatūros pakitimai moters vaisingomis ir nevaisingomis dienomis. Manau, kad visi - poros, kunigai ir gydytojai - privalo nusimanyti apie natūralaus šeimos planavimo metodus, kad teisinga kryptimi eitų ištisos ateities kartos.
Neapsigaukite: kontracepcija visuomet veda į abortą, o „gimstamumo kontrolės“ tabletės yra abortuojančios. Deja, dauguma porų ir netgi gydytojų to nežino arba nenori žinoti. Tikiu, jog jūs turite literatūros apie natūralų šeimos planavimą anglų kalba.
Kaip jau sakiau, niekam neturėtų būti leista tuoktis, kol jam neišaiškinama žmogaus reprodukcinė sistema, ovuliacijos ženklai ir simptomai. Tai bus ypač naudinga žmonai - ji galės suvokti ir mokytis valdyti savo nuotaikas ir emocijas ciklo metu. Savaime suprantama, tai padės ir vyrui geriau suprasti savo žmoną!

Kun.Polas B.Marksas, OSB
Man galite rašyti tokiu adresu:
Fr. Paul B.Marx, 0SB
St.John’s Abbey
Collegeville, MN 56321
USA

© 2002"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija