„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.5 (286)

2016 m. gegužės 13 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno


 

Įprasmino pasaulinę Gyvybės dieną

Grupė šilališkių prie pasodintų pušaičių

Nuo 1998 metų paskutinį balandžio sekmadienį Lietuvoje minima Pasaulinė Gyvybės diena. Ją aktyviai švęsti paragino popiežius Jonas Paulius II. Nuo tada ji švenčiama ir Lietuvoje. Gyvybės dienos tikslas – skatinti visuomenę susimąstyti apie žmogaus slėpinį, atkreipiant visos žmonijos dėmesį į gyvybės prasmę bei vertę. Ji turi būti suprantama plačiąja prasme: vyro ir moters meilė, santuoka, ištikimybė šeimai, neįkainojamos gyvybės vertės supratimas, pasipriešinimas bet kokioms šiuolaikiniems technologijoms (dirbtiniam apvaisinimui, kamieninių ląstelių gavimui iš embrionų, eutanazijai). Popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikoje „Evangelium vitae“ pabrėžiama, jog bet koks kėsinimasis į žmogaus sveikatą bei gyvybę skaudžiai pažeidžia Kūrėjo garbę.

Balandžio 24-ąją Šilalės parapijos kunigai klebonas kan. dr. Algis Genutis, Mindaugas Alekna, aukoję šv. Mišias Šv. Pranciškaus Asyziečio bažnyčioje bei aptarnaujamose Tūbinių ir Vaitimėnų bažnyčiose, priminė ir apie Pasaulinę Gyvybės dieną. Sumos šv. Mišiose dalyvavo ir visi Šilalės parapijos Šeimos centro savanoriai, vadovaujami ilgametės jo vadovės Pranutės Juozauskienės. Sumos šv. Mišias aukojęs klebonas kan. dr. A. Genutis homilijoje akcentavo, kad Pasaulinė Gyvybės diena – vienas iš būdų skleisti Gyvybės kultūrą, gyvenimą, nepažeidžiant Dievo sukurtos tvarkos.

Nors visą dieną žliaugė įkyrus lietus ir buvo šaltoka, Šeimos centro savanoriai po Sumos šv. Mišių drauge su visais tikinčiaisiais, įprasmindami Pasaulinę Gyvybės dieną, šventoriuje, kiek nuošaliau, pasodino jaunų pušaičių alėją. Džiugu, kad jas sodino beveik vien jaunimas: būsimieji jaunavedžiai (kursų klausytojai) bei jaunavedžiai, jau priėmę Santuokos Sakramentą. Pasak klebono kan. dr. A. Genučio, šis puikus parapijos jaunimo būrys tikrai neaplenks bažnyčios, norėdamas bent jau pažvelgti pasodintas pušaites, o vėliau atsives ir savo vaikus, užsuks ir bažnyčion...

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija