„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.6 (67)

2006-iųjų birželio 16 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Lietuvoje viešėjo Olandijos organizacijos „Tikintieji prieš prekybą moterimis“ atstovai

Birželio 6 dieną Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre Lietuvoje viešintys Olandijos organizacijos „Tikintieji prieš prekybą moterimis“ atstovai susitiko su katalikiškų institucijų, katechetikos centrų vadovaujančiais darbuotojais, miesto socialinių įstaigų darbuotojais. Ši organizacija atvyko į mūsų šalį „Lietuvos Caritas“ kvietimu. Olandai lankosi Baltijos šalyse (po vizito Lietuvoje jie vyksta į Latviją bei Estiją), kur kasmet daugėja prostitucijos aukų. Svečiai siekia susipažinti su „Lietuvos Caritas“ nuo 2001 metų vykdomu projektu „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“.

Susitikimo pradžioje pastarojo projekto koordinatorė Kristina Mišinienė papasakojo apie nelengvą jo pradžią ir dabartinius darbo vaisius – per penkerius metus socialinė, psichologinė, medicininė pagalba suteikta 345 moterims. Programos vykdytojai visą parą yra pasirengę padėti iš nusikalstamos veiklos gniaužtų ištrūkusioms moterims. Pasidžiaugta užmegztu bendradarbiavimu su katalikiškomis organizacijomis – 2005 metų pabaigoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos katechetikos centru ir numatyti seminarai tikybos mokytojams, kurie galėtų prisidėti prostitucijos prevencijos darbe.

Svečiai iš Olandijos mielai pasidalijo savo darbo patirtimi šalyje, kur prostitucija yra legali, tad atrasti prievartos aukų bei joms padėti nėra lengva. Organizacija, įkurta įvairių kongregacijų seserų vienuolių ir pasižyminti savanoriška veikla, palaiko tarptautinius ryšius Europoje, Azijoje ir Afrikoje, siekdama informuoti apie prekybos moterimis pavojus (savo lankstinukus 45 pasaulio kalbomis platina 80 šalių) bei bendradarbiaujant su kitomis institucijomis padėti jos aukoms. Valdybos narė Jos Apelhof Lietuvą pavadino prostitucijos „kilmės“ šalimi, t.y. šalimi, aprūpinančia moterimis kitas šalis, tarp jų ir Olandiją. Organizacijoje dirbančios ir Lietuvoje viešinčios kelios seserys vienuolės papasakojo apie savo tiesioginę patirtį dirbant su moterimis, priverstinai tapusiomis prostitucijos verslo įrankiais; jos pabrėžė, kaip stengiasi atvykėlėms iš įvairių šalių, daugiausia iš Rytų Europos, sukurti namų šilumos ir saugumo pojūtį, nors jas dažnai skiria kalbos barjeras. Tokios moterys globojamos ne vienuolynuose, bet specialiuose įslaptintuose valstybės remiamuose namuose. Organizacijos „Tikintieji prieš prekybą moterimis“ veikla daugiausia yra savanoriška; savanoriai tam rengiami pagal specialią programą.

Organizacijos tarybos narys trijų vaikų tėvas Johanesas Naronas atkreipė dėmesį į kitą šio reiškinio pusę – tuos, kurie naudojasi viešnamių paslaugomis; Olandijoje tai yra 6 iš 10 vyrų. „Mes dirbame trimis kryptimis – siekiame padėti, būti solidarūs su prievartinės prostitucijos vergėmis, prisidedame, kad būtų nubausti šio verslo organizatoriai, ir stengiamės paveikti vyrų mąstyseną, nes vartotojai sudaro 95 proc. prostitucijos problemos“, – teigė J.Naronas. Svečiai papasakojo apie nacionalinį veiksmų planą, kuriuo siekiama užkirsti kelią prekybai moterimis Olandijoje: daugiau domimasi stambiuoju verslu, kurio užkulisiuose vyksta nešvari nusikalstama veikla išnaudojant moteris; veikia anoniminis telefonas, kuriuo galima pranešti sužinojus, kad moteris dirba prostitute ne savo noru.

Susitikimo dalyviai pabaigoje pritarė „Lietuvos Caritas“ direktoriaus kun. Roberto Grigo išsakytai minčiai, jog šia veikla „nesiekiame pakeisti pasaulio, bet tik mažinti jame blogį ir padėti jo aukoms“. Svečiai atkreipė besidarbuojančių šioje srityje dėmesį į tai, kaip svarbu šią problemą nuolat kelti visuomenėje.

Kauno arkivyskupijos

spaudos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija