„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.4 (285)

2016 m. balandžio 15 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno


 

Per šešerius metus žūčių skaičius Europos keliuose sumažėjo 19 proc.

Europos Komisijos paskelbti 2015 metų kelių eismo saugumo statistiniai duomenys patvirtina, kad Europos keliai tebėra saugiausi pasaulyje, nepaisant pastaruoju metu sulėtėjusio žūčių keliuose skaičiaus mažėjimo tempo. 2015 metais ES keliuose žuvo 26 000 žmonių. Tai 5 500 mažiau negu 2010 metais. Tačiau, palyginti su 2014 metais, padėtis ES nepagerėjo. Be to, Komisijos skaičiavimais, ES keliuose buvo sunkiai sužeista maždaug 135 000 žmonių. Apskaičiuota, kad su žūtimis ir sužeistaisiais keliuose susijusios socialinės išlaidos (reabilitacijai, sveikatos priežiūrai, materialinės žalos atlyginimui ir t. t.) sudarė ne mažiau kaip 100 mlrd. €.

Lietuvoje 2015 metais milijonui gyventojų teko 82 žūtys (Latvijoje – 94, Estijoje – 50), o ES vidurkis – 51,5 žūčių milijonui gyventojų. Palyginti su praėjusiais metais, Lietuvoje šis skaičius sumažėjo 10 proc., o 2010–2015 metais – 19 proc. Norint pasiekti ES strateginį tikslą – nuo 2010 iki 2020 metų perpus sumažinti žūčių keliuose skaičių – svarbiausias vaidmuo tenka valstybėms narėms, nes dauguma kasdienių veiksmų, tokių kaip kelių eismo taisyklių laikymosi užtikrinimas, infrastruktūros plėtojimas ir priežiūra, švietimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijų organizavimas, vykdomi nacionaliniu ir vietos lygmenimis. Europos Komisija veikia, pavyzdžiui, priimdama teisės aktus, pagal kuriuos galima bausti už tarpvalstybinius eismo taisyklių pažeidimus, arba nustatydama infrastruktūros ir transporto priemonių techninius saugos standartus.

Antroje 2016 metų pusėje Komisija siekia parengti pagrindinį Bendradarbiavimu pagrįstų pažangiųjų transporto sistemų diegimo planą, pagal kurį būtų užtikrintas dvikryptis transporto priemonių ryšys ir transporto priemonių ir kelių infrastruktūros ryšys. Tokios sistemos leidžia transporto priemonėms tiesiogiai (pavyzdžiui, avarinio stabdymo atveju) arba per infrastruktūrą (pavyzdžiui, apie kelio darbus) įspėti viena kitą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija