"XXI amžiaus" priedas apie gyvybės apsaugą, 2002 m. gruodžio 13 d., Nr.12 (25)

PRIEDAI

Ką nutylėjo slapta kamera?

TV4 laida „TV zondas“ lapkričio 6 dieną parodė slapta kamera Domeikavos klebonijoje nufilmuotą kunigą Robertą Skrinską. Neva nevaisingos žmonos vyras atvyko paimti Betliejaus Pieno olos trupinėlių, kurie, palydėti maldos, gali grąžinti vaisingumą. Apie tokią galimybę buvo galima sužinoti iš interneto Pro Vita svetainės http://www3.vdu.lt/life. Tai buvo aiški provokacija ir bandymas diskredituoti katalikų Bažnyčią prieš svarstant Seime Reprodukcinės sveikatos įstatymą. Filmuojant slapta kamera, kelis kartus buvo siūloma paimti už tuos miltelius pinigų, bet kunigas atsisakė. Galiausiai buvo pasiūlyta pinigų bažnyčiai, tačiau ir šį kartą kunigas atsisakė priimti, nors Domeikavos bažnyčios statybos rangovams parapija jau skolinga per 150 tūkst. litų, o per aštuonerius metus iš Kauno rajono savivaldybės statybai tegavo tik 11 tūkst. Lt. Per pastaruosius penkerius metus - tik 1 tūkst. litų. O iš vyriausybės - nieko. Tie kadrai buvo iškirpti. Taip pat buvo iškirptas pagrindinis kunigo atsakymas - Bažnyčia nevaisingoms poroms kaip išeitį siūlo įsivaikinti vaikus. Buvo sudarytas vaizdas, kad rimtos „profesijos“ žmogus, t.y. kunigas, o tiksliau, Bažnyčia, užsiima nerimtais, šarlataniškais dalykais. Prieš įstatymo Seime svarstymą ,,parodoma" atseit nerimta ir nemokslinė Bažnyčios pozicija ir „pažangi šiuolaikiška“ vaisingumo klinikų pagalba „vargšėms“ nevaisingoms poroms.
Faktas yra tas, kad Betliejaus Pieno ola yra pasaulinio garso fenomenas, kurią aplanko daugybė piligrimų. Jos nuotraukos yra svarbiausiuose fotoalbumuose ir knygose apie Šventąją Žemę. Olos priekinėje dalyje yra salė, kurios sienos apkabinėtos tūkstančiais mažų vaikų nuotraukų ir padėkomis iš viso pasaulio. Bažnyčia nei propaguoja, nei draudžia tokius dalykus - tai asmeninis kiekvieno piligrimo reikalas tikėti tuo ar ne. Ir kun. R. Skrinskas prieš Bažnyčią nenusikalto. Tik yra stebėtinas dalykas tarp lietuvių: Jubiliejiniais metais, kai dar Šventojoje Žemėje buvo palyginti ramu, Izraelį aplankė tūkstančiai žmonių iš Lietuvos. Visi arba bent dauguma matė tą Betliejaus Pieno olą. Visi matė, žinojo, bet niekas jos nevaisingoms poroms viešai nesiūlė. O štai kunigas, pamatęs faktus ir įrodymus apie nevaisingų porų džiaugsmą, nutarė tai paskelbti. Kunigui iš to nėra jokios naudos, - tik noras padėti susilaukti vaikų tiems, kurie jų neturi. Ir tai padarė kaip eilinis žmogus. O lietuviai tokį kunigo humanišką ir nesavanaudišką bandymą nors kiek padėti kitiems išjuokia. Laidos kūrėjai žadėjo žiūrovams susitikti vėliau ir pažiūrėti „eksperimento“ rezultatus. Bet jie nepaminėjo dar vieno dalyko. Kunigas juos įspėjo, jei iš to dalyko pasišaipys - Dievas gali vaisingumo dovanos jiems (o gal jų vaikams) ir nesuteikti.

XXI

© 2002"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija