„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.6 (67)

2006-iųjų birželio 16 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Knyga, skirta jaunimui tvirkinti

Vytautas BAGDONAS

Sveikatos apsaugos ministras, Darbo partijos narys Žilvinas Padaiga su savo bendraminčiais visai nustekeno sveikatos apsaugos sistemą. Kuo toliau vyksta sveikatos apsaugos reforma, reformuojama visokių padaigų, tuo labiau tolsta nuo paprastų mirtingųjų jų konstitucinė teisė į nemokamą gydymą, į kvalifikuotą medicininį aptarnavimą. Ž.Padaiga, trindamas kėdę ministerijoje ar profesoriaudamas Kauno medicinos universitete, tiesiog nutolo nuo žemiškų reikalų ir net nežinojo, o gal ir žinoti nenorėjo, kokiais rūpesčiais gyvena rajonų ligoninių, poliklinikų medikai, su kokiomis problemomis susiduria provincijos gyventojai, prispausti ligų, kreipdamiesi į gydytojus, ieškodami medicininės pagalbos vietos gydymo įstaigose. Ne tik tautos reikalai sveikatos apsaugos srityje nerūpėjo ministrui Ž.Padaigai. Jam nerūpėjo ir jaunimo moralė, doroviniai dalykai. Kaipgi kitaip galima būtų apibūdinti neseniai išleistą lytinio jaunimo švietimo vadovėlį, kuris tiesiog skatina... jaunimą ištvirkauti.

Sveikatos apsaugos ministerija kartu su valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba išleido lytinio švietimo leidinį „Bendraamžių švietimo vadovų mokymo vadovėlis“, kuriuo esą siekiama apsaugoti paauglius nuo lytiniu keliu plintančių ligų bei nepageidaujamo nėštumo. Ši knyga – Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamo projekto „Jaunimui palankios paslaugos Lietuvoje“ dalis. Šiemet iš valstybės biudžeto, tai yra iš visų mokesčių mokėtojų pinigų, buvo skirta 75 tūkst. litų. Vadovėlio sudarytojai ir leidėjai teigia, jog jis skirtas „jaunimo reprodukcinei sveikatai puoselėti ir yra pagrįstas patirtimi, sukaupta Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje“. O kurgi Lietuvos patirtis tuo klausimu? Deja, Lietuva pamiršta. Vadovėlis skirtas suaugusiems. Betgi šie suaugusieji mokys jaunimą, kaip... jiems patiems mokyti lytinio švietimo savo bendraamžius. Niekas nesako, kad vaikus ir jaunuolius ta tema nereikia šviesti, mokyti, iš anksto ruošti šeimyniniam gyvenimui. Betgi viską galima paaiškinti taip, kad tie paaiškinimai, pamokymai nieko nešokiruotų, neskaudintų ir neįžeistų, kad jaunuoliai tokiose pamokėlėse nejaustų gėdos, nepatirtų iš bendraamžių patyčių. Žinoma, dabar nebe tie laikai, kad mokyklinio amžiaus vaikai, tuo labiau jaunuoliai, nežinotų, iš kur atsiranda vaikai. Apie viską jaunosioms atžaloms galima paaiškinti palaipsniui, nuosekliai, saikingai prisilaikant krikščioniškos moralės normų, dorovės principų.

Ko moko tas naujasis vadovėlis, kurio leidimui išleista net 75 tūkst. litų? Knygoje pateikta įvairių pratimų, kuriuos reikia atlikti moksleiviams, pavyzdžių. Net veidai kaista skaitant tokius pratimus, tokias užduotis. Ypač vadovėlio autoriai persistengė su „prezervatyvų lenktynėmis“. Štai ką reikia daryti atliekant „lenktynes“. Cituojame: „...Abiejų komandų dalyviai paeiliui turi parodyti, kaip naudoti prezervatyvus – atidaryti pakuotę, išimti prezervatyvą, uždėti jį ant modelio ir nuimti. Laimi ta komanda, kurios dalyviai pirmieji įveikė užduotį. Šio pratimo metu svarbus komandos draugų palaikymas ir padrąsinimas“.

Ar po tokio, atsiprašant, pratimo jaunuoliams nekils noras išbandyti panašių „lenktynių“ tikrovėje? Juolab kad dabar prezervatyvų visur nors vežimu vežk. Anksčiau šie intymūs dalykėliai būdavo pardavinėjami tik vaistinėse, ir prezervatyvų vaikigaliai nepirkinėdavo.

Dabar jų gali nusipirkti ir degalinėse, ir spaudos kioskuose, ir prekybos centruose, ir mažose krautuvėlėse. Niekas nedraudžia, neriboja amžiaus, niekas nesistebi, kad prezervatyvus perka net vaikai.

Jei tokių „lenktynių“ mokoma „Bendraamžių švietimo vadovų mokymo vadovėlyje“, tai ko dar stebėtis, kad tai kurių šalies mokyklų auklėtiniai jau prašo įrengti mokyklose... prezervatyvų pardavimo automatus. Ar verta stebėtis, kad kai kuriose šalies vietovėse vyksta įvairios jaunimo akcijos, kurių metu praeiviams gatvėse dalijami prezervatyvai, lankstinukai apie saugų seksą ir t.t. Apie seksą gausu patarimų knygose, spaudos leidiniuose, net moksleiviams skirtuose žurnaluose.

Kas gali paneigti, kad kada nors nepasirodys vadovėliai su pratimais – konkursais, kas geriau surūkys „žolę“, kas greičiau prisikvėpuos klijų ar sėkmingiau „apsisvaigins“ kokiomis tabletėmis?

Kad ir kaip būtų keista, bet, visuomenei reiškiant didelį nepasitenkinimą, žiniasklaidai kritikuojant apie jaunimo tvirkinimo metodus minėtoje knygoje, ir pats ministras, ir kiti Sveikatos apsaugos bei Švietimo ministerijų atstovai neišsakė savo pozicijos. Labai jau vangiai savo nuomonę dėl tokio lytinio švietimo, atsiprašau, jaunimo tvirkinimo, vadovėlio reiškia patys pedagogai. Matyt, laukia, ką pasakys jų tiesioginiai vadovai iš Švietimo ministerijos. Koks bus ministerijos klerkų požiūris, toks pasidarys ir pedagogų.

O štai buvusios pedagogės nuomonę apie šį vadovėlį neseniai išspausdino Anykščių krašto laikraštis „Anykšta“. Loreta Stonienė ilgą laiką gyveno Anykščiuose ir dirbo miesto A.Vienuolio gimnazijoje mokytoja. Ji net buvo renkama rajono tarybos nare, vadovavo ir Krikščionių demokratų partijos rajono skyriui. Tuomet visiems atrodė, kad šiai mokytojai ir vietinės reikšmės politikei labai rūpi jaunų žmonių moralė, dorovinis auklėjimas, krikščioniškų tiesų skiepijimas, žmogiškųjų vertybių ugdymas. Tačiau kai L.Stonienė apsigyveno sostinėje ir tapo Lietuvos AIDS centro Švietimo skyriaus vadove, jos nuostatos į daugelį moralinių vertybių pasikeitė. „Anykštos“ žurnalistui L.Stonienė knygą „Bendraamžių švietimo vadovų mokymo vadovėlis“ įvertino kaip vertingą ir gerą. „Visų pirma knyga yra skirta mokytojams, o tokioje knygoje gali būti įvairiausių dalykų – mokytojas pats atsirinks, kas jam priimtina, o kas ne... Mes reklamuojame saugesnį seksualinį elgesį, vertybę, ištikimybę – visos AIDS centro reklamos nukreiptos į tai“, – aiškino buvusi pedagogė rajono laikraščio darbuotojui, nepamiršdama paminėti savo darbovietės – AIDS centro veiklos. Taip, ką sugeba, tai sugeba šio centro darbuotojai – visokeriopais būdais reklamuoti „saugų“ seksą, prezervatyvus, kontraceptikus, dalyti prezervatyvus, švirkštus narkomanams ir pan.

Akivaizdu, jog buvusi anykštėnė ir buvusi pedagogė L.Stonienė visai prarado savo moralines vertybes. Antraip ji net galėtų parašyti knygą merginoms ir vaikinams, kurioje, remiantis mūsų senolių patirtimi, krikščioniškomis tradicijomis, galėtų perduoti teigiamus dalykus, paaiškinti moralinius principus. Dabar gi bandoma naudotis Rytų Europos, Centrinės Azijos patirtimi, apie gimtosios Lietuvos patirtį net neprisimenant.

Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija